הגות

למרות שאינני פילוסוף או הוגה דעות מדופלם המחשבות פוקדות ומטרידות ויש לי צורך להתחלק בהן עם קוראי.

דגניה השינוי

שינוי
תהליכי השינוי בדגניה לא פסקו מיום ייסודה. בחלקם הם נבעו משינויים שהתחוללו בחברה פנימה – עזיבות והצטרפויות, שינויים בגיל החברים ובכמות הילדים – שלֻוו בשינויים בסדרי החברה. פעם הם בנו והעמיקו את השיתוף ופעם מיתנו אותו.
במאה שנות קיומה השפיעו על דגניה שינויים פוליטיים בסביבה כמו שינוי במשטר העות'מאני והחלפתו על ידי המנדט הבריטי, עצמאות מדינת ישראל. אלה הקרינו על חייה הפנימיים של דגניה. חלק מהשינויים שעברו על הקיבוץ נבעו מהשינויים הכלכליים שהתחוללו בארץ. המעבר למשק אינטנסיבי, המעבר לתעשייה, ושינויים שנגרמו בעקבות חילופי הדורות והחלפת המנהיגות.
שינויים, אפילו קטנים, עוררו תמיד את השאלה, האם מדובר בסטייה, בעייפות, או בהתמודדות אקטיבית ושיפור; האם יש בשינוי בגידה ברעיון המכונן או התאמה מכוונת אל הנסיבות. [האם בסדר? במקום "הסביבה"] אכן
דגניה לא ייחסה לעצמה משנה רעיונית מסודרת והעדיפה לקבל על עצמה את תפישתו של גורדון, שכל שינוי עשוי להביא גם התחדשות, שכל הסדר לא בא לחנוק את היחד בחוקי ברזל או בתביעות נצח, שכל יחיד וכל רגע הם אתגר וסיכוי. אמונה זו לא מנעה את הוויכוח הפנימי על כל שינוי ושינוי. התחושה הייתה כי יש לשפר את הסדרים על מנת להתקרב יותר לחברה הראויה. אך בכל התקופות רווחה גם ההרגשה כי הקבוצה כבר אינה מה שהייתה פעם, שמשהו יקר הולך בדרך לאיבוד; שאם יהיו מזגני אוויר יפסיקו לשחוט אבטיחים על הדשא, ואם תבוטל המקלחת המשותפת יפחת הסיכוי לשמוע שירה ספונטנית.
חזרה ועלתה התחושה שעצלות ועייפות ירדו על הקבוצה והם מדריכים את הקבוצה בשינוייה. לדעתם של המתגעגעים לראשית הקבוצה ביטא השינוי, ולו הקטן ביותר, אי נחת מהשותפות הקיימת, רצון לברוח מפני העול הכבד, ויש שתיארו אותו כגעגוע למנעמי הבורגנות. זהו הגעגוע של האנשים החופשיים, יוצאי מצרים, לקישואים הטעימים שהיו בציויליזציה המשעבדת שממנה נחלצו ברוב מאמץ כדי לקיים את הרוח העצמאית ואת האחריות.
אלו שלחמו למען החדש הדגישו כי העצירה במקום אינה מאתגרת את חברי הקיבוץ, ובכוחו של היחד להתגבר על מכשלות פוליטיות וכלכליות. האתגר להתמודד עם החדש יעניק סדן ומוקד של עשייה שאינו דורס את מאמיניו.
מדי תקופה השקיפו חברי דגניה על השינויים שהתחוללו והוכיחו לעצמם כי השינויים שנעשו אינם כה רדיקליים, שהם הותאמו לרצון החברה לכונן עצמה כבית אנושי חם; בית שיכול להוכיח את ניצחונה של האידיאה. עוד ברל כצנלסון ציין את תבונתה של דגניה, שלא רצתה להתהדר באופנות חיצוניות של הסתפקות במעט. הסתפקות במועט כאופנה מביאה עמה הזנחה מדעת של סדרים חיצוניים, סבל לא חיוני, מתח הגורם לעצירת האנרגיה היוצרת וגילוי של אופקים חדשים.
האם השינוי שעליו החליטה דגניה בשנות האלפיים דומה לשינויים הדרמטיים שהתחוללו בעבר?
המשבר שהחל להתגלגל בגלוי בתנועה הקיבוצית משנת 1985 , משבר ההון והריביות, גילויי ניהול כושל והסתערות הבנקים על הקיבוצים התרחש בסביבה של דגניה. למרות שהוא לא פגע בה כלכלית, הוא הביא לתהליך ארוך של שינוי בתנועה הקיבוצית כולל דגניה . שינוי זה נראה על ידי רבים כשונה מכל אלה שהתחוללו לפניו. גם כשהוא היה המשך ישיר של תהליכים, תקדימים ותפישות שצפו ועלו לפניו, הוא היה שונה. הוא ביקש לעצב הנחות יסוד חדשות, תפישה כוללת אחרת. היה בו ערעור על הנחת המחויבות לשוויון ולשוויון ערך העבודה. השיתוף, שהיה הרבה שנים משאת נפש לעתיד, הפך לזיכרון מכובד השייך לעברה של הקבוצה, ולפעמים לא כל כך מכובד. תמים ומסוכן.חל ערעור על ההנחה כי אכן החבר עובד על פי מלוא יכולתו ומפרנס את חברי הקבוצה. הסדרים חדשים, גם אם המשיכו תהליכים מן העבר, שאפו למצוא את הצדקתם בנתק הכרחי מן המסורת המקומית. הייתה תביעה לשינוי בקווי היסוד המנחים את ההסדרים שהיו נהוגים עד כה.
ההסדרים, גם כשהמשיכו קווים ויסודות קודמים, הוצדקו לא רק בנימוקים שמרניים של התאמה לנסיבות ולסביבה, אלא גם על ידי תביעה לשינוי קווי יסוד. הם נשענו על תפישה שהחברה הקיבוצית הפכה להיות מקום, יישוב שצריך להשיל מעצמו יומרות מסוכנות, ראייה לא ריאלית של טבע האדם והמסגרת הכלכלית שבה הוא חי. לפי תפישה זו יש לשוב אל התפישה המבקשת לגזור את סדריה מהראייה של האדם הכלכלי המבקש רווח. ראייה כזו עומדת מול תפישתם של רבים ממייסדי דגניה, שהאמינו בטבע אנושי אוטופי ומוסרי שהוסתר על ידי הנסיבות ההיסטוריות, ומול תפישתו של א"ד גורדון, שביקש לשכנע את חבריו כי אין בכוח התבונה לתפוש מהו האדם ומה היא נפשו. לפי דעתו, תפישה של הסדרים סופיים ושל נפש האדם שאנו יודעים את תכונותיה מביאה להנדסה חברתית ולא ליצירה המניחה כי נפש האדם אינסופית ובלתי ניתנת לפענוח.
בקרב אלו שערכו את השינוי בשנות האלפיים רבים סירבו לעסוק בשאלות של חזון או תפישה פילוסופית של האדם. הם ביקשו אורח חיים שיעניק לחברים בקיבוץ תחושה שהם בחרו בשיטה ולא רק ירשו אותה. אין הם יכולים לרשת שיטה שעברה כל כך הרבה שלבים בלי לחשוב ולהסכים על ברית מחודשת. לדעתם דגניה היא אמנם יישוב האחראי לאנשיו, אך אם הוא רוצה לקיים אחריות הוא חייב להגביל את עצמו ואת האחריות ההדדית באופן דרמטי. יש לצפות כי אחריות מוגבלת לא תטיל על החברים עול מיותר. על הקבוצה להיות חברה של זכויות, והיא איננה יכולה להיות מושתתת על משימתיות שנגזרה מנסיבות שהשתנו, כפי שאיננה יכולה ליטול על עצמה מחויבות גורפת.
בין אלו שהתנגדו לשינויים היו שביקשו להגן על הקיים, כי לא האמינו שהמובילים את התהליך של השינוי יובילו אותו באופן דומה לרוח הליברלית והפרגמטית שנשבה במשך השנים בדגניה לצד רוח המוסר הקפדני. לדעתם יש לשמור על כל ההסדרים שהיו [לא מובן לי] משום שאחרת תתמוטט כל השיטה. הם חששו כי פירוק נדבך אחד ולו הקטן ביותר יביא לתגובת יתר שתהפוך את הקיבוץ לחברה הנדבקת מכל מחלותיה של החברה מסביב. ללא חסד וללא בקשת תיקון. הם חששו שהשינוי הוא ריאקציה קשה לחלום הראשונים וכל מה שהם ייצגו.השינוי לא ייעצר בפרט זה או אחר ויביא להתמוטטות הרעיון. אחרים חשבו כי הצאמה זו או אחרת למציאות הסובבת דווקא תגן על הקיבוץ ועל הרעיון ותמנע שבר גדול עוד יותר.
רבים מקווי המתאר של השינוי בקיבוצים שורטטו ימים רבים לפני חשיפתו של משבר הקיבוצים בשנות השמונים.. ברחבי התנועה הקיבוצית פרצה הביקורת נגד השיטה הקיבוצית בגדול לפני השינוי שהחל בשנות התשעים בוויכוח משנות השבעים על הלינה המשותפת של הילדים בבית הילדים. הוויכוח עורר רגשות ורגישויות רבות. בדגניה לא הייתה לינה משותפת אלא באופן זמני. אולם כל קווי המתאר של הביקורת נגד החינוך הקיבוצי התגלו גם בדגניה.
גם בדגניה הייתה תחושה חריפה של הבנים שהם נפלו קורבן למסירות של ההורים לצורכי הכלל ומלחמותיו. גם בני דגניה חשו שדור הוריהם לא שם מספיק דגש על חיי המשפחה, שרוח הפמיניזם של כמה מראשונות דגניה תבעה יותר מדי. לדעת רבים מהם האתגר היה צריך להיות שיקום המשפחה. מעבר לשאלת החינוך והמשפחה הייתה תחושה כי דגניה הוצפה בעבר ביותר מדי ויכוחים פנימיים. במקום לרקום רקמה עדינה של יחסי אנוש התעוררו בה עימותים מיותרים. אפילו בעבודה היצרנית, שעמדה במרכז חייה של דגניה, החלו המבקרים לגלות זיופים והזנחה.לדעתם החברים החלו לעבוד מבלי לבדוק האם עבודתם מסוגלת לעמוד באתגר קיום רמת חיים אותם ביקשו לעצמם. רווחה דעה כי הסימפטומים שהתגלו טופלו בדרך לא פורמאלית, והרבה פעמים תוך ניצול של מקורות כלכליים שלא חסרו בעידן ההצלחה.
בזמן משבר התנועה הקיבוצית דגניה היתה בשיא כוחה הכלכלי. הסימפטומים שהתגלו בה לא היו של התמוטטות כלכלית. אך הורגשו בה סימפטומים של שינוי מתחולל. מנהיגות הדור השני והשלישי כבר חשפה כי המייסדים לא תמיד עמדו במבחנים שהם עצמם בחנו את עצמם. נראה היה כי הרבה אורחות חיים עוצבו בכוח הלחץ החברתי ולא כביטוי חופשי ליצירה ולהסכמה משותפת. בקרב הדורות הצעירים היה מקובל, כי חברת הוותיקים לא התאימה עצמה, ככלל, לשינויים הטכנולוגיים שהתחוללו; כי במהלך שנותיה נחשפו בדגניה הרבה תכונות של כפר שמרן, במקום חברה מתקדמת מבחינה כלכלית וטכנית.
מנהלי המשק ובעלי מקצוע אחרים הביאו לקיבוץ שפה ניהולית חדשה, כלי ניתוח ודיווח, ציפייה לקצב אחר של קבלת החלטות. זו הייתה שפת הניהול של החברות הגדולות במערב. כל אלה לא התאימו לסגנון של דגניה, שדיבר גם על אהבה, על שתיקה, על ספונטניות, וגם על פיקוח הדדי מתוך התבוננות הדדית.
בשנות השמונים והתשעים הקיבוץ עבר שינויים עוד בטרם החליט על שינוי. אמנם המנהיגות המקצועית שצמחה בתוך תהליכי הפיתוח הדרמטי של דגניה הפנימה עמוקות את המסר של הוותיקים, שדברים צריכים להיעשות מתוך צניעות, אחריות לחברים וכבוד לוותיקים. יחסית, המנהלים הסתפקו במועט, לא עשו להדגשה חיצונית של הדירוג החברתי בסמלים של רווחה ושליטה.
היו שפטרו את המצוקה על ידי החלטות סמכותיות שנבעו גם מן הטקטיקה של קבלת החלטות בתוך התעשייה: בחשאיות ובהחלטיות. הם הפרידו בין החברה למשק, ובמיוחד בין התעשייה למשק ולחברה. אך הם לא השתמשו בתמורות לרעה, ושמרו גם על ניהול דמוקרטי, למרות שכבר לא הייתה דמוקרטיה ישירה במלוא מובן המילה.
הרבה שינויים התחוללו לפני שרעיון השינוי החל להסתובב ברחבי הקבוצה. רבים חשו כי נסדקו סדקים במרקם החברתי, אך אין הם יודעים איך להיפטר מהם. הייתה תחושה שמתחולל שינוי בשפה, וכבר אין הם יודעים כיצד לדבר בה. היה בזה גם צד נוח. אפשר לחשוב גם על אופקים אחרים. הם חיפשו דרכי עקיפין לטפל בבעיות שהתגלו, ולא תמיד במערכת המסורתית. חברים חשו כי הם חיים במערכת שהפסיקה להבין את עצמה ואין לה כוח לשוב אל תהליך ההקמה. המייסדים כבר לא היו.
הנשים בקיבוץ חשו כי המשפחה הרב-דורית הופכת להן למבצר, כי השירותים המשותפים אינם מאתגרים אותן כמו בעבר. הן לא נכנסו כמעט למנהיגות הפעילה בקיבוץ, אלא בחינוך. הן ראו את דגניה בעיקר כמשפחה ולא כמפעל. נאמנותן הפוליטית הוחלפה ברגישות לתרבות ואמנות, לפסיכולוגיה ולאומנויות הבית.
בתקופת השפע כבר משנת 1981 , החלה דגניה לחסוך באופן מאסיבי לפנסיה לחברים. זו הייתה החלטה בהחלט לא שיגרתית, במיוחד לקיבוץ שלכאורה היה נראה כי הוא יכול לעמוד ברעיון שהיה מקובל ברוב הקיבוצים: שהמשק הקיבוצי יכול לשאת באחריות לחבריו ואין הוא צריך לחסוך כסף לפנסיה. אם חסכו קרנות לפנסיה, הצידוק לקיומן היה שהוותיקים לא רצו ליפול למעמסה על המפרנסים לעתיד .הקרנות נועדו למען הכבוד העצמי של הוותיקים, שלא יאבו להתפרנס בלי לתרום. [לא מובן לי] ניסיתי
*
סימנתי כאן רק חלק מאותם שינויים שהתחוללו בטרם התקיים בדגניה "תהליך השינוי", הם התחוללו ללא הכותרת וללא תחושת התמורה הדרמטית. בזמן המשבר של הקיבוצים דגניה לא רק לא סבלה . היא הכינה כלים להתמודד עם מצבים שלא התרחשו בחצרה.
המודעות הציבורית של משבר הקיבוצים השפיעה על הלכי הרוח בדגניה. שאלות ושמועות החלו להציף. המנהיגות הייתה גאה על כך שמנעה את המשבר מדגניה. אך התחושות רמזו כי גורלה תלוי בגורלו של הרעיון הקיבוצי ובכוחה של התנועה הקיבוצית.
בחלק מהקיבוצים החלו לנשב רוחות של אמונה בשינוי הגואל. הרעיונות לקווים מנחים לשינוי הועלו לפני המשבר. בראשית שנות השמונים היה נראה כי הקיבוץ גובר על כל המכשולים. אז החלו לחשוב על שינויים שיוכלו להיות נחלת הרבים. להוגי השינוי היה נראה כי יש להנמיך את הגדרות בין הקיבוץ וסביבתו על ידי הפיכת השיטה ליותר דומה ומסתגלת לסביבה. הם באו ליצור שיטה שתתרחב ותוכל להגיע לשדרות חברתיות חדשות, שתאפשר הקמת יישובים חדשים ודרכים לעיצוב כלכלה לאומית בריאה.
לדעת המציעים את המהפכה אז, היה צריך לעשותה כמהפכה שאינה נובעת מאילוצים אלא מבחירה של דרך לרבים. כאשר הגיע משבר הקיבוצים הפכו אותם רעיונות לפתיחת הקיבוץ להמונים על ידי הנמכת גדרות והורדת רמת השיתוף,לדגל של שינוי הכרחי הישרדותי מתוך משבר. לא כדי להפיץ רעיון אלא מתוך אין ברירה. בעידן שבו הדיפרנציאליות במשק הישראלי הגיעה לפסגות אגדתיות, שהאוטופיה הפוליטית המחוללת תנאים חברתיים חדשים נגנזה, צמחו רעיונות חדשים לעיצוב הקיבוץ. השינוי לא ביקש צידוק על ידי התאמה של ערכים למשימות. [האם בסדר?]אכן. קצת הוספתי. הוא ביקש לאשר מצב שבו הקיבוץ אינו נדרש יותר למשימות יותר מחברה אחרת ובלבד שיעמוד באחריות מוגבלת לחבריו. הוא ביקש צידוק לשינוי ערכי, להכרה כי הקיבוץ ועולמו עברו מן העולם. גם כשיחידים בקיבוצים תבעו בכל מחיר בירור, לימוד, בחירה מתחדשת, רוב הממסד הקיבוצי קיבל את סמכותו מהלכי רוח של ניהול שגובשו בכלכלה אחרת.
בראשית שנות התשעים החלו בדגניה שיחות על שינוי. הם תרמו לשינוי בדפוסי חשיבה, אך לא לשינוי ממשי. הסתירה בין הלכי רוח של תהייה לבין ההצלחה הכלכלית של דגניה הביאה לכך שלא קרה דבר.
באמצע שנות התשעים פקד משבר כלכלי את "טולגל". יותר אי אפשר היה להבטיח את מה שנראה כמובטח. פג קסם המנהיגות הכלכלית שצמחה בעידן השפע. הייתה תחושה כי ימי הרווחה עומדים לחלוף. התערער האמון בהנהגה העצמית של דגניה, ביכולתה לנהל את עצמה בכלים שהכירה. אי האמונה ביכולת החברים להנהיג את הקיבוץ בלי להיכנע ללחצים ובלי להיות כבולים מדי למסורת המקומית, הביאה את דגניה להחלטה להביא צוות חיצוני לניהול. הצוות נקרא 'דרך ערך' [לא מובן לי] ניסיתי . שוב החלו דיונים על שינויים. רבים מן הציבור החלו להיות מעורבים יותר בתהליכים שהעמיקו את החשיבה.
הרצון לחולל שינוי עורר גם ויכוחים פנימיים קשים. האם אין בשינוי ויתור על דגניה שהכרנו? על דרכה המסורתית, על חלומה? מצד שני טענו רבים כי יש לחולל שינוי, ומהר, אחרת החברה בדגניה תקרוס בשל חוסר אמון פנימי ואובדן החסכונות שצברה. המתח היה גדול, ובכל זאת, בהשוואה לתהליכים פילוגיים שאירעו בקיבוצים אחרים פעלה כאן המסורת הדגנייתית העתיקה, שביקשה למתן ויכוחים פנימיים ואפילו להסתיר אותם. לאט לעט שבה ההכרה, כי אין למסור את הנהגת הקבוצה למישהו אחר. היה צורך למצוא הנהגה מבפנים. השינוי הוחלט ובוצע על ידי חברי דגניה כממלאי תפקידים עם צוות מלווה ועם ייעוץ מבחוץ.
יש הטוענים כי השינוי בדגניה היה אפשרי משום שהצטרפו אליה אנשים מבחוץ, שלא היו כבולים למסורת ולדמויות הראשונות.צירופם להנהלת הקיבוץ איפשרה ללכת בדרכים חדשות [האם בסדר?] אכן .אך כשבוחנים את הפעילות לקראת השינוי מתברר, כי בני הקיבוץ היו מאוד פעילים, הן בתכנונו והן בתהליך השכנוע והיישום של השינוי. השילוב בין בני הקיבוץ , חניכיו וחברים שהצטרפו בחבורה המובילה את תהליך השינוי אפשרה להשיג לו רוב מספיק.
אחרי חמש-עשרה שנה גובש הסדר השינוי בדגניה, שעיקרו הבטחת ערבות הדדית עמוקה בין החברים והבטחת הביטחון הכלכלי לכל החברים באמצעות פנסיה; מיסוי אחיד ומיסוי מיוחד ומאזן של בעלי ההכנסות הגבוהות; הענקת זכויות הורשה וקניין בעתיד בלי חיסול המשק המשותף. יחד עם השינויים הללו כלל השינוי הנהגת שכר דיפרנציאלי לעובדי החוץ על פי מחירי השוק, והשמת מחירים אלו על העובדים במשק של היחד. השינוי בעיני המציעים חייב הפרטה של כמה מענפי השירותים לחברים, ובחלקם ביטול שלהם.
השינוי התקבל ברוב גדול, אך לא מנע תחושה קשה של חלק מן החברים, גם אלו שהצביעו בעד. לחברים הרוצים לשמור על השיטה הישנה הוצע לשמור עליה, אך כמה מאלה שבחרו בכך נסוגו והצטרפו לשיטה החדשה. המשקיפים מעידים כי מאז שהחליטה דגניה על שינוי ההכנסה מהעבודה בקיבוץ עלתה מאוד , כי נעצר תהליך השימוש בקרנות שנחסכו בשנות השיא הכלכלי. בקרב חלק מהחברים, גם התומכים וגם השוללים, הייתה תחושה כי השינוי מסיים את המעגל שבו החלו הראשונים לפני כמאה שנים. לעומתם, כמה מהחברים רואים בשינוי עוד גלגול של רוח דגניה, עוד התחלה המחייבת לקבל הכרעה: מה רוצים ולאן רוצים להביא את הקבוצה, את הקיבוץ העתידי.
להערות בצד

בסוף 2005, אחרי שנת ניסיון אושרר השינוי ברב של 85ֵֵ אחוז מקולות המצביעים.
במסגרת השינוי הוקם מנגנון לערבות הדדית על ידי הבטחת הכנסת מינימום לכל חבר. זו ממומנת על ידי מיסי איזון לחברים שהכנסתם גבוהה. הוקמה קרן גדולה לעזרה הדדית במקרי מצוקה. חצי מהוצאות החינוך והבריאות ניתנות לחברים במסגרת מיסי הקהילה. הוקמה קרן להבטחת קיומם של מוגבלים ובעלי צרכים מיוחדים. הוחל בתהליך לשיוך הדירות.

למקומן של קבוצות שיתופיות

כשפותחים עיתונים רואים הרבה ידיעות קשות אך מסקרנות : הן מבטיחות מוות ושרירות, כוח ושלטון,הן אוהבות להראות את מפלת הטובים ולפתח את הרחמים העצמיים. מצד שני חושפים העיתונים פרסומות המרמזות על כך שהעולם כולו יפה וטוב, אסתטי ומלא הבטחות. הוא קורא לך לצרוך ולהירדם. לשקוע בהיפנוזה צרכנית. בשני הצדדים הללו של המטבע יש זיוף. הם זורקים אותנו לתפישה כי אם האנושות תתקדם היא תתקדם בלי רצונה, בלי חוש הביקורת שלה ובלי שאיפתה המעוגנת בלב של הרצון לקדם את פני החברה. אין להניח כי מהלך האנושות יהיה נטול היסטוריה במובן הרע של המלה: משברים, נפילות, עייפות, ניסיונות להפעלת שררה מיותרת, ניתוקים ובדידות. היכולת לעמוד במשברים ולהיאבק על כך שהיסטוריה תהיה זירה של קידמה תלויה במאמצים ובניסיונות של יחידים וקבוצות שיוכלו לגבש רצונם של הרבים לשנות איכותית את פני החברה בכיוון מצרף קבוצות ואנשים לתהליכים של קבלת אחריות ומימוש זכויות. תהליך זה של התעוררות חיוני. רק הוא יוכל להגביר מודעות ליכולת להיחלץ מרשע , לאמונה באלטרנטיבות מפעילות. לתהליך כזה ניתן להתקדם לא רק בהכרעות מאקרו של מדינה ורגולציה כלכלית מקומית ועולמית. הכרעות מסוג זה אמנם מקיפות גושים גדולים של אנשים אך מטבע הדברים הם תהליכים המעמיקים את ההיררכיות האנושיות ונוטים להסתלף ולהתעוות בהדגשת האלמוניות והסלבריטאות, במשחקי כוח ומלחמה. תהליכים של תיקון חברתי הבאים מלמעלה מחייבים צמיחה של יחידים וקבוצות מלמטה. יחסים ויצירה משותפת של קבוצות מלבד ערכם העצמי, משמשים מטאפורה ומקור השראה לדרכי כינון החברה הרחבה אליה מתכוונים להתקדם. קבוצות כאלה מהוות מעבדה החושפת בעיות ומתמודדת וגם קבוצת איכות המשמשת מודל. יש בהן הד ליצירת היחידים ,למימוש יכולת הדיאלוג אנושי בין הקרובים ולהדגשת האחריות לרחוקים . קבוצות כאלה מעלות את איכות החיים הציבוריים. מגלות אחריות הדדית המבוססת על תפישה כוללת, רוחנית שבמרכזה עומד אדם השואף ומתמודד על אחריותו גם כלפי התרבות אך בעיקר כלפי האנשים החיים . לעלייה של החברה הרחבה עם צמיחת קבוצות כאלה אני חותר אך אינני יכול להיות לה לחזאי.

אינני בונה את תפישתי על חזאות. אני רואה היום כוחות סותרים המתגוששים ומושכים לכיוונים שונים. אני רואה בחרדה גדולה תהליכים חברתיים ותרבותיים רבי עוצמה בחברה הישראלית ובמדינת ישראל המגלים כוחות של כבידה המושכים למטה. אך אני רואה גם צמיחה של תהייה בריאה, התנסות מחודשת, לימוד המביא לידי מעשה ותמיהה ערנית. אני מגלה געגוע לשבירת מחיצות . רצון לממש אחריות. יש בכל אלה גם סכנות אך בעיקר פתיחת דרך, סיכון מחושב לקראת גיבוש של איכויות תרבות וחברה חדשות. הרבה ניסיונות כאלה התקיימו בעבר כאן בארץ בתנאי מחסור דרמטי, במצבים של חוסר אונים פוליטי וכלכלי, כל זה בתקופת היישוב. טרם למדנו איך הופכים תהליך כזה של מעטים לתהליך מעצב חברת המונית הרוויה קרבות על עושר, שלטון.חברה של מדינה הפועלת בתנאים של גלובליזציה. אני חולם להתגבר על תפישה הרואה את החברה רק כמיילדת והמגינה על המדינה. אני מבקש לראות את המדינה הדמוקרטית כזירה המעוררת את היצירה החברתית ואת הביקורת על שימוש יתר בכוח כלכלי או צבאי. כמאפשרת התהוות של חברות, קהילות, תנועות, לומדות ומתנסות בצורות מגוונות תוך מימוש מתמיד של אחריות כלפי חבריהן וכלפי סביבתן. קבוצות כאלה יכולות לצמוח מנקודות מוצא שונות אך אחריותן מתממשת באופן דמוקרטי. הדמוקרטיה מהווה נקודת מוצא ודרך ביקורתית לבדיקת היחסים הבינאישיים שלהם ורשת ביטחון המגינה עליהן מפני הפיכה לבועה מתנכרת או לאגרוף משתלט. קבוצות ותנועות שיתופיות המבקשות חיי דו-שיח ועושר תרבותי, השראה מגוונת והתייצבות בפני מצבו של האדם והחברה האנושית. שלום פנימי וחיצוני מחויבות לעשייה בחברה, להגברת היצירה, לגילוי האחריות כלפי העבודה וכלפי הטבע . הגברת עוצמתן ופיזורן של חברות אלו בחברה ובכלכלה, בעם היהודי ובישראל על כל אזרחיה הוא החזון אליו אני נושא את לבי. .

יש לעודד הקמת קבוצות המתנסות בחיים משותפים ברמות מגוונות של שיתוף תוך הקפדה על חירות ובחירה. קבוצות רגישות לסביבתן ומממשות כאן ועכשיו את אחריותן החברתית .מפוזרות במגזרי החברה השונים. מנהלות ביניהן יחסים של פתיחות ומודעות לשונותן ומחפשות את המשותף היכול להשפיע על המרקם החברתי הרחב.

לאן נגיע בעוד עשרים שנה? ראיתי גרפיטי בתל אביב בו רואים את הרצל אומר: לא רוצים ? לא צריך. אני פועל מתוך הנחה שלמרות מערכת הנתונים הנראית כה קשוחה יש לרצות. ואם רבים ירצו ויאמינו נתקדם לארץ נקייה קצת יותר, לקידום של שלום בין בני האדם ולשלום בין האדם לבין הטבע.ליכולת תרבותית גבוהה יותר , לקידום האישה, לגילוי מעמקים ופסגות חדשים לרוח האדם ולעשייתו. לרגעים של שמחת אמת.

סולידריות בחברה הישראלית

סולידריות : המעבר בין יישוב למדינה ומה הלאה.

בובר הזקן היה נוהג להגיד בתקופת המלחמה הקרה כי יש לבחון את גלגוליה של סיסמת המהפכה הצרפתית חירות שוויון אחווה: החירות הלכה מערבה ושכחה את השוויון, השוויון הלך מזרחה ושכח את החירות ואת האחווה שכחו כולם. האחווה והאחריות בעברית קשורים יחד במילה אח אך יש לזכור כי מלה זו המציינת קרבה יתרה מלווה בזיכרון קדום תנכ'י של 'דמי אחיך זועקים מן האדמה' של רצח אחים, של מלחמת קרובים. מצד שני הקרבה בין המלה אחריות והאחר מציינת את האידיאל האלטרואיסטי הקושר את האחר, את הזר והרחוק עם הקרוב בקשר של אמפטיה וחובה כאחד. האחווה אינה ספונטנית אלא עקרונית .לעתים קרובות היא מנוסחת בלשון עתיד או ציווי. בובר טען כי האחווה נשענת על דו- שיח פלאי, לוינס על מחויבות למעמדו של האדם. אך שניהם הכירו יפה את תהומותיה של האחווה, את כוחה של הבדידות , את הצורך לפרוץ את הבועה הנרקיסית מצד אחד ולא להיכנע ליצר השלטון ההופך את האדם לבורג בקולקטיב.

החברה הארץ ישראלית לפני הקמת המדינה היתה בנוייה שכונות שכונות, עדות עדות, זיקות דתיות שונות, פרויקטים שאיגדו קבוצות וקשרו אותן לחברות פילנתרופיות, אינטרסים לאומיים מתנגשים, שפות מארגנות קהילות, נוסחים ומוצא. כך גם החברה היהודית וגם החברה הערבית. הקבוצה החברתית, המקום, הטקסט המקודש והציפייה לאירועים מסמני זהות עורבבו יחד ומצאו ביטוי בתוך אירועים פוליטיים מרסקים ומעוררים אשליות , בונים והורסים.
-מהיכן אתה חושב שהבאתי את הדיאלקטיקה? שאל אותי פעם פרופסור גרשום שלום.
-אתה חושב שהבאתי אותה מהגל או ממרקס ואני אומר לך כי מי שהביא אותי אל הדיאלקטיקה היא ארץ ישראל.

ישראל המדינה ירשה את המורשת של ארץ ישראל אך הוסיפה לה נדבכים חדשים, בחלקם נדבכים מהפכניים. עד היום החברה הישראלית מתחלקת בין אלו שלא מכירים בהמשכיות שבין החברה הארץ ישראלית למדינת ישראל לבין אלו שלא הכירו בתמורה. חלוקה זו אינה חופפת את הקבוצות הפוליטיות והרוחניות אותן אנו מכירים. בכולן ניתן למצוא עקבות למחלוקת . יש המדברים בחברה הישראלית כעל אותה ארץ ישראל של מיעוט יהודי הנענה ומורד בתביעות שלטון זר , הכפוף למשחק של מעצמות, ומתמודד עם רוב ערבי . לעומתם לדעת רבים הריבונות הישראלית אכלה את שורשיה המגוונים של החברה הארץ ישראלית. מדינת ישראל החלה את דרכה עם ריבוי קהילות חדשות , גדל באופן דרמטי המגוון האנושי, נשמעו בה בחוזקה הדי העלייה ההמונית, ובלבה רחשו פצעי העבר שעדיין חוללו בה תמורות ומתחים: השואה וזכרה וההתמודדות עם הלאום הפלשתינאי וסביבתו . לדעתם ניתן לראות בכל אלה עבר זניח ולהקים מערכות הגוברות על נטל הזיכרון ועל סמכותו.

אותה הבנה חצויה לגבי תפקיד הזיכרון נבנתה לגבי יחס היהודי הישראלי לגבי האמנציפציה היהודית. יש המעדיפים לשכוח כי יצירת החברה הישראלית התחוללה לאחר צמיחת האמנציפציה היהודית

וערכיה. הם מבקשים לראות בחברה הישראלית כלי משחרר מערכי ההשכלה . זו נתפשת כתאונה קשה שאיימה על היהודים והם נאחזו באופן זמני בכליה כדי להשתחרר ממנה ומכליה. מדינת ישראל וארץ ישראל שחררו אותנו מהצורך להענות לכליה של האמנציפציה. מהאוטו אמנציפציה צריך לחהותיר רק את האוטו, העצמי, והעצמי הוא זהות יהודית הנענית לקריאות אטביסטיות . כדי להקים מדינה ולרכז את היהודים בה היו צריכים להשתמש בכלים שנשאבו מן הביקורת והחלום של ההשכלה היהודית, אך עם ההצלחה של הקמת הריבונות היהודית אפשר לחזור אל הערכים שקדמו להשכלה , אל החברה המסורתית היהודית שהתקיימה בגולה הבלתי דמוקרטית. מול תפישה זו יש הבונים את דעתם על החברה הישראלית כחברה המנציחה את הקרע בין האמנציפציה למסורת היהודית. מהאוטואמנציפציה יש להסתפק באמנציפציה שהרי האוטו היה כלי שצריך היה לאפשר את צמיחת האמנציפציה. לדידם החברה הישראלית היא ביטוי להתגברות על החברה המסורתית. בידה הכלים לשחרר את היהודי מכבלי העבר.

