פרוגרמה לתערוכה על עגלונות עברית

פרוגרמה לתערוכה על עגלונות

העגלות והעגלונים מייצגים תקופות ואירועים בתולדות הארץ והתפתחותה. דווקא המרחק מתקופות אלו הכל כך ברור בנושא התצוגה הוא שיכול לקרב אותנו לאנושי כל כך המצוי בעולם הגלגלים, העגלונים, העבודה, הנדודים של ארץ ישראל מאיר באופן מיוחד את החסר ואת השונה ואת הדומה והבלתי נקטע בחלוף הזמנים.

העגלה והגלגל
קורות הגלגל של העגלה והקופסא שלה. טיפוסים שונים המתקיימים בעת ובעונה אחת וכאלה המחליפים זה את זה.
מייצרי גלגלים ומתקני הגלגלים
גלגלים מיובאים ומיוצרים במקום.

בהמות רתומות לעגלה
מסורת וחידוש בסוג הבהמות המוביל את העגלות בארץ והטיפול בהן בשעת העבודה והמשא.
עגלוני עבודה – טיפוסים וסיפורים. העגלון הארץ ישראלי מול העגלונים בגולה.

הכנת העגלה והבהמות לקראת עבודה

עגלות חיטה ומספוא
עגלה של מטעים.
עגלת החלב
עגלות עבודה המשמשות את הציבור

עגלות הנסיעה

העגלון הבודד וחבורת העגלונים
המרכבות אל מול העגלות
דיליג'נסים ראשונים והסדרת התחבורה הציבורית
העגלה מתמודדת עם הרכבת
עגלות פשוטות והסדרי עגלונות לנוסעים מיוחדים.

עגלונות בתקופת מלחמת העולם הראשונה

מסעות העגלונים המגוייסים לצבא הטורקי
עגלונים המלווים את פינוי תל אביב
עגלוני הגדוד העברי

הגעת המכוניות הראשונות
סלילת הכבישים בהתנגשות עם הרכבת והכביש
יובל העגלונים: החלוצים כחבורת עגלונים

חיים משותפים לרכבת למכונית ולעגלה בשנות העשרים והשלושים
עימותים והשלמות.

המפלה של העגלונות והעגלות
צווי הגיוס לעגלות ולבהמות כולל חמורים למלחמת העצמאות

שירי עגלונים, העגלון באמנות הפלסטית
רצענים, מפרזלים, בורסקאים בשירות העגלות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *