אנרכיה אצל גרשום שלום

לאמנון

אכן הצבת לפני אתגר שאינני יודע אם אוכל לעמוד בו . הדברים של שלום מנוסחים בבהירות אך יש בהם כתבי חידה מרובים. קטנה היא השכלתי ואני מניח שבגלל זה תשובתי מוגבלת.

יש להבדיל בין תובנותיו ההיסטוריות של שלום לבין תפישתו המוסרית. לדידו היהדות כתופעה היסטורית אנרכית בתוצאותיה אך לא במהותה. יש בה זרמים, מאבקים , שוני . ההוצאה של זרמים , קבוצות ואנשים אל מחוץ ליהדות נראית בעיניו כתופעה של אפולוגטיקה מרדדת שבסופו של דבר גם פוגעת באמת וגם מעניקה חירויות לתפישה סמכותית. כך מי שעוסק באנוסים, בשבתאים, במקובלים הסוחבים אותנו רחוק עוסק במגוון צורותיה של היהדות. אין זה אומר שצריך לקבל מוסרית או ארגונית כל דרך, להאמין בתוכנם המגוון . רק צריך להבין שהם חלק מהסיפור . תפישה שאינה מתייחסת אליהם ואינה מבקשת להבין מה הם רצו. מה חלמו, לאן שאפו להגיע. גישה הנועלת את הדלת בפניהם חורצת דין, מפתחת תלות ביכולת להקיא ולא ביכולת לראות תמונה שלמה. השיפוט המוסרי והאתגר האמיתי מוכרח לנבוע מן הבחירה, מהאחריות האישית. העובדה שהעם היהודי נטול כנסייה אמנם מאפשרת לו להיות בעל פנים רבות ויש בכך הרבה יתרונות אך גם הרבה חסרונות שהרי הדבר לא נובע מבחירה אלא מאילוץ. לא מוויתור על הכוח אלא מהעדרו. כיצד ניתן להפוך את האילוץ הזה לחירות ולמצע ליצירה גדולה?

בתקופה המודרנית עומדים כל זרמי היהדות וגווניה בפני הצורך לאמץ את המשטר היחידי בו יהודים יכולים לחיות והוא המשטר הדמוקרטי. המשטר היחיד המכיר בחובתו לוותר על זכות הרוב להתעמר במיעוטים. המשטר היחיד שלדידו אזרח יכול לפתח לעצמו נאמנויות רבות. המשטר היחידי הנותן מקום למגוון ולוויכוח. המעודד שיח פנימי ומפגש בינתרבותי. המשטר היחידי המחויב גם לצמיחה אורגנית הצומחת מלמטה ומפתחת פתיחות וביקורתיות וגם למשטר פוליטי המבין אחריות כוללת מהי. בתרבות המודרנית רווית אמצעי הכפייה היהודי תמיד יהיה קרבן ובחברות טוטאליטריות לא יהיה לו קיום כלל. ההאחזות בדמוקרטיה כמתודולוגיה פוליטית איננה רק דרך הישרדות בגולה אלא דרך לרנסנס יהודי בקיבוץ הגלויות ותרבותן בציון.
אלא שהדמוקרטיה נוטה להתאבד. הכוחות הצנטריפוגלים והצנטריפטלים משחקים האחד מול השני ובסופו של דבר נוטים לפורר את הסיפור. האנרכיזם החברתי ה'בלתי אפשרי' מדגיש מאד את הצד של חברותות שוויוניות המעניקות מצע לבניית חברה. בהיסטוריה הן מאיץ של תהליכים ולכן תמיד הן עומדות בפני רוח הפרצים של היום יום. הן נפרמות וצומחות לנצח. על כן אי אפשר להודיע על קיומן הבטוח. אי אפשר לקבע אותן במוסדות או להפכן למפעלי שימורים היסטוריים. על כן האנרכיה היא בלתי אפשרית בהגדרה. כל תינוק שנולד הוא אתגר ותקווה אך הוא גם מסע ידוע אל הלא ידוע. האנרכיה מבחינה זו היא הזכות המתמדת להתחיל, להיפגש ליצור. כמה קל להפוך אותה למנפצת, לפולחן של ריק ורצח. לסגידה להתפוררות וכוח.

אחת מהסיבות לאי אפשרותה של האנרכיה נעוצה בכך שהיא מניחה מראש כי יש לה קיום רק בעידן של אפס אלימות ומלחמה. כך היא מוצאת עצמה בקונפליקט מתמיד עם המפלצת בעלת אלף הראשים של שפיכות הדמים.

הרב קוק אחרי מלחמת העולם הראשונה חשב כי הגענו לעידן בו ההיסטוריה שוחררה מתקופות ארוכות של שפיכות דמים על כן אחרי הרבה שנים שנמלטנו ממנה הגיע הזמן שנמצא לנו בה מקום. גם בו היו זרועים זרעי אנרכיה דתית. אולם התנאי המוקדם של פרידה משפיכות דמים לא התקיים. שלום ביקש את השלום בגרמניה של מלחמת העולם הראשונה ואת השלום כאן בארץ ישראל כדי שאפשר יהיה לגלות את מה שהוא חיפש: צורות להתחדשות חברתית שאינן נשענות על תרדמת תרבותית. שאינן סומכות כל הזמן על הכושר של מלחמות להרדים את היצר האוטופי שלנו.

אם עוברים מהקוטב המוסרי להיסטורי שלום ביקש נקודה ארכימדית שלא תיתן להפוך את השיבה להיסטורי לכניעה לעולם של אפס תביעה מוסרית. ליחסיות משתקת. שלום המאמין באלוהים כתנאי למוסר ולהתגלות כתנאי לתרבות גם מאמין כי לא פעם האל קורא וצומח בהכרה האישית ובחבורה האנושית גם דרך האין. דרך ההעדר. שז'ר טען פעם שמי שמתקומם כלפי מעלה מכיר בו. ושלום הכיר בו דרך האבל והקינה, דרך ההתרוקנות הרוחנית שהיא גם הארה. דרך הסתר פנים. כך הבין את ספריו של קפקא שהיו לו מקור השראה חשוב ליצירתו. על כן למרות שכפר באמונת החילונים הדוגמטית בהעדר האל משום שחשב כי אמונה זאת היא תנאי למוסר הוא גם חשב כי מבחינה היסטורית דווקא החילוניות מטפחת את האפשרות לצמיחה מחודשת של יהדות . כשם שכעם היסטורי בעל זיכרון אסור להתעלם מהאוצר שגובש בטרם ימי ההשכלה ביהדות הרבנית לדעתו אי אפשר להתעלם מיצירתה של ההשכלה ומהבעיות שהעלתה החילוניות על ידי הארתה ויצירתה. אלא שצריכים להציל אותה ממסכת המוות שהיא הרכיבה על היהדות כשם שצריך לקרוע את מסכת הסמכותיות המורכבת על החיים הדתיים היהודים.

שלום לא האמין בתהליכים היסטוריים הכרחיים, בקו היסטורי המצביע על התקדמות מתמדת אל המטרה. מבחינה זאת היה לו חשוב להדגיש את העובדה כי במסורת היהודית ההיסטוריה אינה תהליך המוליך בהכרח אל מצבי גאולה כמו שחשבו סוציאליסטים, ציונים, ואנשי כנסייה. הוא הדגיש כי בספרות המשיחית אפוקליפטית ההיסטוריה מוכרחה להסתיים כדי שהגאולה תגיע. ההיסטוריה היא שלב מעבר אך שלב מעבר לקיצה ולא להפי אנד שלה. הגאולה מגיעה רק מתוך התנפצות ההיסטוריה.

אך ההיסטוריה היתה עבורו לא רק תהליך המניע אל סופו ביום הדין אלא גם פעילות מסוג אחר: ההיסטוריה היא גם הניסיון לחיות את האדם תוך הצבת האתגר המוסרי. היא שדה מבחן ולא מסתפקת בבריחה מהם. היא זירת ההזדמנויות, זירת התבוסות וספר המבחנים המוסריים של האדם. בהיסטוריה. בה טמונה היכולת ללמוד על האדם ולהציב בפניו אתרים מוסריים. היא סיפור של התגלות ושל חיפוש ההתגלות בין אדם לחברו. זה סיפור של המשא ומתן עם המסורת שמתגבשת כל רגע. יש בה הזדמנות 'לחלום עם עיניים פקוחות' לפי מה שכתב ואלתר בנימין. היא מצביעה על תהליכים נמשכים ועל שבר תהליכים והיא סיפור מאורעות בהם מתגלים ומתפרצים תהליכי עומק.

שלום הודה הרבה פעמים כי את השואה לא חזה . שהוא נותר אחד העמיסט כלומר מרוכז במפעל היהודי תרבותי, המסרב לפוליטיקה כפי שהיא מקובלת, ומבקש את השיקול הגבוה ביכולת להבניה חברתית שבה הלימוד המשותף מצטרף לחיי המעשה. הוא טען כי רוב האנשים המדברים היום בשם השואה לא היו מסוגלים לנבא אותה כפי שהתרחשה. הם קראו לה בשם זה אך ראו בה בתחילה פוגרום גדול, חורבן הבית, מתן היתר לרצח. הם לא יכלו לדמיין אותה כפי שהיתה, מכונה פוליטית של מעצמה הרואה לנגד עיניה את האפשרות להביא לרצח תעשייתי קר. עיוורון זה העמיד את שלום בפני שוקת שבורה. כשנסע לאסוף את הספרים היהודיים שהנאצים שדדו ראה את מותם של קוראי הספרים ונכנס לשיתוק עמוק ממנו התגבר כעבור זמן רב.

כל זה מסביר מדוע שלום חקר את השבתאות והואשם בהזדהות יתר עמה – הוא כתב היסטוריה גם לשם תראפויטיקה לזמן היהודי החדש – גם כדי לחקור את התקופה השונה כל כך של המאה השבע עשרה. לדידו של שלום תקופה שבתאית זו גם מציצה אל שדה החלומות של האנשים, אל התארגנותם כחברת מאמינים אך גם אזהרה חמורה מפני ציונות ההופכת להיות משיחיות שקר. לדעתו יש להציל את הציונות גם מגל של משיחי שקר שעלול לתקוף את מפעלה וגם ממצבי רוח של קידוש השם. משיחיות השקר יוצרת אשלייה של עולם הניתן לשינוי על ידי אמונה עזה ודרכים מאגיות. קידוש השם מחייב את המוות בניסיון לתת למאמין להיות שלם עם עצמו. ברל כצנלסון שהיה מקור ההשראה של גרשום שלום וכוח דוחף למחקר השבתאות טען כי הציונות מבקשת יותר מאשר אפשרות מאגית לשנות עולם או התאבדות המכוונת לאדם המבקש להיות שלם עם עצמו. הוא טען כי ימים יגידו אם הציונות שביקשה ללכת מעבר לשתי הדרכים הללו אל ניצחון אמיתי תצליח. ניצחונה נמדד בכוונה האישית המטביעה את חותמה על העולם, משפיעה עליו, מבקרת את הקיים ומשנה אותו. ברל לא התכוון לניצחון בשדה הקרב. את זאת אנו יודעים בגלל פסוקי מקורות מן המקורות שאסף ונתן להם כותרת ניצחון : כולם נגעו בשאלות של צדק חברתי. רעיון המחייב אותנו לפעולה מיידית ואולי להתקדמות בזירה הבלתי אפשרית של האנרכיה כפי שתפש אותה.

לבינה יום הולדת 90

לבינה לחג של תשעים

מגליציה המקיאה את יהודיה לווינה הרוקדת וחושבת, עטורת הארמונות והדנובה. אותה וינה המקבלת בתרועות את הרוצחים. מווינה לתלפיות ילדה קטנה שנשבתה על ידי ההיסטוריה והתמרדה.
בשורת מות יורו אחיך בעין גב קראה לקיבוץ הצעיר לאמץ אותך ואת חבריך ואותך לאמץ את המפעל.
חייך נקשרו לאפוס השובב, לאחראי להלחמות , למלחמות ולסיפורים, לסוסים ולפטישים. לים וליופי. ואת אלחוטאית אגדית בזמן קרבות. מטפלת לילדים שכבר לא טמנו מכתבים אבודים במזוודות סגורות. עושה ודואגת, מאמינה וחוששת ומקדישה למשפחתך המנצחת לדורותיה.
כבר לא ילדה ועדיין בלב רוחשים רגעים רחוקים ותקוות נעורים. עתה הכל לאט- הזמן לפניך. מורגש נטל הזמן אך הנוף והאהבה עוד קוראים.

הרבה ברכות
מאמי ומוקי

שבעים שנה למותו של ברל כצנלסון

לפני עשרים שנה עמד ליד הקבר בכנרת יצחק רבין לדבר על ברל כצנלסון. הוא הזכיר את העובדה שלארצות הברית היו שני מנהיגים בימי היווסדה וושינגטון וג'פרסון . המצביא והמורה. צירוף זה היה גורלי בעיצוב דמותה של הדמוקרטיה האמריקאית. רבין הוסיף כי בעת ייסוד מדינת ישראל בן גוריון היה אך המורה ברל כצנלסון לא היה. ברל כצנלסון נפטר ב1944. לרבין היה ברור כי מדינת ישראל שילמה על העדרו . מה המחיר ששילמה החברה במדינת ישראל על כך איננו יודעים. אנו רק יודעים מה שחש בן גוריון כשנודע לו על מותו של ברל. הוא התעלף.
רבין אמר אז, לפני עשרים שנה, כי הארץ זקוקה לשילוב כזה בין מורה למנהיג כדי לייסד את עצמה מחדש. באותה אזכרה הוא התנדב להיות הבן גוריון שבזוג אך שום ברל כצנלסון לא קם ורבין נרצח.

יש בעולם מנהיגים הרואים עצמם כשוטרי העולם. ארצות הברית תפשה את מעמדה כך הרבה שנים ובמקומות רבים אפילו היתה משטרה מושחתת ואפלה. רוסיה ראתה את עצמה ככזאת ותמיד היתה מושחתת ואלימה. וכשנראה היה כי נותר שוטר יחיד בעולם התברר כי הוא מוחל על תפקידו כשוטר ומבקש להיות עובד סוציאלי. עובדים סוציאלים מקצועם קשה : הם חשופים לכל המחלות החברתיות, לכל המחדלים בעולם. לעתים הם חושבים כי יוכלו לפתור את הבעיות במקום החוק ובודאי במקום כפייתו אך הם נופלים קרבן לכל מחלותיה של החברה והרשע הגלוי שבה. האם יש אלטרנטיבה לשתי אפשרויות אלו? יצטרכו כנראה משהו משניהם אך צריך גם מורה. מי שיש לו סמכות גם אם אין לו לגיונות. ברל כצנלסון האמין כי הוא יכול להיות מנהיג מורה. לפחות לנסות . הוא שילם על כך ושתה מכוס התרעלה אך זכה גם לאושר שבמפגש המצמיח אנשים.. הוא ראה עצמו כממשיך בדרכו של אהרון דוד גורדון להיפגש, ללמד ולהניע. לגלות אנשים ולא להשתמש בהם. אך הוא ידע כי זו מנהיגות בלתי אפשרית. איך אמר עליו ישעיה לייבוביץ ? "הוא היה פוליטיקאי שהרהר אודות מקצועו."
ברל כצנלסון קבור בכנרת על יד אהבת חייו שרה שמוקלר . ההחלטה לקבור אותו לידה הוחלטה על ידי אשתו לאה : שרה שמוקלר היתה חברתה הסוערת. כשמתה שרה קפץ ברל אל קברה בצעקה אחרונה. ואכן במנהיגותו נותרו הדים עמוקים לתחושת האחריות שלו למותה של שרה שמוקלר. כי כמורה טוב הוא ידע אהבה מהי.
בן דודו של ברל כצנלסון יצחק קצנלסון אמר שבשביל למסור צריך ליצור וצריך לאהוב . וברל חשב שצריך למסור כדי לחדש. נדמה לי כי לכך אנו צמאים היום יותר מתמיד. לא לקומבינות המשלבות דוקטרינריות עם אופורטוניזם ולא למשיחיות שקר או לתעשיית אימים אלא לחבורה לומדת ומובילה. לחבורה בוחנת מציאות אך גם מקדמת אותה.
ברל כצנלסון אמר כי ב1912 כל אחד הלך עם שעון שטען בביטחון כי הזמן יעשה את שלו והקידמה תגיע אם נרצה או נמאן. אך במקומה הגיעה המלחמה הגדולה, מלחמת העולם הראשונה. אחריה ברל העדיף לא להיות חזאי אלא להיות מנהיג שמשמעותו לא לשעות לנבואות שקר. לא התכסה בפסימיות משתקת ולא באופטימיות משקרת. היו שאמרו שמה שאמר בגנות הטיח אמר מתוך ספקנות מעקרת אך הוא לא היה מאמין בספקנות עליזה הזורעת וודאות מזויפת, הוא האמין בספק כגורם מדרבן, כגורם מבקר כגורם מסקרן ותובע ניסוי ואמונה.
זלמן שזר פגש בו בימי כנרת והשיחה עמו היתה קשה. שזר הסביר לו את כל מערכת הקשרים והתהומות בין מפלגות יהודיות וברל השיב לו "עגלת חציר אחת כאן חשובה מכל הוויכוחים שלכם שם". האם זו הסיבה ששזר הביא לבית הקברות של כנרת את גופותיהם של המורים הגדולים משה הס, נחמן סירקין, בר בורוכוב ? הם היו אנשי נבו שחלמו על הארץ ולא הגיעו אליה הם לא הכירו את תהום ההגשמה ואת נקודת תצפיתה . ושזר קרא להם להגיע ליד קברו אחרי מותם כנראה לבירור. אני מאמין כי כשמגיע חצות הם קמים מקברם ומבררים עמו את סודות החיים המרחפים בין התיאוריות לבין חיי המעשה. שזר לא חשב כי יש לוותר על התיאוריה והסיפור, אך הוא האמין כי ברל כצנלסון הצליח לגלות קשרים המגשרים בין ההגשמה האפורה, היומיומית לבין החזון אליו חתר. לשם כך הקים עוד מוסד, עוד עיתון, עוד קואופרטיב יזם רכישת עוד פיסת אדמה עוד ספינת מעפילים. מפעלים אלו בוחנים רעיונות מעניקים להם גם משקל וגם כנפיים. אך הוא ידע שאותם מוסדות שיזם יחלו במחלות בהן נדבק כל מוסד. הם נוטים להיות הייררכים. הם נותנים תוקף לייצרי שלטון מתפראים הם נוטים לשכוח את מטרתם ולהיכנע למחלות חברתיות. על הפרדוקס הזה ביקש להתגבר באמצעות חיי בירור, פגישה, יצירת חברותות ויצירה אמנותית רוחנית ענפה. הוא האמין כי יצירה חברתית כזו תוביל בסופו של דבר ליצירת מדינה שתוכל לבצע את הגדולה במשימות הדור. להציל ולהיות תשתית ללקיחת אחריות לצדק חברתי, ליצירה רוחנית שופעת, ואם לצטט את יוסף חיים ברנר "להגביר את הריאליות והקדושה בעולם. "
אני מקווה כי הניצנים נראו בארץ ונובטות היום בין צעיריה המעבדות שיביאו לנו בסופו של דבר מנהיגות שתדע ללמד. חברה שתדע לנווט.

יושקו – קטע

ביתו של יושקו היה מבצרו.
הבית הצנוע על שפת ים כנרת הכיל פרטי פרטים מכונסים ומאורגנים למופת.
צינור דיבר אל צינור, חשמל לחשמל. בולי הדואר מרחבי העולם היו מכונסים
בסדר מופתי. בודאי שכחו כי הודבקו על מעטפות דומעות ובישרו בשורות מעוררות שמחה. כבר לא ידעו כי נשאו פחדים מארץ לארץ, מיבשת ליבשת. כאן אצל יושקו הגיעו אל המנוחה הנכונה אל הסדר הטוב והבית.גם המטבעות שידעו הרפתקאות ושחיתות, עצב עניים וחמדת קבצנים סודרו בביתו של יושקו על פי קטלוגים ועל פי מהלכה המסודר של ההיסטוריה. מוסיקת מופת סודרה במדפים כך שהכינור והתזמורת ידעו בדיוק מתי לומר את שיש להם לומר. האור בשירותים נדלק בפקודה מסתורית והשולחן היה נכון לכל אורח. אילזה כרעה ליד הבית ימים ולילות כדי לנקש עשבים שוטים ולהצמיח תלתן רך במקום העשב הקשה. ומסביבה הוקפדו סדרי השקייה מיוחדים שכל טיפה תגיע ליעודה.
ביתו של יושקו היה מבצרו והוא היה בו המלך . כל פרט חייב היה לשדר :כאן בית.
המבצר הזה עמד אל מול ימי הבראשית והנעורים של יושקו כפי שהוא מספר.

כיצד מגיעים מן הבדידות של ימי הנעורים אל הבית ? על ידי התעקשות ומאמץ. יש ליצור תשתיות והן לא מתחילות בדשא ובצינור אלא במילוי משימות, בגיוס, במלחמה. בתחילה נרתם יושקו לקיבוץ ולמשימותיו . עם פרוץ מלחמת העולם השנייה חש כי עליו להתנדב. כך הוא מספר :

שמיטה

השמיטה קשורה לקרבות שלנו, לחושים ההיסטוריים שלנו ליכולת שלנו לאבחן במציאות סימני אחריות אל מעבר לנגלה. היא קשורה לאדמה הזאת ולשמים ההם. אם נקראנו היום לשיחה זו בה משתתפים דתיים וחילוניים, שומרי הלכה ויהודים אחרים הרי שהתברר למישהו כי השמיטה אינה רק כשרות, חותמות ומכירה פיקטיבית, היא איננה רק עניין לתגרנות או לוויכוחים תיאולוגיים אלא נוגעת לשותפות האנושית. איננו סנהדרין מוסמכת ואני אפילו אינני חקלאי מוסמך אז למה אנו מכונסים כאן למה אני התכנסתי . האם בגלל אחוותי לאנשי הקיבוץ הדתי ? האם בגלל השאלות של אדמתי? האם בגלל נדל'ן או בגלל היחס לערבים ?

אנו מעלים כאן אפשרות אוטופית ללימוד משותף של השונים לא לימוד שבא לגלות את האמת על ידי ניצוח וניצחון, לא לימוד שבא לקבוע היררכיה בין מלומדים, לא לימוד שבא לקבוע מי זכאי להביע את דעתו ומי חייב לשתוק או כמו שמקובל היה בקיבוץ להגיד להרים אצבע למרות שהיא יודעת רק לסרוג וצריך להעביר את ההחלטות למי שלמד. אנו רוצים ללמוד לימוד אחר. בניגוד ליוונים שקבעו מי שעובד לא יהיה אזרח כי אין לו פנאי לחשוב אנו רוצים לחדש את אוטופית הפנאי והלימוד הטוענת הלימוד הוא המכונן קהילת שווים בערכם ובמעמדם.. הוא נבחן ברעות המאפשרת אותו ומתחזקת על ידו. הוא מהווה זרז של היכולת המוסרית לאבחן בין טוב ורע. הוא מחבר בין אלו שהתרחקו חברתית יוצר מחויבות הדדית מבע תרבותי מחדד את הרגישות כלפי תיקונו של העולם.

שז'ר מספר כי בבית הספר הגבוה ללימודי היהדות בסנט פטרבורג ביקשו התלמידים של שמעון דובנוב ללמוד משהו על הכלכלה היהודית מדע שהיה חדש לחלוטין באותה תקופה . הבארון גינזבורג לא יסכים אמר דובנוב והרי הוא המממן והאיש העומד מאחורי בית הספר. באו התלמידים לבארון וביקשו ממנו ללמוד את כלכלת היהודים. הבארון היה מאד נסער. תארו לכם כי תבקשו ללמוד מה קאנט אכל במקום את ביקורת התבונה הטהורה. את מי זה צריך לעניין? העיסוק שלנו בשמיטה איננו נצמד לביקורת התבונה היהודית. הוא עוסק היום לא רק בחזרות לקראת ההצגה שתתרחש אי שם בעתיד בגאולה . יש שדה יהודי. יש אדמה. יש צדק התלוי בנו. יש בעיה של מקום האדמה הציבורית הלאומית.

עם הקמת המדינה היו בידי הלאום היהודי ויהודים 12% מן האדמה הרוב היתה אדמה של ממשלת פלשתינה ואדמה פרטית של ערבים.

אינני חושב כי כאן המקום בו נתכנס אידיאית ונחליט מה כתוב שם בכתבי הדורות. האם קיימו יהודים את השמיטה או את היובל. האם המצווה מגיעה אלינו מבריאת העולם או מכיבושיו של יהושע? מה התוקף של מכירה פיקטיבית והאם יש מקום לסידורים טכנולוגיים שישאירו אותנו עם למרות שאין לנו.

הוויכוח על השמיטה נגע בעיקר המפעל הציוני בכך שאהבת ציון התנכית היתה אהבת החלום של השיבה לחקלאות ולמרעה ואהבה זו נראתה חשודה במשיחיות שקר על כן הפעילו נגדה את הנשק החשוב ביותר שניתן להפעיל תביעה ליישום מיידי של הלכות גאולה . אתם מרמזים כי שבתם אל הארץ וכי אתם שבים לימי התנ'ך ? אדרבה נראה אתכם עורכים שמיטה ! 4000 יהודים שהיו אז הכי הרבה על הקרקע היו צריכים לשאת על עצמם את העול והברון רוטשילד הודיע להם כי מי שמקיים את השמיטה הוא סתם עצלן!

כשהרב קוק קבל את רעיון מכירת האדמה הוא טען כי יש לדעת כי מצב החקלאות היהודית בארץ הוא הרוס ורע אם לצטט את דבריו.

השמיטה נוגעת בשאלות מאד אקטואליות גם מבחינת האדם בטבע, גם מבחינת החלוקה השוויונית של אמצעי המחיה, גם מבחינת הוויית החקלאי גם מבחינת הפצת הרעב בעולם וגם מבחינת מקומו של הפנאי והוויית הלימוד.

שלמה צמח היה מורה לפילוסופיה וחקלאות סופר ואיש העלייה השנייה. הוא פיתח את העגבנייה הישראלית המקובלת עלינו עד עצם היום הזה. בשנות החמישים פיתחו חקלאים זן אחר של עגבנייה, זן מתחרה שנקרא מוני מייקר שלמה צמח כתב בהתנגדות לזן החדש ולשמו מאמר העוסק בכך כי התרבות האנושית ניכרת ביכולת להשהות סיפוק צרכים כפי שהגדיר זאת האנתרופולוג לוי שטראוס . הבישול הוא הביטוי העליון לכך . אנו מחכים. אנו מעצבים. אנו מחליטים מה לא. אנו מעריצים את הדבורים שיודעות לבשל ואת הנמלים היודעות לאגור. לא במקרה שתלו בכניסה לגנים וורדים כי האמינו כי הדבורים הבאות לינוק צוף מהוורדים הם סמל הידידות ועל כן מי שפוגש וורדים מבטיח ידידות.

היום אנו יודעים כי הארץ שלנו אוהבת להתרחק מן האדמה אחרת מהריחוק שאפיין את העם היהודי בגולה שנדחק בעקב האפליה, הנדודים, האימה ובכל זאת חשוב לזכור כי החקלאות היהודית בגולה לא נמחקה על ידי דרישות השמיטה שלא היו לה אלא על ידי הגירה העירה, מלחמות, שלטון בעלי שררה וממון. היום האדמה נמצאת בסיכון יצירת הכרך הגדול שבין נהריה גדרה וירושלים
אהבת ציון מטלטלת לאשמת שומרון הנדלניסטית.

בויכוחים על השמיטה אתה מוצא כי מי שלא מקיים אותה גוזל את הארץ. היום אנו יודעים עד כמה עניין זה רציני לא רק מבחינת העושק המונצח ומתמסד על ידי הזלזול באחריות לעני או ההסתפקות בחלוקה שבין מיסוי חוקי המחזק פערים לבין מיסוי וולונטרי לפילנטרופיה שבמעשה של חסד עכשיו דוחה את הצדק למחר ותביעה למשטר של צדק שאינו רואה את ההתייחסות האינסופית למיוחד בכל אדם, את יכולת הפגישה והדיאלוג המתרחשים מעבר להכרעות הפוליטיות. האם הלימוד והניסיונות ליישם את השמיטה יגבירו את אחריותנו לאדמה הזו, לצדק החברתי, לאקולוגיה , לכלכלה ? האם נוכל להפוך את השמיטה לחשבון לב , להגברת היסודות המוסריים לשיקולי הייצור, הצריכה, לאחריות שלנו לטבע ולאדם.

נזכיר היום את משה וילבושביץ אחיה של מניה שוחט שהיה איש מדע המזון שעסק בשאלות של תזונה. הוא הממציא של המרגרינה והלחם החי שהקים יחד עם אחותו וועדה מיוחדת של חלוצים בשאלות של התזונה הרציונאלית . כיצד ניתן יהיה לכלכל באופן בריא את החלוצים שידעו עוני ורעב. הוא הקים את מכון משה באוניברסיטה בירושלים על שם משה רבנו ובו היה טלסקופ וחקר מזון ונדמה לי כי בשניהם עוסקת השמיטה : בבריאת העולם ובשדה החקלאי.

ואני רוצה גם לדעת אם לא היינו זקוקים לשמיטה של פטפוט ודיבור כמו שסיפר לנו שז'ר על פגישה בין שני חכמים ירושלמים שהיו יושבים בקפה רחביה ושותקים זה עם זה. עד שאמר האחד לשני. שתקנו כבר על סעיף א' נעבור לסעיף ב'. דומה כי הרבה פעמים זקוקים אנו לשמיטת דיבור כדי לתת פנאי למחשבה הטובה לנבוע.

הזמן ולך קדימה וצריך להכניס אותו למדרגת מחזוריות לא לתת לו להתמחזר ולהפוך גורל ולא להשתעבד לקו המוביל אל
מה קרה לדוד גינזבורג בסן פטרבורג
קאנט לא אכל סלט , לא נועד לכוון את השעון
הצדק הסוציאלי צריך שיניחו לו גם שמים גם קרקע

האדמה לפי ברנר יסוד, פתח לעולם
האקולוגיה של גורדון הטבע חלון למוסר ומחזק את המוסר
הנוף המסוגל לקלוט הרבה אנשים
השמיטה כעיכוב החקלאות עוד לא הגיע הזמן לחקלאות עברית בארץ וכאתגר
לעובדה ולשומרה
מגדל בבל
מסעות מגלות לגאולה ולא אודיסאוס החוזר אל ביתו ולא אורפיאוס אל עולם המתים לגאול את אורידיקה
מן המדבר אל הארץ אל הגולה ושיבה לארץ ובתוך המסעות : אדמה שתנדוד
לטובת האנשים
פאה, שכחה

מגדל בבל
ערכי הבלבול בין השפות המקושרים בבדידותם
עם הרכבת מתקדם הפוגרום
בין ביאליק לרחל

הן לא ככנף רננים,
אף לא ככפיר נכבש,
ככלב ידידי, ככלב ממעניו,
ברחתי היום אל השדה

אמי אדמה אשר בך לא מעלתי אף פעם

לא מנודה מתרפס ולא של רחוק מתגעגע כי אם של ציץ השדה, של בת לאמה, של דור חדש אשר מצא מסילות אל האדמה וברית חיים הספיק לכרות עם הארץ, עם מולדת, עם ראשית הסוף למארת הגולה. 141

לפני ביאליק המשורר לקישוט ההיסטוריה העברית לא מכוונת על פי דברי משורר היא ונתיבותיה לחוד הוא ורוח חזיונותיו לחוד
מאז קישינב ושירתו חלה תפנית
שירה לדורה היא שירה לדורות 144-145

נגד כל חיי הדור הזה בשם כל הדורות כולם מכילה בתוכה את הסכנה שהיא לא תכנס למסורת הדורות האם תופעת שביט בזיכרון העם 146

הם חפצו שתהיה שירתם מסיימת ופותחת ביקשו להקים חומה שהתפוררה על ידי שירתו ביניהם לבין מסורת הדורות בא ביאליק וביקש ליורש ומנחיל להפרד מארון הספרים כדי להתקשר אליו מחדש 147

שיבצ האגדה בניגוד לפחד הראציונליסטי מפניה 148
לא נפתחו בפניו שערי החסידות 148
שניאור : אם אפשר ככה להתמרד ככה כלפי מעלה, סימן שיש מעלה
ירד החסד השירי וטאטא את רוח האיבה המנתקת 149

תרגומו של ביאליק לשפות ז'בוטינסקי לרוסית, שטראוס לגרמנית פראנק לאנגלית, לאטס וסרני לאיטלקית פלג וספיר לצרפתית זכאי לערבית לאידיש

לאור השמים ה'מכוכבים' האלה ממעל הסתער הדור לחולל את המהפכה שלו על הארץ מתחת. הצלחתה של האומה בשינוי תנאיה הארציים ללא ברכת הרקיע הספרותי 150

התחייה הספרותית והציבורית באו יחד עד השואה 151
היש משורר שישיר בפינה אחת וכל העולם היהודי יקשיב ? 152

להם יש אפשרות לחיות בלי הספרות כי הם מרוכזים אצלנו הרוב הגדול עדיין בגלות 153
בוקי בן יוגלי רופא מרצה באקדמיה של דוד גינזבורג ואחר כך מנהלה
עטרת שיבה וגיל נעורים מרצה על תולדות ההלכה 154
סופר ורופא מעולה גילה צפונות האנטומיה בתלמוד המים הטבילה ושמירת הבריאות 155
תיאר צדוקים ופרושים כמלחמת המפלגות היום תיאר את אישיותם של אמוראים ותנאים 156

מאמרי שז'ר לתולדות קהילת מינסק, שבתי צבי ויעקב פרנק לאנציקלופדיה היהודית ברוסית
אבותינו לא האמינו בבת קול. אם האמינו מה פלא שצעירי דורנו יעזבו את היהדות 158

קצנלסון, בוקי בן יוגלי ביקר בארץ והיה לאוהד המפעל המיוחד של הציונות המליץ על רובשוב בפני ידידיו מהארץ ילין ומזי'א 158
היה תלמיד הישיבה בבוברויסק למרות םסגתו הציבורית היה משוח עלךיו חוט של עצב, אסונות משפחתיים לא זכה בגלל יהדותו לפרופסורה 159
ביקש להעביר את האקדמיה ארצה. כתב כל חייו אך לא פרסם את ספר חייו 160
כשהתפנה לא כתב את הספר שביקש אלא זכרונות כמו ביאליק ושלום עליכם 161

בזמן מלחמת העולם הראשונה במצור בגרמניה מתייצב בפני המשטרה והולך לספרייה
לא שכחתי אז כי אי פעם יתום הלילה ויעלה עמוד השחר 163
עם ברדיצ'בסקי בספרייה מחליפים ספרים אך לא מדברים 164 – 166

וישניצר הכניס את אמברטו קאסוטו למחקר תולדות יהדות פלורנץ לפני שהיה חוקר המקרא
וישניצר חקר את בעיית ההגירה היהודית 188
דמות משה ציור של רמברנדט חלק מחוברת שנשלחה לחיילים היהודים בצבא גרמניה 188
וישניצר תכנן לארגן מלומדים לכתיבת תולדות יהודי רוסיה 190
העלייה השנייה הבחר, הבאר קיבלו ביטוי ספרותי מיידי כמיהה ליצירה ספרותית האידיליות של שמעונוביץ ספקו את הרצון 191
תרגם שירי מהפכה לעברית לביטאון הס. ס. 'נפלתם קרבן' 192
שיר של אחרון השומרונים האחרון עם רמז ליהודים 193
בארץ 1909 1910
הרמת דמותו של גורדון על ידי שמעונוביץ לפני כולם
טשרניחובסקי כתב אידיליות על מה שהתחולל אתמול שמעונוביץ על שיתרחש מחר 195

הארז מן הלבנון ששתל היינה בגרמניה 211
אלזה לסקר שילד, היינה ולודויג שטראוס חוג צבת שבו בובר, שטראוס ורובשוב ציון במשפט תפדה צבת
לודביג שטראוס מרצה על צדק חברתי 213
ארלוזורוב שטראוס וא.ד. גורדון 213 214
לודביג שטראוס, גלאצר מוציאים לאור ספר להגברת הגאווה של יהודי גרמניה לנוכח הרעל הנאצי 215
ענף אחרון של ארז הלבנון שנשתל על ידי היינה נשתל מחדש בארץ 218

דוד גינזבורג ובית מדרשו
לבונטין: קומו והתעוררו אוהבי עמנו וחדלו לכם לשבת על שפת הים ולחכות עד שייטהרו העבים, רק נגשו נא אל המלאכה! קומו והתעוררו כל ישרי לב! על נא נוסיף לטמון ידינו בצלחת, רק נעשה את הצעד הראשון ונהיה למופת לאחינו המדוכאים, לעם ממושך וממורט הישן תחת מכהו ! קומו ונהיה בעצה אחת וה' יהיה בעזרנו להגיענו אל המטרה קומו, קומו נעלה לציון!

קומו ראשי חברת כי'ח בפאריס, וויען, ברלין וקניסברג! עיזבו מחשבתכם להפיץ את אחינו האומללים בין אגמי אמריקה וביצות מיסיסיפא אשר ברבות הימים ישכחו כי ממעי יהודה יצאו
לארץ אבותינו נלך בנערינו ובזקנינו, ובעמל כפינו וזיעת אפינו נוציא לחם מן האדמה הברוכה והפורייה ההיא, אשר ידענוה לא רק על פי השמועה.
מכתב גלוי מערים שונות ברוסיה שכנראה פרי יוזמת סופרים עברים ובהם דרישה מהחברות הפילנטרופיות לשאול את פי העם לאן רוצים להגר 1882 המגיד 180 קלויזנר

קארל נטר למערכת ג'ואיש קרוניקל מרץ 1882 מונה את הסיבות לאי הצלחת ניסיונות החקלאות בארץ ישראל שנעשו על ידי אמריקאים, גרמנים ויהודים בפתח תקווה
האדמה הפורייה תפוסה על ידי ערבים
מיסוי החקלאים
מצוות המעשר והשמיטה
חוסר עובדי אדמה מתאימים
חוסר הון לרכישת אדמות

אם לא יצליחו החקלאים היהודים בארץ הם רק יתווספו לבעלי החלוקה
באמריקה אם יימצא ההון הדרוש אפשר יהיה להקים התיישבות ואם לא ימצאו היהודים פרנסה

תנועות הנוער בין שתי מלחמות עולם ראשי פרקים

תנועות הנוער היהודיות בין שתי מלחמות עולם

היסודות:
השפעת החשיבה הרומנטית – אוגניקה
השפעת המהפכה כרעיון לעולם חדש
אומרים יש נעורים בעולם

תנועת הנוער הגרמני ותנועת הצופים

יסוד המעגל, האש, הבונד, התלבושת, המשימות, המחנה התנועתי, הקבוצה החינוכית

מפלגות הנעורים ותנועות הנוער
בני עקיבא של אוסישקין ויתקין ובורוכוב, ראשית החלוץ בארצות הברית 1905

מלחמת העולם הראשונה והרס של העולם הישן ציפה של רעיונות מקוריים : תורת היחסות, פילוסופיה בלשנית, פרויד, הלאומיות והקומוניזם.

שואת פולין ואוקראינה בסיום המלחמה
שואה והאם כצאן לטבח היכן ההשגחה

טרומפלדור והחלוץ

הברחת הגבולות בדרך לעלייה השלישית דרור והחלוץ
סטופ אימיגראשן של ההסתדרות הציונית
סגירת ברית המועצות ופילוג תנועת הנוער השומר הצעיר הרוסי
המושבות של הג'וינט , הציונות ועלייה מברית המועצות
תכלת לבן חפציבה, בית זרע, ומפגש בין תרבות רוסיה, פולין, גליציה
הקמת ההכשרות בפולין ובשאר הארצות
האופי של ההכשרות בעלייה הרביעית
קלוסובה
הוויכוח בין החלוץ לשומר הצעיר וגורדוניה
הקשר בין הקהילה לבין תנועות הנוער שלה
הקשר בין הקהילה לבין ההכשרות שלה
הרבי מגור מפעיל תנועת הנוער

רוסיה שולחת את בוגרי התנועה ארצה
הקשר בין השומר הצעיר לבין בן גוריון (ומפא'י בעתיד)
פילוג בשומר הצעיר 1930 בין קליטה לפוליטיקה לבין קליטה לקיבוץ ויצירת מפלגה דמויית תנועת הנוער
השיר ואולי של יהודה שרת
רוסיה הסובייטית ננעלת סופית : מסמך זינובייב, קולקטיביזציה, פירוק המפעל ההתיישבותי היהודי
שמואל שניאורסון
הוויכוח בין השומר הצעיר והנוער הציוני : האם תנועת הנוער מדגרה לקומוניזם?
יצירת בירוביג'אן

פניה ברגשטיין עולה ארצה : אני פורעת את חובכם
אושר של תנועת הנוער בהכשרה

עליית הנאציזם לשלטון
עליית הנוער
תנועת הנוער הדתית בין אורטודוקסיה לחלוציות
אנצו סרני שליח
ז'בוטינסקי קורא לחיסול הגלויות
אנטישמיות ועזרה לציונות
מחסום העלייה.

מקור הסטודנט היהודי פולני אל מול הסטודנט הציוני והיהודי מקור לתנועות הנוער.

ניסיון ראשון להעפלה וולוס
פולין מבקשת את אנגולה

אירגון ההכשרות על פי אזורים, על פי תנועות,

קלוסובה, שחריה, תל חי, בורוכוב, גרוכוב
השומר הצעיר
גורדוניה וויתקין
דת ועבודה

הקשר לבית של השומר צעיר לעומת הגוש הכללי
מהכשרות לקיבוצי הכשרה.
סתם חלוצים וחלוצי התנועות 21000 מתוכם 8400 חברי תנועות נוער (1933)
237 קיבוצי הכשרה
ביקור ברל בהכשרות
הציונות אכזריה בהתגשמותה : בין ההכרח שלא יגונה לבין הפעלת הכוח
הגיעו ארצה חולים, נכים. האם יותר מאשר בפולין?
ברל כצנלסון הם לא יוכלו לקרוא את דבר
החלוץ הופכת לתנועה סלקטיבית.
יצחק קצנלסון : יציאת מצריים הכרחית.

תופרות, עגלונות, חפירת תעלות, כריית בורות סיד, מכרות, נגרות, מכבסה,עבודות יער, מנסרות, מפעלי זכוכית

הן דמה בדמי זורם

תערוכה צילומים של הקיבוץ

פתחו את השער לקיבוץ

1
למעלה מ270 קהילות שיתופיות. 120.000 תושבים. בנוסף להן ארבעה קיבוצים עירוניים ועשרות רבות של קבוצות שיתופיות נודדות של צעירים העוסקים בחינוך.
הקיבוצים מייצרים 40% מהחקלאות בישראל ו8% מהתעשייה.
מרטין בובר אמר : המהפכה הצרפתית חרטה על דגלה את רעיון החירות , האחווה והשוויון. החירות הלכה מערבה ושכחה את השוויון, השוויון הלך מזרחה ושכח את החירות , את האחווה שכחו כולם. הקיבוץ שאל ושואל עצמו עד היום האם דרך האחווה יכולה לסלול דרך לשוויון של אנשים חופשיים ושונים?
לפניכם אלבום קטנטן מדרך חיים ארוכה.

עריכה : יובל דניאלי, מוקי צור. הפקה : ביתמונה
בחסות יד יערי, יד טבנקין, המכון לחקר הקיבוץ

2. .המאה הראשונה

הקיבוץ בן 100 . הוא עבר שתי מלחמות עולם. שלטון עות'מאני, בריטי, ופועל במדינת ישראל. בו ניתן לראות את רקמת החיים המורכבת של מהגרים, מהפכנים, תקופות של עוני ורווחה. הוא דיאלוג בין יסודות קואופרטיבים העורכים שיתוף בייצור ויסודות קומונאליים החיות בשיתוף בצריכה. יסוד החברה הוא הבחירה האישית החופשית והמתמדת. בכל שנות קיומו עולות שאלות של יישום וביקורת, שינויים המתחוללים ברצון החברים. תמיד שואלים האם השינוי בוגד בחלום, מתאים אותו לסביבה או מהווה תגובה יוצרת לנסיבות משתנות.

3.מסורת שיתופית

הקיבוץ רואה עצמו כחלק ממסורת שיתופית עוד מימי בני הנביאים , האיסיים הקדמונים על גדות ים המלח, נזירים וחברי קומונות סוציאליסטיות ודתיות במאה התשע עשרה. במשך הזמן הוא קשר קשרים עם מגוון גדול של קבוצות שיתופיות בעולם . התנועה הקיבוצית יזמה מפגשים קבועים בין חברי קומונות וקואופרטיבים מגוונים וחוקרי קומונות מרחבי תבל. למרות השינויים שחלו בקיבוץ ובקומונות השונות הקשר סין הקבוצות והקומונות נמשך לקראת אתגר הבנייה החברתית.

4.צעירים בונים צורת חיים

הקיבוץ נוצר על ידי גלים של קבוצות צעירים שהחלו להגיע ארצה בראשית המאה העשרים . נוער המחפש זהותו בהמולה הגדולה של ההיסטוריה . זהו חלום צעיר. מסוף שנות הששים חברי הקיבוץ לוו על ידי צעירים מהעולם כולו שבאו להתנסות במפגש עם עצמם ועם צורת החיים שבינתיים היתה לחברה רב גילית.

שחקי שחקי על החלומות של טשרניחובסקי

5.הכשרות , תנועות נוער

הקיבוץ היה מקור משיכה והשראה. חבריו האמינו בנוער שיוכל להביא אידיאליזם ונחישות לחצר הקיבוץ המתפתחת. משך כל השנים הוקמו בהשראת הקיבוץ חוות להכשרה חקלאית על ידי חניכי תנועות הנוער. בוגריהן הגיעו ארצה , בנו קיבוצים חדשים, הצטרפו לקיבוצים הוותיקים למדו מהניסיון המצטבר וביקרו אותו וכל קבוצה של חלוצים יצרה את הקיבוץ מחדש.

6.דור שני

קבוצות הרווקים הקימו משפחות והקיבוץ היה לחברה שאחד מיסודותיה היא המשפחה הרב דורית. מראשית ביקש הקיבוץ לתת לבניו גם חינוך מתקדם וגם חום ואהבה של משפחה. לא תמיד נמצא המיזוג הנכון בעיני כולם. בעת המצוקה נבנו לילדים בתי ילדים שהיו להם מקום מגורים וחינוך. עשרות בשנים נמשך וויכוח על מקומם של בתי הילדים עד שהוחלט שהם יגורו עם ההורים (שבינתיים קיבלו תנאים מינימאליים לדיור).

7.עבודה

מה יניע את חבר הקיבוץ לעבוד אם החברה מספקת לו במילא ביטחון במילוי צרכיו החיוניים? תשובת הקיבוץ היתה שהאדם מבקש לעצמו חיי יצירה ושייכות למעגל החברתי אותו הוא יוצר. היצירה והשייכות צריכים להניע את האדם לגלות אחריות ומוטיבציה בעבודה.
בשנים האחרונות עם צמיחתו של הקיבוץ וקשריו עם העולם שמסביבו ועם המשברים הכלכליים ועליית הצרכים של חברתו המגוונת שינו רוב הקיבוצים את התפישה אך גם אלו ששינו מסדרי החיים נותרו נאמנים לתפישה של רווחה קהילתית ומדגישים את הצד היצירתי שבעבודה.

8.חקלאות

המהפכה הגדולה , האישית שעברו חברי הקיבוץ היתה הסבתם לחיי עבודה גופנית בחקלאות. כיצד להעביר ארצה את המורשת החקלאית שנוצרה במקומות שונים בעולם ובארץ. כיצד ללמד את הגוף את ייסורי העבודה . כיצד לזרוע ולקצור שדה שבולים, לגדל ירקות, פרות לחלב ,תרנגולות ומשק מטעים. כיצד לרעות את הצאן ולגדל פרחים. הקיבוץ כולו נרתם לעבודה חקלאית משותפת. הקיבוץ האמין בשילוב בין המדע והעבודה ופיתח חקלאות משוכללת. לנוכח העובדה שישראל על גבול המדבר הוא עודד במיוחד לימודי מים והשקאה. הקשר בין אנשי מדע ועובדים פותח לרמות גבוהות שאיפשרו לחברי קיבוץ להפיץ תורות חקלאיות לחברות שונות בעולם.

9. תעשייה

התעשייה הקיבוצית החלה בניסיונות צנועים למשק התומך בחקלאות אך במשך השנים הקיבוץ בנה מפעלים משוכללים שהיום מהווים את החלק המשמעותי בהכנסות הקיבוצים. התעשייה מודרנית ומפוזרת בקיבוצים כולל במקומות בפריפריה. התעשייה אפשרה להפוך את הקיבוץ לחברה מתקדמת ביותר טכנולוגית. לחיות מעבודה ולפתח קהילה מגוונת. אך היו לפיתוח מחירים. לא היה ברור האם מבחינה חברתית יוכלו הקיבוצים לכונן את הדמוקרטיה התעשייתית לה חתרו, כיצד יתפתחו יחסי העבודה בין עובדים חברי קיבוץ ואלה המצטרפים לעבודה מן החוץ. ניתנו פתרונות שונים ומגוונים והשאלה נשארה. תעשיית הקיבוצים עברה שינויים מפליגים בחלקם כדי להתאימה לסביבה ובחלקם כדי לעמוד במבחן הכלכלי.

10.שחרור הנשים

בין מייסדות הקיבוץ היו נשים שביקשו למצוא בקיבוץ מקום שיאפשר את שחרורה של האישה. התקיים בו וויכוח בין הנשים ובקבוצה כולה עד כמה ובאיזה דרך תשתחרר
האישה וימולאו תפקידיה המסורתיים. האם תהיה האישה עקרת בית לחברה האם תקבל על עצמה תפקידים שהיו מסורים בידי הגברים? אחרי תקופה בה התבצרה המשפחה שבה שאלת האישה ושוויונה לסדר היום של הקיבוץ.

11.זיקה אל הטבע

כמו שלומדים לקרוא ולכתוב, מתפללים מספר, למד בן הקיבוץ מילדותו לקרוא את השדה, לזהות את העוף והפרח. ההנחה היתה כי ניתן להגיע ליחס עמוק לאדם רק בהקשר לחווית המציאות בטבע. בעבודה בשדה, במאבק בשממה ,בלימוד בטיול וביצירה האמנותית המכבדים את הטבע. בשנים האחרונות גברה מתוך מסורת זו המודעות האקולוגית.

12. אהבה

המשורר הלאומי העברי שאל באחד משיריו 'האם יש אהבה בעולם' . החלוצים בחתירתם לחיים טבעיים, לפחות הדחקה וייסורים שאלו מהי אהבה. ביקשו לדעת כיצד היא משתלבת בתיקון האנושות והעם היהודי. כיצד בונים משפחה על בסיס של שוויון ערך ודיאלוג ? הקיבוץ לא נתן תשובות לשאלות הללו: הוא ביקש להתנסות בהן ולהציבן כאתגר…

13. קבוצת הילדים המחנכת

בית הילדים שנועד לשחרר את האם לעבודה ויצירה העמיד במרכז את קבוצת הילדים המחנכת. היא היתה צריכה להיות גרעין יוצר חברותה ומחויבות למשימות חברתיות. החינוך בקיבוץ הושתת על אמונה בשורשים תרבותיים ובתיקון חברתי בעזרת תפישה ביקורתית לקראת הבאות. בית הילדים ובית הספר הקיבוצי מאמינים בחינוך המבוסס על חירות . על שוויון ערך ועל היחיד היוצר והאחראי. הלימוד בקיבוץ התבסס פחות על בחינות הישגיות ויותר על מחקר ועבודה קבוצתית. עם השנים בני הקיבוץ החלו לקבל השכלה גבוהה ושיטות החינוך השתנו.

14.מעורבות בהיסטוריה

חברי הקיבוץ האמינו כי עליהם להיות מעורבים בהיסטוריה , לפעול לצדק חברתי , לפתח מקורות פרנסה, ולקלוט את המוני היהודים הבאים אל ביתם הלאומי.. התמוטטות החיים היהודיים בעולם בשנות השלושים ,השואה ומלחמות ישראל רק הדגישו את הצורך במעורבות גם בשטח הביטחוני.. חברי הקיבוץ עסקו במיוחד בהקמת הכלים להבטיח את הביטחון של העם היהודי ושל ישראל לפני הקמת המדינה וגם אחריה

15.הקיבוץ נבנה לאט

בתחילה התגוררו חברי הקיבוצים באהלים וצריפים. כל הזמן התווכחו ותכננו כיצד יראה העתיד. לאט נבנו בתים לכלל ובתי משפחות. תוכננה בו קהילה שאינה עיר ואינה כפר ועד היום הוא תוהה כיצד ניתן לבנות אלטרנטיבה הומאנית למחלותיה של העיר ולכפר המסורתי.

16. זקנה

חברה של צעירים המצליחה להתמיד צריכה להתמודד עם שאלות חדשות ואחת מהן היא הזקנה. גם אם חברי קיבוץ לא האמינו כי יהיו אי פעם זקנים הזקנה הגיעה. חברי קיבוץ הגיעו לגיל מופלג. קשה היה לקיבוץ, כמו לכל אדם, לגלות את החולשה, המחלה והמוות. הוקמו מקומות מיוחדים מותאמים לעבודת הקשישים. הוקמו בתי סיעוד ובשנים האחרונות, לנוכח השינויים בקיבוץ, הקיבוץ נאבק על כך שכל זקן בו יוכל להינות מביטחון כלכלי

17.משברים ושינויים

הקיבוץ עבר במאה שנות קיומו משברים גדולים. הן חורבן בעתות מלחמה, הן קשיים בדיאלוג עם הסביבה, משברים חברתיים בחבורה ,חילוקי דעות על צוויונה וארגונה , השקפות שונות על החברה
והפוליטיקה. בשנת 1985 היה משבר כלכלי גדול בקיבוץ שהעלה שאלות חריפות . רבים מן הקיבוצים שינו את אורחות חייהם.חלק מן הקיבוצים החליטו לשמור על צורת החיים וחלק החליטו לשמר רק את יסודות הערבות ההדדית והקהילתיות.

.

18.אמנות

האמנות המבקשת להקשיב למצוקת האדם. האמנות שנוצרה בקיבוץ ועל ידי חברי הקיבוץ חיפשה ביטוי לטבע, לאדם העובד, לעורר למחאה חברתית ולעודד את הביטוי העצמי של החבר גם אם הוא מתנגד להוויה הקיבוצית הגלויה. הם ביקשו דרך להציב חזון אנושי אסתטי הן על ידי עיצוב פומבי של טקסים ותפאורות, על ידי ריקוד ופיתוח מסורת מוסיקלית והן על ידי יצירות של ספרות שירה ואמנות פלסטית המשוחחות עם אמנות העולם.

19.מתנדבים

בסוף שנות הששים החלו להגיע לקיבוץ גלים של צעירים מכל העולם שבאו לעבוד ולהתנסות בקיבוץ. גם אם הם באו ממקומות רחוקים וקטנים בחצר הקיבוץ הם היו נציגיו של העולם הגדול. אליה הם הביאו טעמים חדשים, קצבים חדשים. עבותות של חברות נקשרו בין צעירים אלו לבין בני הקיבוץ שביקשו בדמיונם גשר אל העולם הגדול. בגלי הנוער שהגיעו היו יהודים שחיפשו שורשים, נוער אירופאי שביקש מהפכה, נערים מובטלים ותרמילאים המבקשים לטעום את המרחבים האנושיים.

20.קשר למתנדבים

בין המתנדבים שהגיעו לקיבוץ היו כאלה שהצטרפו לקיבוץ, יצרו משפחות גידלו את ילדיהם בקיבוץ ובישראל. היו מתנדבים שקשרו קשרים כה אמיצים שהם באים שוב ושוב לקיבוץ 'שלהם' .רבים רבים עברו דרך הקיבוץ כחלק ממסע לגיבוש אישיותם. קשה לקבוע מה היתה השפעת התקופה ששהו על חייהם אך רבים מהם מעידים כי היתה זו תקופה משמעותית ביותר.

21. קבוצות שיתופיות של צעירים

בשנים האחרונות עברו הקיבוצים שינויים גדולים. יש אומרים כי הם התאימו עצמם לסביבה ולתנאי הכלכלה החדשים, הגבירו את אחריות החברים. הגבילו את ההשפעה של החברה. יצרו סוג חדש של אחריות מוגבלת יותר. יש אומרים כי התרחקו מהרעיון המקורי. אך על ידם קמו קבוצות שיתופיות קטנות המחויבות למשימות של חינוך חבריהן בשותפות עמוקה.

22. הבית והדרך

100 שנים הקיבוץ מבקש דרך לחבריו. לממש את תפקידם האנושי, היהודי. הוא גם מבקש להקים בית לחבריו. במשך השנים כל תקופה העמידה בפני הקיבוץ וחבריו מבחנים חדשים משברים מתמשכים. בחלקם נבעו מתוך מצבים היסטוריים , בחלקם מתוך תמורה שהתחוללה בחברה הקיבוצית פנימה . בקיבוץ קראו לכך המתח בין הבית והדרך. מתח זה הוא מורשת של דרכו של העם היהודי במהלך הדורות . הוא גם נובע מהרפתקאותיו של ההומניזם במאות האחרונות..