המחלוקת בין הנוטים לראות את החברה הישראלית כהמשך ישיר ופשוט של הקהילה היהודית שהתקיימה בגולה בטרם ההשכלה לבין אלו המבקשים לקרוא אותה רק באמצעות דגל החדשנות שאיבדה את הזיכרון הופכת את שאלת הסולידריות התרבותית לפרובלמאטית מאד.
תפישות הסולידריות הקיימות בחברה הישראלית נגזרות במידה רבה מהמחלוקת הזו. תפישה אחת מבקשת סולידריות קהילתית המבקשת אמנם לשאוב את מקורותיה הכספיים מן המדינה אך תובעת להפעיל אותה דרך סמכות הקהילה הוולונטרית, על ידי פילנתרופים ואנשי דת בחברה המסורתית ועל ידי ארגונים פילנתרופיים ומקצועיים פרטיים החושדים במדינה כארגון מסוכן. תפישה אחרת רואה במדינת הרווחה כלי ומטרה כאחד שהרי היא שואבת סמכותה מתהליכים פוליטיים . הסולידריות צריכה להיות מיושמת על בסיס חוקים והסדרים המתקבלים על בסיס של הליך בחירות שבו שותפים כל האזרחים ובוויכוח בין קהילות ,קבוצות ויחידים. התעלמות מהתהליך הפוליטי יוצר שקר תלוש ממנו שואבים בעלי כוח אפשרות לשלוט על אחרים.
התבוננות במצב הסולידריות ובאופקים שהיא מציבה בפני החברה הישראלית עשויה להיות חשובה בקביעת גורלה .
הסולידריות נשענת על תפישת ההמצאות יחד . גם על רצונם של יחידים לפרוץ את בדידותם אך גם על תחושה שאין להם לאן לברוח גם אם יש להם סיבות טובות לעשות זאת. אך האם ההמצאות יחד מחייבת סולידריות? במאה העשרים התברר כי הסולידריות אינה מתקיימת בהמונים הנמצאים אמנם יחד אך מבטלים את תחושת היחיד ומשחררים אותו מאחריות אמיתית לזולת . המונים הנקראים

לכיכרות ומוצפים סיסמאות במדינות טוטליטריות אמנם נמצאים ביחד אך נתבעים למסור את עצמם למדינה למנהיג או למפלגה על מרתפיהם ומרצחיהם . גם ההמצאות יחד של המוני המעריצים הערצה לכוכבי תקשורת או המוני המגויסים אל הצריכה מהווים יותר סימפטומים של בדידות מאורגנת ותלות מאשר סולידריות . לפעמים ההמצאות יחד מעוררת דווקא תחושת מצור, בידוד , הישרדות המחייבים להפעיל את התוקפנות הגדולה ביותר של האחד כלפי השני. היא מעוררת רצון להגן על העצמי ולא ליפול קרבן ליחד עריץ של קונפורמיות . מצבים של המצאות יחד מעוררים לא פעם דווקא רצון לעשות מעשה של פריצה שכוחו בעיוורון לזולת, בבניית חומות וקידוש נרקיסיות .
לסולידריות בחברה הישראלית מקורות היסטוריים רבים. בחלקם הם גובשו כחזון המלווה את החברה המסורתית כחברה המגוננת על אנשיה באמצעות מוסדות צדקה וסמכות קולקטיבית. חברה זו מתבססת על פעילויות רצוניות, על גיבוש של זיכרון קולקטיבי ולימוד מתמיד של טקסטים מדריכים המכוננים מקור סמכות . חברה זו האמינה בחינוך ופחות בהשכלה ביקורתית . היא האמינה כי ביקורת היא הודאה במשבר וערעור סמכות. היא קיימה עצמה באמצעות חרמות ועמידה משותפת במצבים של איום וכל זה ללא שלטון ריבוני. במורשת זו ניתן למצוא תביעות מוסריות אוטופיות של אחריות הדדית והתגברות על עוול מתוך סולידריות עמוקה אך גם זיכרון צורב של שריטות וכישלונות. זיכרון זה הוא שעיצב חברה שהפכה את הטיפול בצדק לטקס מוגבל וזהיר. בטיפולה בתביעות האוטופיות הגנוזות במורשתה היא נזהרת שלא ליפול להזיות ולמרידה נגד כוחה של הסביבה. למרות שהיא חולמת על סולידריות קיצונית היא כופה על עצמה תבונה מצטברת של מתינות עמוקה הנובעת מתחזית מפוכחת של כישלון חוזר. מסורת זו נשענת על מודעות לסיכונים שהתגלו בניסיונות קודמים לצאת מן המסגרות של ההשלמה עם הקיים ולהביא יחידים וקבוצות למימוש חלומות חברתיים ומדיניים. ניסיונות להשיג כאן ועכשיו את החלום הרחוק שלעתים כונו משיחיות שקר נכנעו מהר מאד לדינאמיקה של מאבק שבסופו של דבר לא עורר את יצר התיקון אלא את הניסיון להסתופף מאחרי כוח ושררה חיצונית . ציפיית יתר הביאה דווקא להתעוררות של כוחות שמרניים שנסמכו על התבטלות בפני סמכות . מצוות ההסתגלות הפכה לנשק הכרחי במאבק עם חוץ מאיים . במסורת אמנם נותרו מצבורים של חלומות הנוגעים לעבר קסום ולתביעה עתידית לסולידריות שלא תסתפק בדרך של פשרה עם כוחות אפלים, אך אלו נותרו בגניזה, בהשהיה. את מאוויי הסולידריות השלמה החליפו הסדרים פילנתרופיים שמעמיקים את ההשלמה עם אי השוויון. הצדקה בה העשיר נותן ומעמיק את שליטתו על העני. לא פעם דווקא חלומות אוטופיים הם ששיתקו את הרצון לקדם סולידריות כאן ועכשיו בסבכי הזמן הנוכחי.

המקור השני לתפישה הסולידרית בחברה הישראלית מצוי בתפישה של האמנציפציה . כאן מופיעה הסולידריות כתביעה למהפכה, כתביעה לשינוי כיוון . כצורך לדלג מעל מסורת מנציחה עוולות . כאן התעמקה התודעה ששיווי המשקל הקודם עליה דיברה החברה המסורתית גם לא מוסרי וגם נהרס על ידי אירועים טראומטיים של מלחמה , של אלימות שנזרעה דווקא בעידן של חיפוש אחרי עתיד טוב יותר. מהפכנות זו בתפישת הסולידריות שאבה לא מעט מתקוותיה מהבטחת הזכויות האוניברסאליות שהבטיחה המהפכה הצרפתית . זו היתה תפישה עקרונית שעל מנת להתקדם ליותר סולידריות יש לשבור עריצותן של מסגרות היסטוריות קיימות ,שיש להציב אלטרנטיבות , תביעה להיסטוריה קדושה חדשה בה הזמן והפעולה מובילים אל צדק חברתי ברמה חדשה. פעולות היסטוריות אלו המכוונות ליצירת סדר חברתי חדש או בגישות אחרות שדיברו על חינוך של אדם המגלם את הזרעים האוטופיים הטמונים בו כאדם, כיצור אנושי.

הציונות שאבה לא מעט משתי המסורות גם יחד ומהאכזבה מהגשמתם . מקוצר יכולת של המסורת לחתור למימוש האוטופיה החברתית הגלומה בה ומאכזבותיה העמוקות של החברה היהודית שביקשה להיות חלק מהחברה החדשה והצודקת הנבנית ומגלה פרצופים לא נעימים כלפי היהודים כתומכי המשטר הישן. . הציונות ביקשה לממש חזון של עם יהודי המוצא לו מקום מחודש למימוש יסודות אוטופיים בחזונו המסורתי ויסודות לחזון האמנציפציה היהודית. למצוא ביטוי לסולידריות ברמה גבוהה יותר הן כאזרחי עולם חדש והן כבני מסורת עתיקה. הן כביטוי לזכויות כלליות של האדם והן כביטוי לחלומות החברה היהודית שכחברה שעברה משברים רבים יודעת להיות רגישה לתיקונם. . מימוש כזה יפתח שער למשפחת העמים הנאורים שתקום אי פעם במסגרת של אנושות שעברה מהפכה ותיתן ליהודים אפשרות להשתתף בה כחברה. התפישה הציונית כרכה את קבלת הזכויות הללו במאמץ לפרק את הקולוניות היהודיות המסורתיות בגולה . הן הרי נשענות על שיווי המשקל שנבנה דורות רבים על בסיס תביעת הזהירות הנתבעת מן העם היהודי בגולה שלא היה אחראי כי היה נטול ריבונות.לפי דעת הציונים הגשמת מטרות אלו יזרזו הקמת שפה סולידרית חדשה . השימוש המוקדם בה בזמן שהמדינה עדיין בדרך יקדם את מימוש המטרות הללו.

שתי המסורות הללו התנגשו . כל אחת גזרה על זולתה את גזר הדין : אוטופיה מצד אחד וסתגלנות מצד שני. כלומר היא גם לא ניתנת לביצוע וגם משמשת כאידיאולוגיה , כתירוץ התובע סמכות ומופעל על ידי יצרי שלטון. שתיהן מאיימות האחת על השנייה וגוזרות על הסולידריות החברתית.
אך אירועים דרמטיים שלא נבעו מתוך המסורות הללו העמידו אותן במבחנים הרבה יותר גדולים מאשר נחזו : עמידה לאחר שואת היהודים באירופה, הקמת מדינה ,קיבוץ גלויות ומלחמות עם הערבים. .באירועים אלו הועמדו המסורות של הסולידריות שנאבקו בחברה היהודית בארץ ישראל בפני מבחנים חדשים .

כוחות המוענקים למדינה דמוקרטית היו יכולים לעמוד לשירות הסולידריות , אך הם גם איימו על התאים החברתיים שאצרו ויצרו תרבות של סולידריות מחייבת. הכוח שבידי מדינה העלה מחסומים חדשים בפני ביטוי הסולידריות. המוסד המדיני המתייחס לאזרחים מופשטים ושווים ביקר היררכיות קודמות שגובשו בעדות, בארגונים דתיים, ביחידות צבאיות מחתרתיות, בצורות התיישבות ובמפלגות פוליטיות. המדינה קלטה המוני אדם חדשים שעברו סערה גדולה עם עלייתם. היה נדמה שאם צריך לבנות מכל זה חברה יש לצאת נגד סולידריות הנובעת מניסיון משותף, שפה משותפת, כאב משותף שהיו במידה רבה מדריך לבניית המערכת הסולידרית לפני הקמת המדינה. מה שגונה בצדק כפרוטקציה היה למעשה גם המשך ישיר של נוהגים שהונהגו בחברה וולונטרית. הכנסת חברה מגוונת רבת קהילות למסגרת מדינתית איימה גם על המדינה וגם על הקהילות. התגלו הן מגבלות הקהילות הרצוניות והן מגבלות המדינה. סולידריות תובעת גם הכרה בייחוד של הנעזר וגם אמון במי שיכול לגלות כוחות לקיים אחריותו לזולת. לא ספר החוקים ולא מנגנוני אכיפת החוק יכולים לממש סולידריות של ממש.אולם בלעדיהם הסולידריות נכנסת למחתרת ואינה מסוגלת להתממש. אכן החברה הישראלית חברה עם מתחים שלא יאומנו אך עם תחושה מאד ברורה כי אין לאיש או לרעיון מנוס מלהתייצב אחד מול השני.למרות הבורות העמוקה עליה התבססו בני הארץ המשויכים למעגלים שונים ביחסיהם ההדדיים לא היה מוצא האחד מהשני. בכל הרחובות והאוטובוסים, בעצרות והנאומים, בכלי התקשורת שום דבר לא היה נעול.כל הקופות נראו כפרוצות. נוהגים ביורוקרטיים שהוכנסו על ידי שלטונות ואימפריות שהתגלגלו לא פעם למלחמות, ולמרות עימותים בין קבוצות שהתגלגלו לא פעם למלחמות אזרחים ללא מוצא הלכה והתהוותה גם חברה אחרת הבנוייה על יחסי אחווה, על ערבות הדדית שאיננה בנוייה על הגנה מפני אויבים אלא על יציבות של מסורת ועל מהפכנות הלוקחת אחריות הנובעת מסולם ערכים אלטרנטיבי. בכל אחת מהקבוצות היו גורמים שמשכו לכאן וגורמים שמשכו לכאן.
הקבוצות החברתיות השונות לא היו מודרכות רק על ידי הווי פנימי או מערכת אמונות ודעות שהתקבלה עליהן כנצחית. היתה להן כתובת ואחריות שהיתה מצויה רחוק. האחת היתה התביעה לערבות הדדית

רחבה שתוגשם בעתיד שאנו מכירים את נושאי חזונו אך לא אותו. ערפילי העתיד מאפשרים רק לנחש איזה אופי יהיה לה. המצווה המסורתית על פירושיה המרובים מרמזת על אופקים לא ברורים או על מסגרות קשוחות שמהן אין להפליג. השנייה נובעת מתוך ההבנה הביקורתית של היהדות ההיסטורית הן כדת והן כלאום.היא טיפחה את הרעיון כי הסולידאריות תצמח מתוך הקריאה הביקורתית של המצב. אופיין של שתי המשאלות הללו לא היה אחיד. הן היו בהתהוות מתמדת. הן חיפשו את עצמן באופן קדחתני . הן העמידו עצמן מול המהפכה של המודרניות וחסו תחת צילן ואורן של מעצמות רחוקות וקרובות. הן קשרו את קיומן למעורבות של קבוצות מבחוץ הן מדינות הן עדות דתיות שהיוו גם אופק רחוק נושא תרבות ומקור עוצמה וגם פיתוי ומטה פרנסה. אורות וצללים אלו לא היו הרמוניים ולא שידרו הרמוניה. השער העליון של האימפריה העות'מאנית, האימפריות של המערב, הקיסרות הרוסית וכל המוסדות הפילנתרופיים שנשלחו על ידם ארצה השפיעו על רקמות חברתיות שהחלו להתפתח בארץ באופן מגוון. לשיאו הגיעה התהליך הזה במלחמת העולם הראשונה . אולם גם אחריה המערכת הזו הקרינה לתוך המארג החברתי האינטימי מערכות המשדרות כי סולידריות מחייבת קבלת סמכות, היררכיה שלטונית וכלכלית. שהסולידריות היא נורמה של יציבות המפיקה טקסים של הזדהות ולא של ביקורת.

בכל המערכות ובכל הקבוצות דיברו על אחווה. אחוות מאמינים בפני הבורא, אחווה המהווה תשתית לרעיון המשפט, האהבה הרומנטית ואחוות המהפכנים. אולם מה שהיה ברור הוא דווקא שבר האחווה ואולי בגללו הכל דיברו על אחווה כעל מצב שהיה, שהתפורר, שיש להתגעגע אליו במקום לחתור אליו. תחושת התפוררות האחווה הודגשה על ידי המלחמה, על ידי כבלי מסורת שקידשו מדרג חברתי ושיעבוד הנשים, ועל ידי טלטלת מהפכה שהפכה לחולין את חיי האדם היחיד והעניקה לרצח צידוק לעתים במסגרות אינטלקטואליות חובקות כל ולעתים בטלטלת מאבקי לאומים , שבטים ודתות.
למרות כל אלה רחשו ניסיונות חברתיים של יחידים וקבוצות לחפש אלטרנטיבות ליצירת סולידריות בקבוצות קטנות ובקהילות מתרחבות. במסגרות של קהילות מסורתיות ומהפכניות, באורח חייהם וביצירתם האמנותית ביקשו אופקים למערכות של יחסי אנוש, כלכלה המבקשת להיאבק על תשתית לסולידריות בין שווים, לאחריות מוסרית המממשת את החירות ולחירות המאפשרת יצירה וביטוי עצמי. המחירים שהוטלו על אנשים בעקב רצונם להגשים חזון זה בתוך המסגרות הרבות בהן פעלו הפכו לא פעם לצידוק של עוולות חדשות, ביטוי לייאוש מהיכולת להתקדם ולמצוא אופקים חדשים. הניסיונות הקאמריים הפכו למערכות פוליטיות רחבות ותוך כדי כך איבדו את אופיים הניסיוני ואת הפריצה לאופקים חדשים. לא פעם קיבלו על עצמם את המשמעת המתחייבת מרצונן להפוך את רעיונן לנחלת הכלל והיא היתה חזקה מהחלום שהדריך אותה.

גם החברה המסורתית וגם החברה המהפכנית סבלו מאותן מחלות : השגרה, אובדן האמון הפנימי, הפעלת כוח במקום סמכות. אי יכולת לפנות אל נקודת המוצא ואל החלום הרחוק.
הסולידריות כהפעלה מתמדת של נקודת המוצא, כניסיון לגילוי הדדי מתמיד של הזולת תוך ביעור מתמיד של סטריאוטיפים היא פעולה מתמדת של קריאת המציאות האנושית נבחנת לא רק כיכולת להבין מה קורה אלא כיכולת לחוש שאתה נקרא לעשייה מתמדת. הדבר קשה מפני שהרבה פעמים תהליך הביקורת החברתית שהוא מקור האנרגיה של התיקון החברתי מתחיל כתהליך הדומה ביותר לתהליך של יצירת סטריאוטיפים : קביעת כלל המחייב יחס ללא קשר עם הכרת היחיד והטמון בו.

העיוורון שבצדק חיוני לפקיחת העיניים לאדם באשר הוא מיוחד. העיוורון שבאהבה אסור שיעצום עיניים לגלות את האדם באשר הוא אדם . כיצד יכול להפוך הקשר היוצר משפחה לטפח את המחויבות כלפי אדם הבוחר שלא להקים אותה, כיצד יכולה אתיקה של עבודה לא להשכיח את הצרכים של מי שאינו יכול לעבוד, כיצד יכולה רגישות לצרכי התרבות של חברה לא להיות שופר של אפוטרופסי אמנות הרואות בה אמצעי נוסף כדי לזכות בעודף כוח.
הסולידריות מחייבת הן ראייה מופשטת מכוונת כלפי העתיד, פתוחה ללא נודע והן ראייה מכבדת את המסורות התרבותיות במגוונן ושונותן. כולנו מהגרים בזמן, הביוגרפיה שלנו מתרחשת בתוך שינויים טכנולוגיים, כלכליים, אקולוגיים ותרבותיים. אנו תמיד נמצאים בשלבי גילוי יבשות חדשות בלי להכיר ולהבין באופן מלא את הזירה בה אנו פועלים. למסע זה יש לצאת עם צידה לדרך תרבותית ומוסרית, עם שורשים עמוקים המאפשרים לקיים את המסע מתוך אמונה בכוחותינו, מתוך ידיעה כי מסע כזה מחייב הרבה לימוד ופתיחות, סולידריות וגילוי עצמי. רבים הם אלו שלא נרשמו בזיכרון ההיסטורי שצריכים להצטרף למסע, עם החוויות שלהם, עם שפתם, עם הרצון לשבור את מה שנראה להם היום כקשר של שתיקה ובעבר נראה היה כביטוי לגיטימי לגיבורי ההתרחשות האנושית שהיתה. הן ראייה המחייבת לראות במי שלא זכה לזכויות להשתחרר מכבליו דרך ביקורת חברתית מתמדת והן לאמץ את ההתחברות על בסיס תרבותי חברתי הנשען על שפה , קשרים, דיאלוג. חוגים חברתיים הנראים כקהילות שקופחו, שאל יחידיהן לא התייחסו כיחידים אלא כקבוצה מזוהית בסטריאוטיפים קשוחים צריכים למצוא דרכי פריצה אל תודעת הקבוצות שהיו לקבוצות שרכשו להן את המיומנויות ואת הכוח להגיע אל ביטוי מלא של זכויותיהן, לאפשרות מלאה לביטוי יחידיהן. אלו לא יוכלו לנסח את עצמם במערכות סגורות שהרי הם מצפים לשינוי דרמטי במצבם. אך קבוצות מעין אלה מצויות הרבה פעמים במערכות שהן סגורות אידיאולוגיות. אם ניקח כדוגמא את המהפכה הגדולה הנערכת בתוך ציבור הנשים בעולם החרדי או מהפכת ההשכלה בחברות עוני מצד אחד ומצד שני את הכמיהה בתוך העולם

האקדמי להיררכיה, המאפשר איבוד הביקורתיות מצד אחד ומצד שני גילויי האחריות הקהילתית האמפתית ולא אינטלקטואלים המתרחשים בה, אם נהיה פתוחים לקשרים הנבנים בין קהילות ובמגוון של יצירה סולידארית קהילתית נוכל לאבחן כי נולדים כוחות הסותרים את שנראה כבלתי ניתן לפתרון.

כשקמה מדינת ישראל היא ידעה כי יקומו בתוכה הרבה יישובים וקהילות חדשות. החברה הישראלית גם היתה מודעת כי היא הוקמה אחרי מלחמה שהביאה אסון כבד על תושבי הארץ הערבים. הסולידריות המתגבשת עמדה בצל המשברים שהתרחשו בלידתה.של ישראל גם משברי ניצחון וגם אתגרים שנראו בלתי ניתנים לפתרון. מעניין לראות כיצד קרא התכנון של מדינת ישראל החדשה את דיוקנה העתידי. בתכנית המתאר הארצית הראשונה בראשות האדריכל אריה שרון סומנו היישובים העבריים שהיו כבר קיימים בה לא נקראו בשמם ההיסטורי פרוגרמטי קיבוץ מושב או מושבה. בתכנית הם סומנו או כיישובים עירוניים או ככפריים בלבד . השמות היו מופשטים, מעוקרים משורשם ומחלומם העתידי של יושביהם. כאילו נעלמה המורשת שלהם. גם כאשר המורשת הזו נרקמה מחזון של עתיד מחייב היא היתה מורשת. לפי תוכנית המתאר נראה היה כאילו אחרי קום המדינה הגיע השלב המהפכני החדש של הקמת החברה הישראלית . למתכננים היה נראה כנראה שהתמורה שהתחוללה מחייבת למחוק את הישן . לא רק של המסורות השונות והחברה המסורתית אלא גם של הטיוטות לחברה החדשה כפי שעוצבו על ידי גופים ציבוריים שהתקיימו לפני המלחמה. היה נראה כי העמדת האתגר של שילוב היישובים החדשים בחברה מחייב לא רק את העולים לוותר על שמם וזהותם אלא גם את המתיישבים הוותיקים. בנוסף לעזרה מהמתיישבים הוותיקים יש לפתוח את הארץ בפני האנשים החדשים על ידי התרת הסמכות של מה שהחל לצמוח בארץ לפני הקמת המדינה. אופי משוחרר ממסורות שגיבשו צורות החיים הקהילתיות לפני הקמת המדינה הוא שיבטיח שהעולים החדשים יוכלו לחוש כמייסדים. אך גם המייסדים וגם החדשים העריכו כי פירוק כזה הוא גם אוטופי וגם מסוכן. החברה המבקשת להתאים עצמה לשינוי חייבת להשקיף על עצמה כאילו החליפה את דמותה בדרך של מהפכה. כאילו כל הדרך שהיתה עד כה נמחקה בפני החדש . הכוחות התרבותיים שטיפחו דרכים למימוש הסולידריות לפני הקמת המדינה כאן ובמקומות אחרים היו צריכים לראות עצמם רק כמכשירים מיילדים לא כיולדים.. כמו תרבויות שהגיעו ארצה מהעיירה האשכנזית שנגדעה במלחמת העולם ומהמלח המרוקאי שפונה , מהקהילה רווית המסורת שפורקה בבגדד ומהקהילה החדשה בדרום אמריקה שפרצה אל תרבות לטינו אמריקאית בשני דורות, מכולן אמנם שאבה הממלכה את האנרגיות לעיצובה אך כולן היו צריכות להימחק לטובתו של הארגון החדש. לא כך הרגישו כולם. היו כאלה שראו בדבר הזה סכנה.
היו כאלה שחשו כי תרבות ישראלית כזו תהיה מסוכנת לחברה כולה.