תעשייה קיבוצית

הכלכלה הקיבוצית של היום מבוססת על התעשייה. התעשייה בקיבוץ מהווה כ11% מהתעשייה במדינת ישראל. היא כוללת למעלה ממאתים חמישים מפעלים ומפעלים אזוריים המעסיקים כ46 אלף איש. חשיבותה של התעשייה הקיבוצית לאזורים הפריפריאלים במדינה גורלית.
אופייה של התעשייה הקיבוצית של היום מורכב. חלק מהמפעלים הם מפעלים של הקיבוץ בתוך השטח של הקיבוץ . חלק הם מפעלים השייכים לקיבוץ ולשותפים, חלק מהם נסחרים בבורסה וחלק פועלים בשטח הקיבוץ אין הם בבעלותו. רק כרבע מהעובדים במפעלים הקיבוציים הם חברי קיבוץ . מורכבותה של התעשייה הקיבוצית נולדה מתוך התפתחותה , משבריה ,רצונה להרחבת פעילותה ולהעסקה רחבה של עובדים. התעשייה בקיבוץ ברובה הגדול תעשייה מסורתית אך היא מאד מפותחת מבחינה טכנולוגית. הענפים הגדולים של התעשייה הקיבוצית הם פלסטיקה ותעשיית המזון .
איך קרה שחברה שהצהירה על עצמה כחברה המאמינה בעבודה החקלאית עשתה את המהפכה התעשייתית בהיקף כזה ? כיצד לא קרה הדבר במושב שהיה צורת החיים החקלאית המקבילה ?
מייסדי הקיבוץ וגלי החלוצים שבאו בעקבותיהם ביקשו לבנות כפר עברי. עבור רובם משמעות הדבר היה חיים חקלאים. לרובם הפיתוח התעשייתי היה זר. על יד הענפים החקלאיים הוקמו ענפי עזר, ענפי מלאכה. ענפים אלו הפכו בחלקם ברבות השנים להתחלות של תעשייה. בתוך התנועה הקיבוצית רווחו דעות שונות על פני החברה העתידית . הם הושפעו מתפישות סוציאליסטיות שהעמידו במרכזן את הפועל בתעשייה , את הפרולטריון. היו קיבוצים שחשבו על קואופרטיבים עירוניים ועל שינוי העיר מבפנים. תפישות אלו עודדו את המחשבה והמעשה של חברי הקיבוץ להתפתח בכיוון התעשייתי.
בשנות השלושים כשיהודים רבים חיפשו מחסה בארץ ישראל תחת האיום ההולך וגובר של הנאצים באירופה היו קיבוצים שעודדו יבוא הון וידע לקיבוצים. בעזרתם הוקמו בתי חרושת בשותפות שהיו למפעלים בבעלות התנועה הקיבוצית . הצורך בשיווק משותף ובעיבוד משותף של התוצרת החקלאית עודד יצירת מערכות תעשיות באזורים השונים.
בשנות מלחמת העולם השנייה הצבא הבריטי נזקק למוצרים רבים אז הוקמה בקיבוצים רשת של בתי חרושת לשימורים. אחרי קום המדינה היה יבוא הון לפיתוח, הוא עודד את הקיבוצים להמשיך ולפתח תעשייה. בואה של העלייה ההמונית בשנות החמישים לאזורים השונים הניעה את הקיבוצים ליזום הקמת תעשיות אזוריות שבהן לא יצטרך הקיבוץ לעמוד בפני הדילמה של העסקה וניצול של פועלים. הרווחים נוצלו לפיתוח נוסף. הדילמה לא נפתרה ונוצר מתח בין הקיבוצים לבין העולים החדשים שעבדו במפעלים.
בשנות הששים החלה התפתחות מהירה למדי של התעשייה הקיבוצית . חקלאים שהתבגרו והבינו כי הם צריכים לבנות לעצמם ענפים חדשים ולפנות את העבודה בענפים החקלאיים לבניהם חיפשו דרך התעשייה תעסוקה אלטרנטיבית. השותפות שבין ידע חקלאי ועבודה חקלאית בענפי החקלאות עודד יצירת חקלאות מתועשת ותעשייה המלווה את החקלאות. הקיבוץ היה פתוח להתפתחות זו.
במשך כל השנים התעשייה הקיבוצית נעה בין הסתגלות לתרבות החיים של התעשייה במקומות אחרים. לבין הרצון ליצור יחסי עבודה וקשר חברי שונה מאשר בתעשיות אחרות המושתתות על היררכיה, על קנה מידה של רווחיות בלבד ועל פער חברתי, לבין הצורך להקים תעשייה שתוכל להשתלב בחיי הכלכלה בארץ ולהעניק ביטחון כלכלי לחברי הקיבוץ וליצירתו החברתית , תרבותית, חינוכית. הקיבוצים העניקו זה לזה ערבות הדדית כלכלית שהגבירה את ביטחונם של מוסדות פיננסים בקיבוץ אך הכלכלה הקיבוצית היתה מכוונת הקיבוץ לייצור ולא להון. באמצע שנות השמונים , לנוכח השינוי הפוליטי כלכלי , והניסיון לעצור את אינפלציה הגואה התעשייה בקיבוץ עברה משבר שאיים על קיומה כמו על קיום הקיבוץ בכלל. התעשייה הקיבוצית היתה חלק ממשק הפועלים בארץ והוא קרס לחלוטין. במשך השנים התעשייה הקיבוצית התגברה על המשבר אך מחיריו היו קשים.
התעשייה הקיבוצית עומדת בפני הדילמה האם תוך כדי המשך צמיחתה היא תחפש את ייחודה בפיתוח אחריות אקולוגית, תפישה טכנולוגית אחראית המודעת לסכנות העומדות בפני הטבע? האם תתקן ברוח הקיבוץ את מערכת היחסים בין עובדים על בסיס של הגברת שוויון ערך האדם והגברת השותפות והאחריות ההדדית? האם תדע להיות חלק ממערך קהילתי היודע לפתח תרבות משותפת ופתוחה. האם תגביר את הניסיון הקואופרטיבי ואת ערך העבודה. התעשייה בקיבוץ השיתופי מקפידה שלא ליצור שכר דיפרנציאלי בין חברי הקיבוץ הפועלים בה, בקיבוץ המתחדש משתדלים להקפיד על מיסוי שיבטיח ערבות הדדית.

פוליטיקה : אף על פי כן יש לחתור אליה

ללא מטען

צרת היהודים החדשה לא נפלה כרעם ביום בהיר. דווקא משום כך קשה היה להבין מה קורה. בתחילה היה נדמה כי חוזרים אל הדפוס הישן של שנאה, דלות, רעב, שחיתות של ימי מלחמה, חוקי כלכלה והפרדה אנושית , גירושים, פוגרומים, זילות חיי אדם . היה נדמה כי יש כאן עוד פרק של לכלוך אנטישמי מגוחך אינטלקטואלי התופש דמיון המונים. לא היה ברור שלא מדובר כאן על עוד עונה איומה כפי שהתגלתה בעבר, במיוחד לאחר מלחמת העולם הראשונה ובימי השלטון הנאצי בגרמניה. השוני לא נחשף בגלל הדמיון המוגבל ובגלל הכלים הרעיוניים אותם נשאו היהודים איש למפלגתו, איש להשקפת עולמו, איש לערכים ששמר לעת מצוקה אחרון. אפילו המילים הקשות והשאלות התיאולוגיות נוסחו כבר קודם. כבר דובר על הסכנה לעם היהודי על הצורך הדחוף בהגירה, במהפכה, על השואה וטיבה של ההיסטוריה. על היכולת של הציונות לפתור או על הסתערות הסוציאליזם. הרי הסיוט והרצח לא היו חדשים . הם מלאו את הנפש עד תום. אפילו המילה שואה שהיום נראית לנו מכוונת אל אותו רצח מתוכנן, המשתמש בטכנולוגיה המודרנית של השקר והמוות, הבלתי נלאה והשיטתי הנתון בידי אימפריה השולטת על מיליוני יהודים, כבר היתה בשימוש והתכוונה לאותו רצח המוני שהתקיים בתנאים של מלחמת אזרחים וקרבות בין צדדים לאחר מלחמת עולם.

'ללא מטען' הגדיר השבוי הנתון במחנה עבודה לוינס את עולמו של הנתון במחנה כפייה. אין בית , אין אינטרסים, אין חפצים, אין תכניות. הכל מרוכז בהוויה דלה, במלחמת שרידות יומיומית. מצד שני החלל הריק שנוצר מחולל אינטרס מרוכז במה שקורה בעולם, בתנועות הצבא, בשיקולי מדיניות. הוא עוסק בתרבות שהתמוטטה, בחלומות הרחוקים, בכל מה שנמצא מעבר. בגיטו הוויה זו של 'ללא מטען' הוחרפה. מצד אחד הרעב הזוחל והמגיפות, הרצח היומיומי, אי היציבות הטוטאלית, גילוי של אופקים בלתי ידועים של הרשע האנושי והקטנות האלימה של סוכניו ומשתפי הפעולה עמו שיהיו לקרבנותיו בעתיד הקרוב. מצד שני תגובות של יחד מתארגן לעזרה, לוועדי בית, לחלוקת מרק דל להמונים ולחיי תרבות ויצירה. ספרים מתגוללים ברחוב יחד עם חפצים למכירה כדי לזכות בפת לחם אך קוראים באינטנסיביות, עושים תיאטרון, מארגנים ערבי זיכרון לגדולי רוח יהודיים, כותבים ספרות ומלמדים. מנסים לרשום את הזוועה ואת גילויי ההתנגדות מחפשים קשר אל העולם והעולם היהודי. היוצרים מגלים דחף עצום, פורצים כוחות יצירה עצומים כי יש קהל רעב המנסה לשמור על צלם. מחפש נתיב להשארות הנפש. מתוך תפישה המתבהרת והולכת כי הנאצים לא ינצחו והיהודים באירופה לא יחיו. ידיעות אלו מעמיקות את התודעה כי היהודים בארץ ישראל ובארצות הברית יישארו עם הסיפור ועל כן יש לשרוד כמרד, למרוד כדי שיוותר סיפור נגדי שיאיר את האסון הכולל, קינה שבפעולה תיצור מוקד וכיוון לימים יבואו.

ללא מטען – יהודים מחפשים דרך אחרי השואה

ללא מטען

צרת היהודים החדשה לא נפלה כרעם ביום בהיר. דווקא משום כך קשה היה להבין מה קורה. בתחילה היה נדמה כי חוזרים אל הדפוס הישן של שנאה, דלות, רעב, שחיתות של ימי מלחמה, חוקי כלכלה והפרדה אנושית , גירושים, פוגרומים, זילות חיי אדם . היה נדמה כי יש כאן עוד פרק של לכלוך אנטישמי מגוחך אינטלקטואלי התופש דמיון המונים. לא היה ברור שלא מדובר כאן על עוד עונה איומה כפי שהתגלתה בעבר, במיוחד לאחר מלחמת העולם הראשונה ובימי השלטון הנאצי בגרמניה. השוני לא נחשף בגלל הדמיון המוגבל ובגלל הכלים הרעיוניים אותם נשאו היהודים איש למפלגתו, איש להשקפת עולמו, איש לערכים ששמר לעת מצוקה אחרון. אפילו המילים הקשות והשאלות התיאולוגיות נוסחו כבר קודם. כבר דובר על הסכנה לעם היהודי על הצורך הדחוף בהגירה, במהפכה, על השואה וטיבה של ההיסטוריה. על היכולת של הציונות לפתור או על הסתערות הסוציאליזם. הרי הסיוט והרצח לא היו חדשים . הם מלאו את הנפש עד תום. אפילו המילה שואה שהיום נראית לנו מכוונת אל אותו רצח מתוכנן, המשתמש בטכנולוגיה המודרנית של השקר והמוות, הבלתי נלאה והשיטתי הנתון בידי אימפריה השולטת על מיליוני יהודים, כבר היתה בשימוש והתכוונה לאותו רצח המוני שהתקיים בתנאים של מלחמת אזרחים וקרבות בין צדדים לאחר מלחמת עולם.

'ללא מטען' הגדיר השבוי הנתון במחנה עבודה לוינס את עולמו של הנתון במחנה כפייה. אין בית , אין אינטרסים, אין חפצים, אין תכניות. הכל מרוכז בהוויה דלה, במלחמת שרידות יומיומית. מצד שני החלל הריק שנוצר מחולל אינטרס מרוכז במה שקורה בעולם, בתנועות הצבא, בשיקולי מדיניות. הוא עוסק בתרבות שהתמוטטה, בחלומות הרחוקים, בכל מה שנמצא מעבר. בגיטו הוויה זו של 'ללא מטען' הוחרפה. מצד אחד הרעב הזוחל והמגיפות, הרצח היומיומי, אי היציבות הטוטאלית, גילוי של אופקים בלתי ידועים של הרשע האנושי והקטנות האלימה של סוכניו ומשתפי הפעולה עמו שיהיו לקרבנותיו בעתיד הקרוב. מצד שני תגובות של יחד מתארגן לעזרה, לוועדי בית, לחלוקת מרק דל להמונים ולחיי תרבות ויצירה. ספרים מתגוללים ברחוב יחד עם חפצים למכירה כדי לזכות בפת לחם אך קוראים באינטנסיביות, עושים תיאטרון, מארגנים ערבי זיכרון לגדולי רוח יהודיים, כותבים ספרות ומלמדים. מנסים לרשום את הזוועה ואת גילויי ההתנגדות מחפשים קשר אל העולם והעולם היהודי. היוצרים מגלים דחף עצום, פורצים כוחות יצירה עצומים כי יש קהל רעב המנסה לשמור על צלם. מחפש נתיב להשארות הנפש. מתוך תפישה המתבהרת והולכת כי הנאצים לא ינצחו והיהודים באירופה לא יחיו. ידיעות אלו מעמיקות את התודעה כי היהודים בארץ ישראל ובארצות הברית יישארו עם הסיפור ועל כן יש לשרוד כמרד, למרוד כדי שיוותר סיפור נגדי שיאיר את האסון הכולל, קינה שבפעולה תיצור מוקד וכיוון לימים יבואו.

ששה מפגשים על קורות עין גב

ראשית קשרי עם גורדון היו מעשה של ילדות. הייתי בן אחת עשרה, בן של דיפלומט של מדינת ישראל, מדינה בצנע, שטולטל בעקבות הוריו, מראשוני משרד החוץ הישראלי, לארץ שופעת בשרים. הילד, כלומר אני, חשתי אי נחת מ'מעמדי' המשונה כנציגה הקטן של מדינת ישראל. החלטתי כי תשובתי למצב המוזר היא להצטרף לתנועת נוער חלוצית שקראו לה גורדוניה. והנה אני עומד מול תמונת גורדון הזקן ומעיין בכתביו. תגובתי המיידית כבן אחת עשרה היתה הזדהות. היום אני לא כל כך מבין איך יכול ילד לחוש קרבה לבעל זקן לבן , לישיש שמת לפני המון שנים. אך אז חשתי כי אני מבין מה הוא רוצה ממני, מה הוא חושב. כילד חשבתי כי לגורדון כל הפתרונות . היום לעומת אז אני חש שהוא הוא חד את כל החידות. מאז ועד היום הוא לא עזב אותי ואני מגלה בו כל פעם מימדים חדשים.
מסעי בזמן עושה אותו כל פעם יותר אקטואלי ואותי יותר מלא פליאה.