גילוי הסולידריות היה חלק מהניסיון המהפכני להקים תרבות חדשה , התרבות הישראלית הממלכתית ראתה בבית הכנסת ובתנועת הנוער, בשכונת המגורים , בקיבוץ ובמושבה שרידים מסוכנים של האתמול. המדינה , חוקיה וצבאה, כוח כפייתה וכוח פיתוחה. הכוח שלה לחלק טובות ולהטיל משמעת צריכה היתה להחליף את שפת הסולידריות שהתגבשה לפניה. את תנועת הנוער היתה צריכה לרשת תנועת נוער ממלכתית הפונה לכל ומשחררת את הנוער מהעגה הישנה של התנועות הוותיקות . את בית הספר המגוון צריך לרשת בית הספר האחיד של המדינה. את תנועות ההתיישבות תחליף תנועת נוער שאינה מזוהה עם גופים פוליטיים. הן יקומו לפי הוראות המדינה בהנחיית משרדי הממשלה.

לעומת תפישה זו צמחה גם הדרך הנוגדת שביקשה לקיים את כל הכלים והתכנים שקדמו להקמת המדינה ולא לתת למדינה להחליף אותם. את העימות אפשר היה לראות בבירור בחלוקה שנוצרה באותן שנים בתוך מערכת הבריאות בין בתי החולים של קופת החולים של ההסתדרות לבין דרכו של חיים שיבא שביקש להקים מערכת בריאות ממלכתית. בפילוג של מערכת הבריאות הקונפליקט התגלה באופן מעניין וכמעט סמלי. קופת החולים של ההסתדרות לחמה על פיתוח בריאות על יסודות הישגיה המצטברים ביישוב בארץ ישראל , המערכת הממלכתית ביקשה להקים מערכת רפואה מתקדמת אך מסתפקת במועט ואפילו פוריטנית לכל אזרחי המדינה החדשה.

הדילמה של מקומה של הסולידריות מצאה לעצמה הרבה ביטויים. אך הרס המערכות התרבותיות והפוליטיות שהיו התברר כבלתי ניתן לביצוע בגלל שהמדינה היתה דמוקרטית והמערכות הוולונטריות שהצמיחו חיים קהילתיים מלמטה לא היו מוכנות להתפרק. הן חשו כי אין הן מוכנות לוותר על דרכן. הממלכתיות לא הצליחה לגייס מערכת וולונטארית למשימותיה שהיו לפי כל קנה מידה בעולם יוצאות דופן. אופייה המחוקק והפוליטי של המדינה הדמוקרטי לא היה יכול להניע המונים למעשים אלטרואיסטים. אנשים לא האמינו ביכולתה של המערכת המדינית לעמוד בדוגמה האישית הנדרשת ובחופש המחשבה הנובע ממערכת וולונטרית. היא נתפשה כחלק ממערכי השלטון ולא כמערכת רצונית.
התוצאות לא אחרו לבא :המערכת הקהילתית החרדית שלא הכירה בסמכותה של המערכת הממלכתית אמנם נזקקה לה ולסדריה אך היא הפרידה באופן די ברור את המערכת הסולידרית מן המערכת הפוליטית. הקהילות הדתיות שהיה נראה כי צריכות להיחלש עקב פלישתן של המערכות הממלכתיות

והן על ידי החברה החילונית שתרמה כל כך להקמת המדינה השתנו לבלי הכר אך השתמשו בכליהן כדי לחזק את מערכותיהם . כישלונה היחסי של המערכת הממלכתית לקלוט את העלייה כתוצאה ממדיניות כלכלית חברתית רק חיזקה את הסולידאריות המוסדית של הקהילה החרדית ועודדה שיבה אל מסורות שהעניקו כבוד וייחוד למערכות חברתיות מקופחות.. אך לא ברור אם חוזקה הסולידאריות התובעת הכרה ברבגוניות , בביטוי האישי ובחירות החיפוש של כל יחיד וכל גרעין חברתי. תחושת הציפייה שלא מתמלאת של חוגים שונים בחברה הישראלית אמנם הצליחה לשבור את מה שנראה הגרעין הקשה של התרבות הישראלית בתקופת היישוב אך לא הביאה לגיבוש של חברה פתוחה ורבגונית . הממלכה לא מנעה את תחושת התפוררות הסולידאריות אלא חיזקה אותה.

המערכות הוולונטאריות החילוניות שהתקיימו לפני הקמת המדינה הועמדו כל הזמן בסימן שאלה הן על ידי הגופים הממלכתיים והן על ידי עלייה של אוכלוסיה שלא צמחה אתם. העלייה הרבתי של קהילות היהודים וצמיחתו הדרמאטית של היישוב הערבי יצרו צורך לעצב צורות של סולידריות חדשה.
התנועה הממלכתית אמנם הצליחה ללחום בתנועות הנוער המסורתיות של תנועת העבודה ושל תנועות חברתיות ומפלגות אחרות. אך היא לא הצליחה להקים מערכת חינוך משותפת החופשית מפוליטיקה ולא הצליחה להניע סולידריות חדשה.
כך קרה בשטח של ארגון המפלגות הפוליטיות . בעבר הן היו גופים בהם טופחה סולידריות עמוקה המבוססת על שיחה , על משברים החושפים צרכים משותפים, על טיפול משותף וביקורתי של יצר השלטון. כמו כל החיים הפוליטיים בארץ הנשלטת על ידי זרים, הסוד היה גם צורך של חיי מחתרת וגם דבק חברתי. בתאי החיים הפוליטיים היתה גם שפה, גם כתובת וגם אופק רחוק. דווקא עם סיום הפרק הטרום ממלכתי שבו היה מודגש האלמנט המחתרתי של הקבוצות הפוליטיות השונות שהיה אחד ממוקדי הסולידריות החלה להכריע יותר ויותר הנורמה של החשיפה והגילוי, של החשדנות כמוקד הגנה של חברה דמוקרטית. עם השנים הפכה החברה לחברת תקשורת החיה על חשיפה , על גיוס תמיכה במנהיג זה או אחר מבלי לקיים קשר דיאלוגי ואחווה . המפלגות ביקשו להיפטר מהדרכים שהיו והפכו להיות מנגנונים מתחרים המבקשים כוח ומטפחים בדידות. דרכן מגייסים מקורות כלכליים ולא שותפות בעשייה. מיקום במדרגי ממשל ולא סולידריות החלו להדחיק את השיחה הרעיונית המעצבת ולבנות תחתיה תרבות של גיוס כוחות ותמיכה ציבורית שאינה נשענת על דו שיח ציבורי אלא על תמיכה מיכנית , על בניית היררכיות פוליטיות ששיתפו פעולה עם מערכות פרטיות של אינטרסים. . כך איבדו גופים חברתיים מן הסולידריות הפנימית שלהם. היישובים והקהילות המקומיות הלכו ואיבדו את הסולידריות הפנימית הבלתי פורמאלית .

מערכת השלטון המקומי לא הצמיחה אלטרנטיבה כי היא היתה נושאת הקונפליקטים ולא פותרת אותם. הם נלקחו בשבי של קהילות עבודה היררכיות האדישות ליסוד החברתי נורמטיבי, לטיפוח התרבות המשותפת והדיאלוג האנושי.
בקהילות מסורתיות וחרדיות העמידה מול התהליכים המתקיימים בחברה הסובבת הובילו להחרפה של ההתבצרות הפנימית, גבר הצימאון לסמכות של פרטי חוק שאינו מבקש לעצמו צידוק אלא בשחרורו מכל טעם ומכל ערך חברתי כללי. במערכות שמסורתן היתה חילונית וחברתם ביקשה להגשים סולידריות על בסיס של מהפכה הבלבול הוביל לאדישות להעמקת התביעה כי הסולידריות תוסדר באמצעות המדינה וחוקיה.
כשמסתכלים על החברה הישראלית כמכלול נראה כי כל הדרכים למימוש הסולידריות החברתית עברו זעזוע קשה ואין אף תרבות סולידרית שיכולה להשתלט על כל החברה. או אפילו להיות מרכז להגמוניה בתוכה. בכל החוגים שוררת אווירה של רצון להיות רלבנטיים בלי לאבד את האותנטיות , של אמונה במחויבות לפעולות תיקון ולימוד הצומחים מתוך תחושת אי היכולת לממש את הצרכים הבוערים של העתיד מבלי לשאוב מן העבר ושאינך יכול לשקוע בעבר מבלי להיחשף לבעיות המתגלות בהווה ובדאגה למחר.

הסולידריות בחברה הישראלית יכולה להישען על הדרכים השונות שגובשו בעברה כפי שהן נקראות ועשויות לתרום לעתידה, מתוך מפגש לעתים כואב אך גם לא צפוי של מערכות אלו. אולם בצד דרכים אלו יש צורך לכונן ניסיון ליצור אלטרנטיבות הנשענות על קבוצות שיתופיות שבאות ממגוון גדול של חוגים קבוצות המבקשות דרכים לגיבוש סולידריות הצומחת מהתנסות במשימות ראויות שאין החוק והדמוקרטיה יכולים לגייס כהכרעה מחייבת הנוגעת ל'אזרחים בעלי זכויות' השותפים לחיים הדמוקרטיים. קבוצות שתקחנה על עצמן משימות שהדמוקרטיה אינה יכולה לכפות אך היא נדרשת להן כחברה המגלה ללא הרף בעיות של חינוך וחברה. משימות הנובעות מתפישה מוסרית המבקשת את האחר לא בחינת הזר המאיים, ואת החבר לא כמכונן בועה המשחררת מאחריות. קבוצות שיתופיות המתאגדות על בסיס של משימתיות וצורך להעמיק את חיי היחד . בחלקן הן קהילות מקום המבקשות להעניק לו ביטוי לתרבות המאפשרת הקשבה לריבוי הקולות . קהילות שהמקום , הסיפור והמסורת הצומחת בהן יעניקו להן כלים להעמקת האחריות ההדדית והסולידריות המתמודדת עם מגוון הבעיות האנושיות הצומחות בהן. בחלקן הן קהילות רעיון המגבשות להן שפה משותפת שלא על בסיס של חיים משותפים אלא על בסיס של מפגש עם בעיות ואחריות לתיקון החברה וניסיון לשמור על אופקיה האוניברסאליים , חברה הבוררת לעצמה כלים משתנים לביטוי מאוויה. קבוצות כאלה תטפחנה תרבות

פוליטית במובן הרחב של המילה תוכלנה להעלות את רמת החיים הפוליטיים ולאפשר חיזוק של החיים הדמוקרטיים המבוססים על דיאלוג תרבותי ואנושי המבוסס על עמידה בדילמות מוסריות והחלטות כלכליות חברתיות.
הרצון להעמיק את השידור של מגוון הקולות מבלי שיהפוך להתפוררות ולחששות הדדיים יוכל לקרב לתפישה הרואה בסולידריות תנועה הצומחת מלמטה, על בסיס של התאגדות רצונית, תנועה הניזונה ומזינה התאגדות פוליטית חוקית רחבה וחופשית הרואה לנגד עיניה את התמונה הכוללת, הרחבה. שתי התנועות הללו של הסולידריות בהתאגדות הצומחת מלמטה וכמשטר חברתי כלכלי מצד שני יאפשרו פיתוח ליחידים, לכל היחידים, דיאלוג צומח ומחויבות לאחר הלא נודע. שני הקצוות הללו של פיתוח הסולידריות בחברה
יכולים להזין האחד את השני. שתיהן אינן מתגלמות בתמונה ידועה מראש של תכנית אלא מגלות בדרכן אפשרויות ומכשולים חדשים. לכל אחת אורבים סיכונים אחרים אך כמהלך של חיים עליהן להכיר את המכשולים ולנסות לגבור עליהם.