היום איננו יכולים לדבר עם גורדון כפי שהוא רצה. בחייו היה הפוגש בו צריך לשיר אתו. לרקוד אתו, לדבר אתו, לקבל ממנו מכתב אישי. אך אולי דווקא הניתוק שנכפה עלינו על ידי הזמן מחריף את זיקתנו לשאלותיו, לכנותו העמוקה.
גורדון הקדיש את חייו הבוגרים לצעירים. הוא היה מודע לכך שהוא זקן בין צעירים. היום אולי לא היינו קוראים לאדם בן חמישים – ששים זקן אך אז , בין החלוצים הצעירים הוא היה נראה כסבא טוב שהיה כה חסר להם. אך בניגוד לסבא רגיל הוא לא נכנע לנסיבות, לא התכופף בפני המצבים. הוא היה אדם המחובר לקרקע ולשמים ויודע כי יש ללמוד לסלוח אך גם לתבוע. מעצמו ומחבריו.
.
ראייתו של גורדון חורגת מהגות פוליטית המגיבה לתהליכים ,למאורעות, להיסטוריה, הוא מבקש לשוב לזמן הרגיש ביותר לקיום : לרגע ולנצח, לטבע ולתיקון האדם .

גורדון היה לדעתי האקולוג הראשון בעם היהודי. זיקתו לטבע בפרטיו היתה קשורה לזיקתו ליקום – לקוסמוס . הוא ביקש להשתחרר מאינטרסים של יצרן המשתמש בטבע ומקיומיות אנושית הקורעת את האדם מהמכלול הגדול. הוא העמיד מול מדרון החיים החבוי בזמן הקיומי את הביטוי האנושי של החיים. חיפושו של העם היהודי לקרקע תחת רגליו היתה בעיני גורדון הזדמנות לגלות בעבודה בטבע דרך להשיב לאדם את היכולת להשתלב בטבע. הוא חשב שהיהודי השב מגלותו יכול בקשריו המחודשים לטבע לתרום לשיקום הפצעים שפגעו באנושות בעקב הפיתוח של טכנולוגיה שאוהבת להפוך לטכנוקרטיה, לשלטון הטכניקה על הטבע ועל חיי האדם. כאקולוג גורדון ביקש לא להשתמש בטבע , לא לנצל אותו, לא לראות בו משלט או מקלט אלא לחוש אחריות לכוליותו. . כשם שכל אדם המתייחס לחברו מציין ביחסו את מחויבותו לאנושות כולה , כל אדם העובד בחלקת שדהו צריך לראות את היקום כולו. זוהי פעולה גופנית החושפת עניין רוחני מוסרי. בניגוד לציונים רבים שביקשו לעצב דמות של פועל חקלאי המשוחרר מכל פעילות רוחנית שעלולה להדיח אותו מאורח חייו כפועל חקלאי , גורדון ראה בעבודה בטבע עניין רוחני. איננו זקוקים לפועלים נעדרי רוח שיוכלו לחיות ככאלה בלי לשאוף אל הדעת, בלי להתחייב אל המוסר. צריך לעבוד בטבע כבני אדם החיים חיי רוח ופורצים אל אוצרות הדעת.

השמירה על הטבע לא נעשית מתוך זעם על הציביליזציה אלא מתוך מודעות לאינסופיות הגנוזה באדם, במשפחה, בחבורה, באנושות. אינסופיות זו שכה הודגשה בתורות הסוד היהודיות ובהגות דתית רחבה היתה לגורדון למחויבות מוסרית אישית בעולם הנגלה. הוא היה מודע לכאב, לייאוש הגדול המתלווה לתהליך בו מתגלה המחויבות לטבע ולאדם.

גורדון האמין כי מעבר ליצרים שהציוויליזציה המנותקת מהטבע פיתחה וזיקקה באופן מלאכותי, אלה יצרי השלטון והמין, יש סיכוי להתנסות מוסרית הלוקחת בחשבון את האינסופי שבחיים האנושיים. את האופק הפתוח של הטבע . הוא לא היה רומנטיקן המבקש את הפרא האציל ששועט ללא חוק ומקסים את החברות האנושיות השבויות בבית הכלא האורבני. געגוע זה נראה היה בעיניו פרי של מצוקת המונים שאיבדו את תחושת החיים, שנתלשו ממקור , שגלו מביתם.

הוא חיפש את היחיד ואת העולם, את הקשרים בין האנשים. הוא האמין שבפגישה שבין האדמה והמילה העברית, בזיקה שבין השיבה מגלות לבניין הארץ בעבודה יוכל העם היהודי לקדם את האנושיות, את האחריות ליחיד, את קשריו של האדם אל הטבע. פגישה כזו לא יכולה להתקיים בחברה שהכוח הצבאי לה הוא עיקר. שהריבונות הפוליטית היא לה סם מרדים את החוש המוסרי.
גורדון האמין כיהודי מסורתי כי העיקר נעוץ ביכולת של האדם לחנך את עצמו. לגלות בתוכו את היכולת לחתור אל המעשה המחדש, לא זה השובר, המהפך אלא זה המסוגל לשוב אל יסודות קיומו ואל פסגת יצירתו.

אהרון דוד גורדון

ראשית קשרי עם גורדון היו מעשה של ילדות. הייתי בן אחת עשרה, בן של דיפלומט של מדינת ישראל, מדינה בצנע, שטולטל בעקבות הוריו, מראשוני משרד החוץ הישראלי, לארץ שופעת בשרים. הילד, כלומר אני, חשתי אי נחת מ'מעמדי' המשונה כנציגה הקטן של מדינת ישראל. החלטתי כי תשובתי למצב המוזר היא להצטרף לתנועת נוער חלוצית שקראו לה גורדוניה. והנה אני עומד מול תמונת גורדון הזקן ומעיין בכתביו. תגובתי המיידית כבן אחת עשרה היתה הזדהות. היום אני לא כל כך מבין איך יכול ילד לחוש קרבה לבעל זקן לבן , לישיש שמת לפני המון שנים. אך אז חשתי כי אני מבין מה הוא רוצה ממני, מה הוא חושב. כילד חשבתי כי לגורדון כל הפתרונות . היום לעומת אז אני חש שהוא הוא חד את כל החידות. מאז ועד היום הוא לא עזב אותי ואני מגלה בו כל פעם מימדים חדשים.
מסעי בזמן עושה אותו כל פעם יותר אקטואלי ואותי יותר מלא פליאה.

היום איננו יכולים לדבר עם גורדון כפי שהוא רצה. בחייו היה הפוגש בו צריך לשיר אתו. לרקוד אתו, לדבר אתו, לקבל ממנו מכתב אישי. אך אולי דווקא הניתוק שנכפה עלינו על ידי הזמן מחריף את זיקתנו לשאלותיו, לכנותו העמוקה.
גורדון הקדיש את חייו הבוגרים לצעירים. הוא היה מודע לכך שהוא זקן בין צעירים. היום אולי לא היינו קוראים לאדם בן חמישים – ששים זקן אך אז , בין החלוצים הצעירים הוא היה נראה כסבא טוב שהיה כה חסר להם. אך בניגוד לסבא רגיל הוא לא נכנע לנסיבות, לא התכופף בפני המצבים. הוא היה אדם המחובר לקרקע ולשמים ויודע כי יש ללמוד לסלוח אך גם לתבוע. מעצמו ומחבריו.
.
ראייתו של גורדון חורגת מהגות פוליטית המגיבה לתהליכים ,למאורעות, להיסטוריה, הוא מבקש לשוב לזמן הרגיש ביותר לקיום : לרגע ולנצח, לטבע ולתיקון האדם .

גורדון היה לדעתי האקולוג הראשון בעם היהודי. זיקתו לטבע בפרטיו היתה קשורה לזיקתו ליקום – לקוסמוס . הוא ביקש להשתחרר מאינטרסים של יצרן המשתמש בטבע ומקיומיות אנושית הקורעת את האדם מהמכלול הגדול. הוא העמיד מול מדרון החיים החבוי בזמן הקיומי את הביטוי האנושי של החיים. חיפושו של העם היהודי לקרקע תחת רגליו היתה בעיני גורדון הזדמנות לגלות בעבודה בטבע דרך להשיב לאדם את היכולת להשתלב בטבע. הוא חשב שהיהודי השב מגלותו יכול בקשריו המחודשים לטבע לתרום לשיקום הפצעים שפגעו באנושות בעקב הפיתוח של טכנולוגיה שאוהבת להפוך לטכנוקרטיה, לשלטון הטכניקה על הטבע ועל חיי האדם. כאקולוג גורדון ביקש לא להשתמש בטבע , לא לנצל אותו, לא לראות בו משלט או מקלט אלא לחוש אחריות לכוליותו. . כשם שכל אדם המתייחס לחברו מציין ביחסו את מחויבותו לאנושות כולה , כל אדם העובד בחלקת שדהו צריך לראות את היקום כולו. זוהי פעולה גופנית החושפת עניין רוחני מוסרי. בניגוד לציונים רבים שביקשו לעצב דמות של פועל חקלאי המשוחרר מכל פעילות רוחנית שעלולה להדיח אותו מאורח חייו כפועל חקלאי , גורדון ראה בעבודה בטבע עניין רוחני. איננו זקוקים לפועלים נעדרי רוח שיוכלו לחיות ככאלה בלי לשאוף אל הדעת, בלי להתחייב אל המוסר. צריך לעבוד בטבע כבני אדם החיים חיי רוח ופורצים אל אוצרות הדעת.

השמירה על הטבע לא נעשית מתוך זעם על הציביליזציה אלא מתוך מודעות לאינסופיות הגנוזה באדם, במשפחה, בחבורה, באנושות. אינסופיות זו שכה הודגשה בתורות הסוד היהודיות ובהגות דתית רחבה היתה לגורדון למחויבות מוסרית אישית בעולם הנגלה. הוא היה מודע לכאב, לייאוש הגדול המתלווה לתהליך בו מתגלה המחויבות לטבע ולאדם.

גורדון האמין כי מעבר ליצרים שהציוויליזציה המנותקת מהטבע פיתחה וזיקקה באופן מלאכותי, אלה יצרי השלטון והמין, יש סיכוי להתנסות מוסרית הלוקחת בחשבון את האינסופי שבחיים האנושיים. את האופק הפתוח של הטבע . הוא לא היה רומנטיקן המבקש את הפרא האציל ששועט ללא חוק ומקסים את החברות האנושיות השבויות בבית הכלא האורבני. געגוע זה נראה היה בעיניו פרי של מצוקת המונים שאיבדו את תחושת החיים, שנתלשו ממקור , שגלו מביתם.

הוא חיפש את היחיד ואת העולם, את הקשרים בין האנשים. הוא האמין שבפגישה שבין האדמה והמילה העברית, בזיקה שבין השיבה מגלות לבניין הארץ בעבודה יוכל העם היהודי לקדם את האנושיות, את האחריות ליחיד, את קשריו של האדם אל הטבע. פגישה כזו לא יכולה להתקיים בחברה שהכוח הצבאי לה הוא עיקר. שהריבונות הפוליטית היא לה סם מרדים את החוש המוסרי.
גורדון האמין כיהודי מסורתי כי העיקר נעוץ ביכולת של האדם לחנך את עצמו. לגלות בתוכו את היכולת לחתור אל המעשה המחדש, לא זה השובר, המהפך אלא זה המסוגל לשוב אל יסודות קיומו ואל פסגת יצירתו.