לא במקרה מייחסים ציפייה כזו לאורח מחשבה אנרכיסטי, כלומר אורח מחשבה שלא רואה בשלטון תרופה או פתרון לאדם ולחברה. אך באופן פרדוקסלי יש להדגיש כי תפישה של צמיחה מלמטה אם אינה נשענת על רשת ביטחון של חוקים אוניברסאליים פוליטיים המבטיחים זירה המאפשרת את צמיחתם (הגנה חברתית, צמיחה בעלת צדק חלוקתי, מערכת חינוך אוניברסאלית , רווחה) תמצא עצמה בעימות מתמיד, במגננה מעקרת, בעימותים פנימיים מפוררי תקווה. מצד שני מערכת דמוקרטית ולו מערכת של מדינת רווחה מאורגנת למופת לא תוכל בסופו של דבר להביא לסולידריות אמיתית בלי צמיחה חברתית וולונטארית כי היא תהיה שבוייה במערכות ביורוקרטיות שאינן יכולות ואסור להן לגלות את האישי, את בעל הזיקה לא למקרה אלא לאדם, לא לפוטנציאל הייצור או הצריכה שלו, לא לכוחו הכלכלי ולכישרונו אלא לו כאדם הכולל את כל אלה ויותר.המטרה צריכה להיות לטפח מערכת שאינה רק מכסה את עיניה כדי להיות אובייקטיבית וישרה אלא פוקחת אותן כדי לגלות בה אנשים .

ברל כצנלסון ודב סדן היו עסוקים בפענוח חידתה של העלייה השנייה ואנשיה. להפתעתו של דב סדן התברר לו כי ישראל שוחט ואליעזר שוחט מחשובי העלייה השנייה היו אחים. והרי שני האנשים הללו היו משני צידי המתרס
ישראל היה מנהיג כריזמטי מכוון למשימות אליעזר היה איש עבודה וחינוך. בספרות הרוסית נודעו שני טיפוסי שיגעון האחד היה משימתי ומתפרץ. משנה עולם ויודע לתת פקודות השני היה עסוק בעיצוב דרך חיים מוסרית ובדיאטות חריפות על היצרים הגועשים. שני קצוות השיגעון באו לידי ביטוי חריף

בעולמה המתוח של רוסיה לפני המהפכה והנה כאן בארץ נמצאו שני אחים שגילמו את המתח בבירור. האחד כשיך של השומרים השני כאיש הרוח של מושב העובדים . ברל טען כי לא רק אחים היו כאן אלא ששניהם שכנו בנשמה אחת. היו אדם אחד. דב סדן שאל אותו מה קורה בנפשו של אותו אדם וברל השיב כי בנפשו תופת. אין לי ספק שהיה זה ווידוי של התנועה לה ברל היה שייך. הוא גילה בה את עקבותיהן של הנשמות שהיו מסוגלות לבנות חברה כה מתוחה המבינה כי אחווה הנבנית ממתחים כה עזים נחשפת לסכנות קשות. האפשרות השנייה הניו איג'ית להפגיש בין הקצוות על פי תביעה להרפייה בה השונים עוקבים רק אחרי תנודות נפשם ומוכנים להגיע לאחווה משחררת מאחריות גם היא הרת סכנות.

איננו נמצאים עתה לא בתקופת היישוב ולא בתקופת ייסוד מדינה. עלינו לגייס כוחות גדולים לחברה הנמצאת על הסף של תקופה שאין אנו יודעים לחזות את עתידה אך יכולים להציב מולה חזון וקריאה רצינית של המתהווה. רק מפגש הער לסכנות של המון, של מסדרים ושל בועות ומבקש להצמיח סולידריות מתוך חיי היום יום של קהילות תוך מאבק על יצירת זירה המאפשרת להן להתפתח כקהילות פתוחות ולא כחדרים אטומים. היודע להבחין בין תהליכים לבין אירועים, להיאבק בטירוף על ידי שפיות וקשרים מתפתחים , על ידי ביקורת ואמפטיה, על ידי גילוי מוקדם של סימפטומים משתקים ומאבק באדישות המפהקת יוכל להביא את החברה הנמצאת על הסף לאופקים חדשים.

מוקי צור

כישלון מגדל בבל

כישלון מגדל בבל

נחלקו חוקרי כישלונו של מגדל בבל, רבים מהם הציעו כהסבר את העובדה הראשונית : האנשים שהחלו לעבוד בקומות העליונות של המגדל היו כה רחוקים מיסודותיו עד כי שכחו מה כוחו של היסוד ומה הוא מסוגל להעמיד על עצמו. זקן אחד הוכיח שהבנאים נכנסו לקצב עבודה פראי והתרחקו מחוקי הבניין. ככל שבנו יותר חשו מנותקים יותר מהחוקים ומהתוכניות. הם התהלכו כעוסים על כך ששכחו ומדי פעם היו שוברים את עמודי התמך. מדען צעיר אחד קבע שכישלון המגדל נבע מחוסר אבן בניין מתאימה. כשאזלה האבן בסביבות המגדל יצאו לחפש אותה במרחקים. אך המסעות האלה לחיפוש האבן היו כה נהדרים עד שבמקום האבן מצאו השליחים בני זוג ואיבדו את החשק לחזור אל מלאכת הבניין האינסופית. רק אז החליטו המתכננים לבנות עם לבנים אחידות ורבועות מבוץ קלוי. משהו מפלסטיק מודולרי. כך הרג הפיהוק את הבנייה.
שתי חוקרות טענו שהיתה בעיית תקשורת נוראה. העבודה התמקצעה מאד והתפסן לא הבין את הרצף, עובדי הקומות העליונות לא הבינו את הסלנג של עובדי הקומות התחתונות. זמן מה היו מתהלכים הפועלים עם מילונים שהודפסו אז מהדורות אחרי מהדורות אך השפות הסתבכו במהירות גדולה יותר והסכסוכים מהעדר לשון משותפת גברו. חוקר אחד גילה שבעיית התקשורת היתה כה חמורה עד כי החלו לבנות אנטנה כדי לשדר את המסר וללמוד את השפה. אך המגדל עצמו הפריע בקליטה, הוא היה מסך כה גדול שהבנאים החליטו לבנות אנטנה גדולה ממנו. הם היו כה עסוקים בהקמתה שעזבו את המגדל לנפשו.
קוראי הכתבים העתיקים העידו שבשלב מסוים התארגנו הרבה ילדים, הרימו את האצבע אל על בהנפת יד טקסית, בלווית רעמי תופים ותרועת חצוצרות ארגנו תהלוכה גדולה מסביב למגדל וצרחו בקול : המלך הוא עירום! המלך עירום!… קירותיו של המגדל החלו מתרוממים מהרעש הנורא.
זה לא היה כישלון כלל טען המלומד הזר. המגדל היה פרויקט פדגוגי, הריסותיו היו לעדות למורדי כל הדורות שלא יעזו. הוא תוכנן להיכשל ובנאיו עמדו נאמנה בתכניות. נמצאו אפילו הכרטיסים להצגת המפולות המתוכננות, הקהל הצטופף במקום ההתרחשות ומחא כפיים.
ולחוקרי הקיבוץ : אין מה ללמוד מכל חוקרי כישלון מגדל בבל. לא אותו ניסו חברי הקיבוץ לשחזר. לא בו התקנאו. אולי בסולם יעקב, בכר האבן, בחלום הפרוע, בהתגלות ההדדית. אך הם הכירו כי אין מלאכים בסולמם. רק אנשים העולים ויורדים.

בכל דור ודור

בכל דור ודור
מה חשב אותו יהודי שכבר יצא ממצרים אך למעמד הר סיני טרם הגיע?- כבר איננו עבד, פירמידות לא יבנה, בניו לא יושלכו ליאור. אך מה לעשות בחייו עדיין לא ידע. ומשה לא הגיע עם הלוחות. ככל האנשים הגדולים הוא התמהמה על הפסגות. נשאר אותו יהודי לרגלי ההר, בתוך המדבר הצחיח ובאין ודאות של בשורה חגג מסביב לעגל הזהב.
מה חשב אותו יהודי, שקיבל את התורה בסיני ואל ארץ הבחירה לא הגיע ? – הרי כל אחד ואחד בן הוא לעבדים וגם את מוראות יציאת מצרים עבר וגם נבהל כשראה את הברקים וכששמע את הרעם ודרך את לבו בעת הדממה הגדולה לשמע דברת האל- האם לא 'מגיעה' ליהודי כזה לפחות ארץ זבת חלב ודבש? והנה מספרים המרגלים שגם שם בארץ המובטחת עדיין העניינים מסובכים…
מה חושב אותו יהודי הקורא בספר ויודע שלאחר השעבוד באה יציאת מצרים, הריקוד מסביב עגל הזהב, מעמד הר סיני והמוות האיטי של דור המדבר? רק הבנים יזכו להגיע לארץ המובטחת, אך לא לפני מותו של משה על הר- נבו.

האופטימיסט מבטיח לעצמו כי עגל הזהב עניין חולף הוא, מצב רוח זמני, ואחריו יכפה האל את התורה הר כגיגית ורוח ה'נעשה ונשמע' תרחף על פני תהום- הנפש ותכבשנה.

הפסימיסט יזהיר לעומתו, כי אלה שחיו את הניסים לא יהיה בהם הכוח לשאת את המונוטוניות שבחיי יום- יום , אפילו בארץ המובטחת.

עבדים היינו, והילדים שואלים קושיות. אין הם מרפים. הרשעים מתחפשים לתמימים והחכמים אינם יודעים לשאול.

אולם בכל זאת יש להאמין כי יציאת מצרים בוא תבוא, למרות שהיא כבר היתה . למרות שהיא איננה יכולה לחזור. היא תבוא בדרך אחרת. בכל דור ודור.

לאמיר גלבוע

שמור על עצמך בלילה זה. שמור יחד עמו. אל תתן לו לשמור עליך, לעטוף אותך

עטוף אותו

 

אמיר גלבוע

 

כשנעתקו המילים והדאגה פלשה , כשהחרדה נמהלה בחרדה ל למשפחה, לאנשים, למפעל, למצב הרוח, כשהרצון האילם לשלום התערבב בששון לקראת מלחמה אחרונה, נותרו עדיין מפגינים ברחוב שהניפו דגלים זה מול זה אך הם היו מעטים. מה צריך לעשות ? מה צריך לדבר ומה להשתיק, כיצד לשלוח ממתקים ולחכות לאזעקה, כיצד מגיעים לחזית (חיילים) וכיצד לעורף (ילדים), מבקשים לגבור על חוסר אונים, לדרוש בשלום נערים המגינים עלינו במהומת עולמית קשה. מבקשים מהשקט לחזור, לשים את המוות במקומו הנכון. אך באותה מידה מבקשים למנוע דממה של שקר ומרמה. מדברים המון אך יודעים גם לחבק ולבכות, לארח, לאפות עוגות, ולחפש ידידים.