אליעזר שיין על חינוך – מקור

ואשר למורה – המורה הצעיר מכיר, שאין זה ענין להושיב את התלמיד על הספר ולהרביץ בו תורה בתקיפות. נלהב וחדור רצון לחדש את החנוך, מפנה הוא את לבו מתחלה לשדה החנוך המופשט. מתחיל הוא את מחשבותיו כך: יצירה חפשית, חנוך האופי, חברת הילדים, התקרבות לטבע, הספקה עצמית וכו'. המונחים הפדגוגיים האלה יכולים ברובם להיות למעשה גם טובים וגם רעים. הכל תלוי ביכלתו של המורה ובכשרונו ובמצע החברתי, שבית-הספר נתון בו. לו היה בכל זאת המורה הזה מזדמן לבתי ספר אחרים, שהכל קבוע שם ועומד, לא היה אולי פורש כל כך מהצבור. אבל כיון שהוא בא למקום החדור, מצד אחד, שאיפות לחדוש החים, והמשולל מצד שני כל מסורת מעכבת, מוצא הוא כאן מקום לגשם את שאיפותיו. אבל חסרה לו הכשרה מצד אחד והרגשת חיי המקום מצד שני (הרגשה ולא ידיעה). כדי ליצור שיטת חנוך ולמוד חדשה הוא זקוק להכשרה אחרת. וזאת אין לו, כי גם הוא למד באותה הדרך הישנה. בשביל שיעמיד במרכז פעולתו את הכשרתו של הילד לעתידו, חסר לו עדיין הקשר אל המקום והרגשת תמצית החיים שבו.
ואם בבוא העובד לשעורי ערב, להרצאה, לנשף, לבית-ספר של ילדים עובדים או של ילדי העובדים, מוכרח הוא להתפשט מהויתו היום-יומית, להפסיק את חוט הרגשותיו, מחשבותיו וספקותיו ולעבור לעולם אחר, לדון בשאלות שלא התעוררו בו היום ושלא יעסיקוהו מחר – הרי אין בכוח התרבות הזאת להועיל לו, להיות לו לעזר וסעד בחייו אין זו מלמדת אותו, איך לפתור את שאלות חייו ולהבין את דרישות לבבו, המתעוררות בו יום-יום והמצפות להארה ולהדרכה.
כל שאלות החיים והחברה, שהעסיקו אותנו בחוץ-לארץ, מקבלות במציאות הארץ-ישראלית צביון ואור חדש. דרושים על כן חנוך מיוחד והכשרה מיוחדת, בכדי שהעובד הבא לכאן יוכל לעמוד על שאלות החברה והמעמד ולתפוש אותן מנקודת המבט של המציאות בארץ. השקפותיו של זה, הרגליו ושאיפותיו נקלטו בו בהיותו עדיין בחוץ-לארץ, בתנאי חיים אחרים לגמרי. ובבואו לארץ, לא רק מחשבותיו הפרטיות מתנגפות אל מצב הענינים כאן, אלא אפילו מחשבתו הציונית.
ברור יסודי ומדעי של המציאות בארץ הכרחי לנו ביתר שאת מאשר לעמים אחרים בארצות אחרות. אחת השאלות הדורשות ברור מדעי מיוחד היא שאלת ההתישבות העובדת. השאלה הזאת אינה יורדת מעל הפרק בצבור העובדים, ואין לקוות כי השאלה הזאת תתברר לכלה היקפה ועמקה רק מתוך ועידות, אספות, וכוחי חברים ועתונות. בתור מכשיר מסייע, מברר ומלבן, הכרחי מוסד תרבותי, שבו ועל ידו תנתן דחיפה למחשבה עיונית ויסודית בשאלות ההתישבות של הפועל. ואפשר לאמור, שכבר הצטבר חומר-למוד מנסיונות ההתישבות בארץ לכל צורותיה: המושבה, מושב הפועלים, החוה, האחוזה, הקבוצה הקטנה ולבסוף הקבוצה הגדולה ושכונות העובדים. ואין כוונתי לאמור, כי הברור הזה ילמד אותנו באיזו מצורות ההתישבות לבחור – הבחירה תלויה יותר ברצון מאשר במדע. אבל יש בכוח הברור המדעי לסמן בקרוב את הדרכים המתאימות לכל צורות ההתישבות לחוד.
נקח לדוגמה את הקבוצה. בכמה מכשולים נאבקה עד כה, ואף עתה מרובים סבליה. ולא רק מנגעים טבעיים, כמו מצב החקלאות הרע, חוסר כספים, אסונות בלתי צפויים, אלא גם מחוסר ידיעה והכשרה בחקלאות ובטבע האדמה, חוסר הבנה בנפש השני, בידיעת חוקי החברה ודרכי התפתחותה, בערך הסדר והדיוק וכו' וכו'. ואל לנו להסיק מסקנה, כי הסבל שבחיי הקבוצה בא מפני עצם מהותה ומפני טבע האדם. אמנם, קשה היא דרך הקבוצה לא רק מפני מהותה ומפני טבענו כי אם גם, ואולי בעיקר, מפני הרגלינו, כי הורגלנו בדרך חיי הפרט. והרגל זה והבנת חיים זו הם שמפריעים אותנו, מדעת או שלא מדעת, מחיי הקבוצה. יכול להיות, כי מצד טבע האדם דרך הפרט קשה יותר, ולרבים בתוכנו כמעט שברור הדבר כי כן הוא. הנה נניח לרגע, כי כל עובד בקבוצה משקיע בה אותם הכוחות שהיה משקיע במשקו הפרטי ושומר ודואג באותה המדה, שאדם רגיל דואג למשפחתו ושומר עליה, – האם לא היתה הקבוצה מצליחה יותר הרבה מן הפרט? אבל עוד לא רכש לו העובד יחס משפחתי עמוק לקבוצתו. ואין פלא, כי צעירה היא הקבוצה וגם נמצאת בתוך סביבה מתנכרת. ולכן נכשלות הקבוצות הטובות – ומשתמר הקשר ההדדי במשפחה הגרועה ביותר.
ואין ברצוני להגיע, כי יש בכוח פעולה תרבותית נכונה לפתור את שאלת הקבוצה למעשה. אבל יחד עם זאת אין לכחד, כי מוסד של הסתדרות העובדים, אשר ימצאו בו חבר מורים ותלמידים החיים את חיי הצבור העובד ונמצאים בסביבתו ובתוכו – יוכל לעזור הרבה לברור מצב הקבוצה ושאלותיה המסובכות. המורים והתלמידים, אשר ימצאו במוסד הזה יעסקו בברור יסודות הקבוצה ואפשרויותיה, בהשענם על נסיונותיה בארץ ובחוץ לארץ על עיקרי המדע החברתי.
ועצם הבנת שנוי הערכים המונח ביסוד הקבוצה והבנת עמדתה בחברה הקיימת דורשת הרבה התעמקות ועיון. ברור שאלות הקבוצה במוסד תרבותי של פועלים, הנמצא בתוך משקיהם החקלאיים לצורותיהם השונות, מלבד העמדת הענין על אפניו, יביא בנו גם התעוררות חדשה, אותה ההתעוררות ההולכת עתה וכאילו מתמעטת. וברובה תהא ההתעוררות הבאה מתוך ריאליות החיים ובהירות המבט.

התנאים המיוחדים, שבהם הולכת ומתרחבת בארצנו ההתישבות העירונית העובדת, דורשים ברור מיוחד והבנה מיוחדת. מלבד השכלה יסודית בתנועת העבודה בחוץ-לארץ דרושה הסתכלות מדעית מיוחדת במצב הענינים כאן. והשאלות מרובות ותובעות פתרון. עמדת הפועל העירוני בארץ מסובכה ופרובלימטית.
הפועל העירוני בארץ, כחקלאי, יוצר לו צורות חברה שונות: לפנינו גדוד העבודה, קבוצים בינוניים וקטנים ופועלים בודדים. שונה קבוץ אחד מחברו בצורתו הכלכלית-חברתית, ובכל אחד מהם אתה נתקל בשאלותיו המיוחדות ובסבוכיו. ולפני המעמד העובד עולות שאלות: מהו ערך צורות החברה האלה בשביל ההתישבות, בשביל תנועת העבודה? מהי הפרספקטיבה של הפועל העירוני? מהי הדרך המוליכה לבצור מצבו של הפועל העירוני, בלי אשר יחדל להיות עובד? ועוד ועוד. ושאלת הקואופרציה העובדת כמוסד של העובדים טעונה וטעונה ברור ולמוד. ולבסוף, שאלת המעמדות. ההכרה המעמדית אינה יכולה להסתפק רק בהכרת מלחמת המעמדות במובנה הצר, כי בשביל להלחם דרושים כוחות, וכוחות נרכשים קודם כל על ידי ארגון עצמי. אבל הארגון הזה אין פרושו ארגון מפלגתי בלבד, אלא ארגון כוחות כלכליים, תרבותיים ומדיניים, שיגדילו את כוחו של המעמד.
מלבד השאלות הנאמרות לעיל, יש עוד להוסיף שאלות היחסים בין קבוץ לקבוץ, בין מושב לקבוצה, בין פועל עירוני לכפרי, בין היצרן ובין הצרכן, הפרטיים או הקבוציים, אשר בצבור העובדים – במלה אחת: השאלה על דבר יצירת חברת העובדים המורכבה והמאוחדה, הסולידרית מבפנים והחזקה כלפי חוץ. ועל כולם: עצם החיים – חיי אנוש – חיי העובד עם דרישותיו הנפשיות, חיי משפחתו וחנוך ילדיו, שאלת המשפחה בקבוץ והחנוך המשותף אלה הם גופי הלכות החיים, שהפועלים זקוקים לברורם ולהעמקתם.
כל עולה חדש יכול להעיד על פי עצמו על עצמת השפעתה של הארץ על השקפותיו. המציאות הארץ-ישראלית, בעיקר העובדת, מכניעה לפעמים שלא מדעת ברבוי גוניה, בחדושה הרב, במרצה ובעצמיותה, אבל עדיין משוללים אנו את המכשיר התרבותי, אשר יהא בכוחו להוציא לאור השמש את כל שפע הגונים האלה, כי רובי הדברים עודם סמויים מן העין ולא באו לידי גלוי במחשבה, בדבור ובעבודה מדעית.

ארנון

אנו מלווים את ארנון בדרכו האחרונה.על הדרך עזב אותנו. ואנו עדיין מקשיבים להמיית קולו.

פעם פעמיים ביום הגיע טלפון. לא בהול. שואל. מהסס. ותמיד הסתיים בשאלה : יהיה בסדר? ולא ידענו מה להשיב . לנחם או להשתתף בדאגה. מה יהיה עם כל הצער הזה? עם כל הלבה הרותחת שכובתה על ידי כדורים?
בנעוריו צולח הכנרת היה. אלוף . פעיל . אתלט. אך אחוז חלומות.

הוא היה נער של מאחורי הקלעים .ההכנות לפסטיבל המוסיקה תמיד הקסימו אותו. כשפסח התקרב היה אבא שלו , יעקב , היוזם והמארגן של הפסטיבל נכנס למתח ולבו היה מזהיר אותו. אך ארנון הנער היה מהלך מאחרי הבמה תמיד מתאהב באמנים . כורת עמם ברית של הערצה. כאביו ואמו האמין באמנות. בשיר היפה, בדקלום הוירטואוזי. שעות היה יושב ומתבונן באמנים שאבא הביא לקיבוץ. אמא שוויתרה על הפסנתר בגלל אצבע ששותקה תמיד שידרה: הייתי. ניגנתי והוא חלם על היום שבו יופיע. יהיה כמוהם.

את שיריו היה מגיש כפרחים לאנשים שהכיר , שדמיין, שביקש שינצחו בשבילו. הוא כתב לכל מי שהאמין בו מכתבים והם היו רבים. לא פעם הם חשו את הערצתו וענו לו בהתרגשות. את שיריו שלח לכל , קרא אותם טלפונית לקרובים לו ואף איגד אותם בחוברות .לכל העולם איחל טוב אך כל הזמן סער מבפנים. כוסס בו פחד נורא מפני החיים. האמין כי במחוזות המוות נמצאים הוריו ודווקא שם הם זוכים בשלווה.

הוא זכר תמיד את ימי האקטיביות שלו כשהיה טרקטוריסט בתמנע. כשלמד תיאטרון. כשהיה על הבמה בתפקיד קטנטן. האמין במשפחתו. אך לא האמין כי יכול להביא ילדים לעולם כי ידע את נפשו. על כן לא פסק לאהוב ולא היה יכול לממש את אהבתו. ליווה את הילדים שגדלו בסביבתו התומכת בהערצה ואהבה עצומה.אך חשש להיות להם למעמסה.

הוא עקב תמיד אחרי המוות והחיים. תמיד ידע לומר בת כמה אמא ואבא היו צריכים להיות . באיזה גיל בדיוק מת דיין ומה עשה בן גוריון. היה שומע מוסיקה מושבע במיוחד שירים עבריים. הכל היה צבוע בצבעים עזים של תהילה למרות שהמוות והמחלה איימו בלי הרף.

הנחמה העיקרית שלו היתה השגרה.העולם היה עליו קשה כל פעם יותר ותמיד תהה על אלו השטים בו עם דגל מורם.בפשטות. היה משוכנע כי המוצלחים אינם יודעים כאב לב מהו. רק מחלות. הוא ידע כי הוא במדרון אך תהה על הקצב. על הסוף , על המחיר. קשה היה לנחם אותו. מה יהיה אתי? שאל ונאחז בכל אמירה שהבטיחה לו טוב. אך כאשר היה מקבל הבטחה ולו המהוססת ביותר העז לשאול מתי יקרה הנס וארגיש שחרור מן הכאב התוסס? אך אם היה מישהו מודיע לו כי הוא בעצמו לא בטוח אם יהיה טוב, או אם נודע לו על כאביו של חבר ומחלתו דאגתו לעצמו היתה מתפזרת איך שהוא והוא היה מחייך כאומר. אל תדאג. יהיה בסדר, למרות הכל. על החולים ביקש לדעת כל פרט כאילו על ידי דאגתו הוא מרפא . על כן היה נהג בריאות הנאמן ומזדהה עם כל חוליו.

בדרכו הוא האמין בעין גב , גאה היה בהישגי דור הוריו. נאחז בכל פרט מן העבר וחייך על כל חדש . ובלבד שלא יעמיד אותו במבחנים של שבירת שיגרה. הוא ידע דור ההורים עשו זאת. הם בנו פינה חמה עבורו. היה לו ברור כי הם ניצחו. על ניצחון זה היתה גאוותו הגדולה.
הוא ראה עצמו תמיד חלק מבית הילדים בו גדל. קבוצת 'זית' היתה לו פינת אושר חבוי. בקבוצה היו לון האנשים אחים, גם אם לעתים אחים רחוקים. אחים לחוויות גדולות ולפכים קטנים. עמם למד להגדיר צמחים, לגלות במלחמה, לעמוד בחפירות ולשבת במקלטים, להתפלג, לשחק ולשיר. 'זית' היתה הרפתקאה ואחריות טוטאלית. דרכה בונים מולדת והזייה, אתה מלחינים לחלנים והיא חבורת שחקנים בתיאטרון העולמי. הרי יש בה את שושנה המטפלת, וגיטה המורה לטבע, אליעזר מתקן העולמות ולאה בן יוסף שמקשטת אותם. כל אלה ורבים אחרים הם הפלמ'ח החינוכי שביחד ובמתח עם ההורים בנו את סוכת נעוריו החמימה.

ניצחונו היה ברור. עין גב תחבק אותו בכל מצב. תדאג לו בזכות הוריו ובזכות משפחתו שדואגים לו מלמטה ומלמעלה.
באמצע הדרך שבת ליבו . האם דאג לעתיד? לדבריו רופאו אמר לו: אתה יציב. והוא ביקש להיות מאושר. עתה הוא יודע את הסוד אותו רצה לדעת כל ימי חייו. מה קורה אז. ואולי שם למעלה ידקלם את השיר של אלתרמן שאהב לדקלם ביננו

עוד חוזר הניגון.
מוקי צור

ארנון אהבת חיי,

בשדות חייך הלכת כהלך ללא דרך, ללא מוצא.
ידענו מעט אושר, עד השבר הגדול.
סעדתי ותמכתי בך בכל מאודי. ראיתי צל אדם
מהלך לפני אחרי טיפולים קשים מנשוא.

אהבתי אליך הגיעה לדרך ללא מוצא.
ידעתי שכך ימשיכו גם חייך אתה – ללא מוצא.

שמרנו כ-40 שנה על קשר תמידי.
איתי יכולת להיות אתה, תמיד.
ברגעי התרגשות קטנים ובנפילות תהומיות מטה.

היינו מין משפחה שכזו. משפחה שחלמנו לבנות
ביחד בנעורינו הרחוקים.
זכית לחוות את מאיה כביתך ואת נכדיי אהבת
ללא גבול.

ילד עם לב גדול ורגיש עד לכאב.
רק נשמה אבסטראקטית יכולה לכתוב כך:

השיר

תנוח בשלום, אהבת חיי, ברגבי אדמתך, ביתך,
עין גב, שהיה כמקלט והגנה לכל ייסוריך.

כרמלה

ארנון יקירי,

חיית חיים מלאי כאב, בדידות וקושי.
אך בתוך כל אלה יצרת סביבך הרבה חוטים עדינים של קשר.
קשר למקום ולנוף.
קשר לאנשים דרך התעניינות של מה שלום הילדים, מה חדש.
קשר מכתבים וטלפונים עם אנשים מחוץ לעין גב, מתוך ביתך, מבצרך, שבו הרגשת בטוח, שומע מוסיקה, כותב ומנסה למצוא טעם למרות הקושי.
חיית חיי צניעות והסתפקת במועט.
ידעת כל כך להודות וליהנות מכל מחווה קטנה שקיבלת ומכל תשומת לב ועזרה.
כתבת שירים ודרכם ביטאת את רגשותיך ומחשבותייך והיית כל כך גאה בהם.
ארנוני – נכנסת לליבם של אנשים רבים רבים, במקום הזה שבאו ללוות אותך בדרכך האחרונה ושחיים בעין גם ובמקומות אחרים.
תנוח על משכבך בשלום – אבל באמת תנוח. מגיע לך לנוח…

רותי בריל

את ארנון אני זוכר כמעט מאז שאני זוכר את עצמי. זה לא רק שבתור ילד הוא היה מהדמויות הציוריות בגלרית הטיפוסים שאיכלסו את עין גב בשנות השבעים. אלא שגם מכיוון שבאותם ימים משפחתנו היתה נטולת רשיון ונבחר הוא על ידינו להיות הנהג המוביל כנראה עקב היותו בן כתה של אמי. כך המונה צבר הרבה שעות ארנון כבר מילדות ולמדתי לחבב את האיש על ייחודו.
לימים שגדלתי ומפלס מצוקותיו עלה הרבה למעלה מהבנתנו ומעבר ליכולתנו לסייע , שמחנו לפחות שאנו יכולים לעשות עבורו את הדבר הקטן וזה לשבת לידו בחדר האוכל בשעת הארוחות ולהוות לו לאוזן .
לארנון כמו אצלנו חדר האוכל היה הרבה יותר מסעד פיזי זה היה קודם כל סעד חברתי. ולא נראה לי שהיתה נפש אחת בעין–גב שלא היתה זוכה שם אצלו לשלום ממנו ,לפעמים מלווה בסדרת תחקירים. גם אם רב הטקסטים שיצאו מפיו היו מונוטונים כבר ספוגים במצוקותיו בכל זאת עדיין היה לנו קל להעלות אצלו חיוך. מספיק והיית מזכיר לו חומרים מעברו:את ימיו כטורפדו בנבחרת השחיה של עמק הירדן עת השאיר מאחור שחיין כמו עמי איילון או כשחצה את הכנרת לטבריה בצליחה המפורסמת אחרי הרגלים של עליזה שגריר, את השורה בתור ניצב בתיאטרון האוהל ,את קופסת העוגיות בחדר השומרים , את הבית ההפוך, את השיר שלו שהקריא שלמה ארצי בשידור, את המכתב שקיבל מפוליטיקאי כתגובה לספר שיריו, או סתם לבקש ממנו דקלום בע"פ של איזה שיר של חלפי. אלה רגעים שהרגשנו שלו לרגע היה מאושר ובזה היה שכרנו.
אין ספק שהנוף שלנו בחדר האוכל השתנה עם היעלמותו של אביר השולחן שלנו הנאמן .
א.צ

ארטור רופין : כל רגע הוא אופק

חגיגה בלבי כשקראתי שיעקב גורן מקיבוץ גינוסר כתב את הביוגרפי של ארתור רופין ושמי שהוציא אותה לאור היתה יד טבנקין. זו היתה מעין החזרת חוב. רופין היה מאדריכלי ההתישבות בארץ וניתן להגיד בבטחה כי היה האדריכל של החברה היישובית איש החוות, האחוזות, תל אביב, התעשייה והמוסיקה, איש ההשכלה ואפילו עבודת הדחק.

ראה את הבעיה המדינית ולא היה מכור לה בכך שהבין שכל בנייה איננה רק אמצעי למטרה הגדולה אלא צריך להיות נושא את עצמו בעל ערך עצמי. הבינוי החברתי היה חשוב לא רק לעצמו אלא לחזון של בניית מסד שלא יימחק לעם היהודי. הוא גייס הון פילנטרופי וכפף אותו לתפישה מדינית שרואה תמונה רחבה ונתונה לביקורת. שאין להפוך הון פילנטרופי כדי להגביר את התלות ולפורר את העניין הדמוקרטי.

הוא היה מודע לדילמה הכל כך ברורה של מאמין מתי מבחן האמונה הוא הציפייה ומתי הוא ההגשמה. ברור כי דחייה משתקת ונמהרות מחריבה. יש לגייס כל רגע כדי לבדוק את האופק הטמון בו.

ערב בשנת 1907 בתקופת הייאוש הגדול שפקד את הארץ (ההבדל בין הייאוש הגדול והקטן הוגדר על ידי אחד מאנשי העלייה השנייה שייאוש קטן הוא פרטי ותוקף כל פעם מישהו אחר בעוד שייאוש גדול פוקד את כולם יחד. שלמה צמח איש העלייה השנייה הופיע בליל מדורה בפני פועלי רחובות ובשורה בפיו. הוא התייאש. הציונות התכוונה להוציא את העם היהודי מסבל סתמי. היא התכוונה להפוך לתנועה של שחרור כוח היצירה והנה מה אנו רואים ? הפועל אחוז הרעיונות מגיע ארצה ומוצא עצמו סובל. מקריב עצמו ולשם מה ? א.ד. גורדון שהיה בין הפועלים אמר אז : מתוך הייאוש יצמח משהו אמיתי. אלה הם כאבים של יצירה. מי ייאבק על יצירת הכלים שלא ינוונו את הניסיון ? רופין.

אך הנעשה צריך לעמוד במצבי משבר. בתקופה אחת מגיע רופין לשיאים בתקופה שנייה הוא נסוג מתפקיד כדי למלא את התפקיד שאין הוא יכול למלא בגלל שיתוק אירגוני. התקופה הראשונה היא התקופה הקשה ביותר בקורות ארץ ישראל תקופת מלחמת העולם הראשונה. כאן עושה רופין בתפקיד של הצלת היישוב על ידי גיוס של הון תמיכה ביישוב אך דואג כי התמיכה לא תעשה בדרך המסורתית ליישוב בשנים עברו : תמיכה באי עבודה, סעד אלא בארגון עבודת דחק.פעם ראשונה שבארץ מתארגנת עבודה ציבורית בידי הפועלים.

בפעם השנייה היא בעת בוא ההגירה המאורגנת הראשונה לארץ ישראל כשההון הפגוע על ידי שלטון כלכלי בפולין פוגע ביהודים והם לא יכולים לזוז לארצות הברית בגלל חוקי ההגירה. מהר מאד פוקד את הארץ משבר כלכלי. רופין מצוי במתקפה רבתי. הרצון להקים סוכנות משותפת לארץ ולממסד היהודי הפילנטרופי בארצות הברית מביא לנסיגה כלכלית, למתקפה נגד ההליכה הפרגמטית של רופין. הוא נסוג מתפקידו והופך להיות חלק ממנוף כלכלי משקי מחוץ לממסד המאורגן. יחד עם הרעבים להתיישבות.

אך מי שנתן מוצא היה האיש המכופתר שבא מגרמניה להקים כאן את המשרד הארץ ישראלי. כיצד ניתן להבין את מעמדו של האיש שהיה שייך למיעוט קטן בקרב העולים ארצה חבורת עולי גרמניה והתחבר עם אנשי מזרח אירופה ביקש להביא ארצה יהודים מתימן לתת אמצעי בנייה בידי סוציאליסטים , כרת ברית עם אנשי השפה העברית בעודו מגמגם בשפת הקודש ומקיים דיפלומטיה עם אנשי האימפריה העותמאנית המבקשים להקים מדינה לאומית במגרש של האימפריה הישנה. היכולת לשלב ראייה כלכלית המכוונת לגידול אנושי, להניע גלגלי כלכלה בלי להאמין כי הרווח הוא קנה המידה ובלי לעשות גרעונות הרואים. להיות איש עסקים שרואה את האנשים.לשם כך היה רופין צריך להצטייד במבט החד של העוני ממנו רואים חובה להיחלץ. הוא היה צריך להבין את עומק השילוב שבין העשייה הרוחנית ליצירה המשקית. להתאהב בעצים כדי לתת כוח לאנשים. לגלות אותם ולהזדהות עם עולם תנועת הנוער והסוציאלזם ששקל בימי נעוריו. גם כשהוא מבקר אינטלקטואלית הוא פועל למען האנשים כי הוא מאמין בכוח היצירתי הטמון בהם. להבין את כוחו של העושר המצטבר בידי מעטים כדי להביא אותם לידי עשייה חברתית לא פילנטרופית אלא פוליטית במובן זה שהיא בונה קהילה ולא תומכת. מה היה סודו ?

כשהגיעו תימנים לכנרת היה שם ברל כצנלסון . הוא ביקש להקים להם מושב של תימנים. לשם כך עשה רשימה של המשפחות, של הילדים. באותו זמן היה ברור כי יש ליישב אדמת יק'א במקום בה ישבה החווה ביתניה. עם כל הציוןד הזה הוא בא למגדל להציע את רעיון מושב התימנים ליהודי אמיד מרוסיה. הוא חשב כי הוא יוכל להשפיע לתת את האדמות לתימנים. זה סקר אותו מכף רגל ועד ראש ופטר את ניסיונו באמירה הנוקבת : 'אין לך דבר בכיס וגם בראש' . מראשית המפעל הציוני ועד היום בזבזנו את הדבר היקר ביותר שהיה לנו את העושר האנושי. רופין היה שומר גדול של האוצר הזה. הוא לא היה מוכן להסתתר מאחרי מדרג ביורוקרטי. על רקע זה ניתן להבין את רצונו להאזין לפועלי העלייה השנייה. על רקע זה אפשר כמובן לקרוא את ההיסטוריה של היישוב בארץ על פי רופין, על פי לבונטין, על פי איזנשטט וגורדון . רופין לא ניהל שיחות עם ברנר עד כמה שידוע לי. אך הוא חש שותפות עם ברל כצנלסון שכמוהו עסק באדריכלות חברתית מדינית. לא צורות כפויות אלא רגישות לאנשים ולמאוויהם ותרגומם למעשה בעל תנופה.

הוא חי בין עולמו האינטלקטואלי לבין תפקידיו באופן שלא היה זקוק לפרנויה כנשק פוליטי. כל פרישה שלו היתה הזדמנות למילוי מצברים. לעשייה חינוכית. לרכישת שותפים לא לגיוס נשלטים. הוא הבין כי יש להלחם בעוני ולמען הכבוד האנושי אך העלאת האדם היתה לו משימה שחרגה מהצד הכלכלי. הוא היה איש כספים ממולח מנערותו ונשאר כזה בכל המצבים אך לא שכח כי יש לכך כתובת לא וירטואלית.

כשבוחנים את דרכו מתברר כי החל את דרכו כמי שפועל עם השונים לו. עם יהודי המזרח על עוניים ומהפכנותם, על התלהבותם ונוקשותם. כאן עמד במבחנים גדולים כמי שיכול היה להצטרף אל ההתנשאות של התרבות המרכז אירופית ולא עשה זאת מתוך תפישה כלל יהודית. מתוך רצון להבין את העם היהודי כמכלול סוציולוגי אחד שאינו מכוון על ידי הדת בנוסחה המערב אירופי או המזרח אירופי. אך אם החל את דרכו כמיעוט של יקים בארץ סיים את דרכו כמנהיג קהילת יהודי גרמניה בדרכם ליצירתם בארץ. בדרך היו גם הרבה משגים תפישתיים והיסטוריים.

הוא כרבים מבני דורו חטא בחטא האוגניקה הניסיון ליצור אדם מתוקן על ידי שיפור גנטי שגבל בגזענות ולא רק בגירסתה החינוכית אך בכל הוויתו סתר את התורה האנתרופולוגית עליה חונך. כמה היום יודעים מהי אוגניקה ? עד כמה האמונה באוגניקה רוויה באפליה והתנשאות מצד אחד אך השמרנות שעמדה מולה ותבעה את השארת המצב הקיים לא היתה פחות גזענית. אלה בשם שיפור הגזע האנושי אלה כדי להנציח את עליונות המערב.
בקטע זה היו לו שותפים רבים בין אנשי הבריאות, תיקון חברתי מימין ומשמאל. סידני ווב הפאביאני הבריטי ורבים מהשוודים הסוציאליסטים. דיואי ואפילו העורך דין שניצח במשפט הקופים. רק הנאצים הדבירו את המחלה ומי יודע עד מתי.

אותו שיווי משקל מלווה אותו גם ביחס לבעיה הערבית מראשית דרכו הוא מבין כי ברית עם הערבים היא הכרחית. כי ללא שלום המפעל הציוני יישאר נכה. הוא בעד להמשיך את המדיניות של יק'א בניסיון לפצות את האריס הערבי בשחרורו ובמתן קרקע לעבודתו. הוא מתאגד בחבורת ברית שלום. הוא רואה אותה פועלת בקרב כל המפלגות. הוא פורש ממנה רק אחרי המאורעות של 1929 ואחרי שהברית מתארגנת מחוץ למערכת הפוליטית. הוא נשאר נאמן לרעיונותיה אך מבקש לראותה ציונית – כלומר לא מוותרת בעניין העלייה וההתיישבות.

על חוקרי ההיסטוריה המודעים לכך שהם שואלים את העבר שאלות הנובעות מתוך מצוקות ההווה והדילמות בהן הם נתקלים להיזהר מלהפוך את העבר לכלי מלחמה פשוטה ואקטואלית . דווקא מי שמודע לעמדתו בהווה כשואל צריך להיזהר לעשות את העבר להד פשוט למצוקותיו להתלות בשגיאות עבר כדי להסביר חוסר אונים בהווה. קל למצוא אצל רופין את האוגניקה כקוד הנסתר שמביא לאפליית עדות המזרח , להתעלמות מהנכבה, להדרת נשים ועוד ועוד. אך בכך אנו הופכים את העבר לתיבת תהודה או לרמקול ולא למורה, שותף, לדוגמה של טעויות אנוש וטרגדיות היסטוריות.

יעקב גורן מקיבוץ גינוסר
ראיית הבעייה המדינית ולא מכור
מבחן האמונה ציפייה והגשמה
תקופת הייאוש הגדול
מצבי משבר : מלחמת העולם הראשונה והשנייה טיפול באנשי הארץ, מזרח אירופה וביהודי גרמניה
בתפקיד ומחוץ לתפקיד 1927
מפעלים החווה המושב, הקיבוץ והקבוצה, העיר תל אביב, תעשיית היקים, השפה העברית, המוסיקה בארץ האמנות.
מקורות : העוני, המסחר, תנועת הנוער, הסוציאליזם , הציונות, המדינאות