אולם יודעים כי כשיבוא השקט תבוא עוד פעם מהומה. מכינים כבר את המפלגות הגדולות באמת מפלגת ה'זה לא ילך' ומפלגת ה'אמרתי לכם'. אי שם בלב נמתחת התפילה שלא תציף אותנו שוב פטפטת הדלות , שיטפון המילים הנבוכות והיהירות שמתחפשות ליודעות את עצמן. לא מרשעות הן נולדו , מקרע פנימי, מצורך לקלוט את עקבות הטילים שהוטחו אל קירות הלב, מהצורך להגיב על תמונות חזקות שהותירו אותנו פעורי פה.   האם תמצא שפה כמהת פתרון ומפוכחת, רווית צער ונוטלת אחריות?

ארבעים יום ישב משה לבדו בהר סיני וחצב שתי לוחות ברית באבן. הוא ידע כי למרות שיתוף הפעולה עם האל ידיו האנושיות יוכלו לחצוב רק כמה מילים באבן הקשה. הוא הבין שכפסל עליו להיצמד אל העיקר. הוא לא היה יכול לכתוב פוסטים ולשגר מילותיו על פני אוקינוס וירטואלי. היום המילים הן כה רבות שהן מתבלות מרוב מהירות שילוחן. לנו, לזקנים שבחבורה , קשה לעקוב אחרי הקלות הבלתי נסבלת של פליטתן. גם בעבר הן נפוצו בעל פה, הודפסו בעיתון, נישאו על גלי האתר, נראו על המסכים ונמחקו במהירות הקול. עתה הן נשלחות במהירות האור ונעלמות מיד . לנו הקוראים אותן כנכתבות על ידי סופרי סת'ם לא ברור כי הן נפלטות בלי שופט, בטרם נחשבו. הן חיות זמן קצר וגוועות יחד עם הנרצחים על ידן לזמן ארוך. ספת הפסיכולוגים כבר לא מספיקה כדי לעקוב אחרי המילים הכבדות בקצב משחרר. המילים נפלטות , קוראות, מבודדות ומגייסות כפי שבעבר היו צריחות מגייסות המוני אנשים בכיכר. (הקשר בין הפצת המילים והכיכרות המתמלאות  ברור היום יותר מאי פעם). המילים נכתבות היום   בקלות בלתי נסבלת כמו רשימות הנידונים למוות שנכתבו בעבר בחריצות ובפיהוק בידי פקידים משועממים . בתוך השיתוק ובגלל השיתוק המילים נדחפות ולא בודקות עצמן. צריכים להתרגל לשפה זו שתוכל להתמודד. בתוכה יש מילים שנכתבו בסלע אך צריך לחצוב אותן מחדש.

 

לפני חודשיים ביקשו ממני לקיים ערב לכבודו של המשורר אמיר גלבוע שנפטר לפני שלושים שנה. אני מעריץ את שירתו שנים רבות אך דווקא בימים אלו בטרם יזרום שיטפון המילים   נפתחו שוב ספרי השירה ובימים אלה הבנתי כי דווקא עתה זה מה שנחוץ: לקרוא יחד שירים. כי השירים לא הכירו במהירות פליטת המילים. הן נחצבו בסלע האישיות, הם נוגנו במיתרי הנפש . ונפש אל נפש צריכה עתה לשיחה דחופה. לא לשתוק אך כן לשקול את המילים. לשאול את השאלות כמו כתב הוא

אני לא

אמרתי לא. אני לא

אמרתי כן. אני לא

אמרתי למצוא חן. אני לא

לא אמרתי כלל. אבל

כעת אינני רוצה לדעת

כלל אם לא חבל שלא

אמרתי כנ'ל

 

 

בחקירותיי בנבכי העבר אני תמיד זוכר את המילים שכתב אמיר גלבוע לא לי אך למעני

 

'אל תזכור העולם הבא בעבר. יש עוד כאן עכשיו. מי המזומן לך – עשה למענו. תן לו חיים. למען יאריכון ימיך וימיו.'

 

אני מבקש למצוא בשירתו סימני דרך לאלו הצעירים שעברו בימים אלו מבחני על ויצטרכו בעתיד לנווט את עצמם, את חברתנו, את הבית, את היחד, בתוך מהומת העולם ותפילותיו. לפעול בלילה החשוך לקראת בוקר, עם שחר להיות מודעים לשעת הצהריים הארוכה והכבדה. ולא לתת לשקר ולזילות לפרוט חייהם בפרוטות.

 

 

 

מקומן של קבוצות שיתופיות הקדמה

 סולידריות : המעבר בין יישוב למדינה ומה הלאה.

  בובר הזקן היה נוהג להגיד בתקופת המלחמה הקרה כי יש לבחון את  גלגוליה של סיסמת המהפכה  הצרפתית חירות שוויון אחווה: החירות הלכה מערבה ושכחה את השוויון, השוויון הלך מזרחה ושכח את החירות ואת האחווה שכחו כולם. האחווה והאחריות בעברית קשורים יחד במילה אח אך יש לזכור כי מלה זו המציינת קרבה יתרה מלווה בזיכרון קדום תנכ'י של  'דמי  אחיך זועקים מן האדמה' של רצח אחים, של מלחמת קרובים. מצד שני הקרבה בין המלה אחריות והאחר מציינת את  האידיאל האלטרואיסטי הקושר את האחר, את הזר והרחוק עם הקרוב  בקשר של אמפטיה וחובה כאחד. האחווה  אינה ספונטנית אלא עקרונית .לעתים  קרובות היא מנוסחת בלשון עתיד או ציווי. בובר טען כי האחווה נשענת על דו- שיח פלאי, לוינס על מחויבות  למעמדו של האדם. אך שניהם הכירו יפה את תהומותיה של האחווה, את כוחה של הבדידות , את הצורך לפרוץ את הבועה הנרקיסית מצד אחד  ולא להיכנע ליצר השלטון ההופך את האדם לבורג בקולקטיב. 

 החברה הארץ ישראלית לפני  הקמת המדינה היתה בנוייה  שכונות שכונות, עדות עדות, זיקות דתיות שונות, פרויקטים שאיגדו קבוצות וקשרו אותן לחברות פילנתרופיות, אינטרסים לאומיים  מתנגשים, שפות מארגנות קהילות, נוסחים ומוצא.  כך גם החברה היהודית וגם החברה הערבית.  הקבוצה החברתית, המקום, הטקסט המקודש והציפייה לאירועים  מסמני  זהות  עורבבו יחד ומצאו ביטוי  בתוך אירועים פוליטיים מרסקים ומעוררים אשליות , בונים והורסים.

-מהיכן אתה חושב שהבאתי את הדיאלקטיקה? שאל אותי פעם פרופסור גרשום שלום.

-אתה חושב שהבאתי אותה   מהגל או ממרקס ואני  אומר לך כי מי שהביא אותי אל  הדיאלקטיקה   היא ארץ ישראל.

  ישראל המדינה ירשה את  המורשת של ארץ ישראל אך הוסיפה לה נדבכים חדשים, בחלקם נדבכים מהפכניים. עד היום  החברה הישראלית  מתחלקת  בין אלו שלא מכירים בהמשכיות שבין החברה הארץ ישראלית  למדינת ישראל לבין אלו  שלא הכירו בתמורה. חלוקה זו אינה  חופפת את הקבוצות הפוליטיות והרוחניות  אותן אנו מכירים. בכולן  ניתן למצוא  עקבות למחלוקת . יש המדברים בחברה הישראלית  כעל אותה ארץ ישראל של מיעוט יהודי הנענה ומורד בתביעות שלטון זר , הכפוף למשחק של מעצמות, ומתמודד עם  רוב ערבי . לעומתם לדעת  רבים   הריבונות הישראלית  אכלה את שורשיה המגוונים של  החברה הארץ ישראלית. מדינת ישראל החלה את דרכה עם  ריבוי קהילות חדשות , גדל באופן דרמטי  המגוון האנושי, נשמעו בה  בחוזקה  הדי  העלייה ההמונית,  ובלבה  רחשו   פצעי העבר שעדיין חוללו בה תמורות ומתחים: השואה וזכרה   וההתמודדות עם  הלאום הפלשתינאי וסביבתו . לדעתם  ניתן לראות בכל אלה  עבר זניח ולהקים מערכות הגוברות על נטל  הזיכרון ועל סמכותו.

 אותה הבנה  חצויה לגבי תפקיד הזיכרון נבנתה לגבי יחס היהודי הישראלי  לגבי האמנציפציה היהודית.   יש המעדיפים  לשכוח כי יצירת החברה הישראלית התחוללה לאחר צמיחת האמנציפציה היהודית

 וערכיה. הם מבקשים לראות בחברה  הישראלית כלי משחרר  מערכי ההשכלה . זו נתפשת כתאונה קשה שאיימה על היהודים והם נאחזו באופן  זמני בכליה כדי  להשתחרר ממנה ומכליה. מדינת ישראל וארץ ישראל שחררו  אותנו מהצורך להענות לכליה של האמנציפציה. מהאוטו אמנציפציה צריך לחהותיר רק את האוטו, העצמי,  והעצמי הוא  זהות  יהודית  הנענית לקריאות אטביסטיות . כדי להקים מדינה ולרכז את היהודים בה היו צריכים להשתמש בכלים  שנשאבו מן  הביקורת והחלום של ההשכלה היהודית, אך עם  ההצלחה של הקמת  הריבונות היהודית  אפשר לחזור  אל הערכים שקדמו  להשכלה , אל החברה המסורתית היהודית  שהתקיימה בגולה הבלתי דמוקרטית. מול תפישה זו  יש הבונים את דעתם  על החברה הישראלית כחברה  המנציחה את  הקרע בין האמנציפציה למסורת היהודית. מהאוטואמנציפציה יש  להסתפק  באמנציפציה שהרי האוטו היה כלי  שצריך היה לאפשר את צמיחת  האמנציפציה.  לדידם החברה הישראלית היא ביטוי להתגברות  על החברה המסורתית. בידה הכלים  לשחרר את היהודי מכבלי העבר.

 המחלוקת  בין  הנוטים לראות את החברה הישראלית  כהמשך ישיר  ופשוט של הקהילה היהודית שהתקיימה בגולה בטרם ההשכלה  לבין אלו  המבקשים   לקרוא אותה רק באמצעות דגל  החדשנות  שאיבדה את הזיכרון הופכת את שאלת הסולידריות התרבותית  לפרובלמאטית מאד.

 תפישות הסולידריות  הקיימות בחברה הישראלית נגזרות במידה רבה  מהמחלוקת הזו. תפישה אחת  מבקשת  סולידריות קהילתית  המבקשת אמנם לשאוב  את מקורותיה הכספיים מן המדינה אך תובעת  להפעיל אותה    דרך  סמכות הקהילה הוולונטרית,  על ידי פילנתרופים ואנשי דת בחברה המסורתית ועל ידי ארגונים פילנתרופיים ומקצועיים פרטיים החושדים במדינה כארגון מסוכן. תפישה אחרת  רואה במדינת הרווחה כלי ומטרה כאחד שהרי היא שואבת סמכותה מתהליכים פוליטיים .  הסולידריות צריכה להיות מיושמת על בסיס חוקים  והסדרים המתקבלים על בסיס  של הליך בחירות  שבו שותפים כל האזרחים ובוויכוח בין קהילות ,קבוצות ויחידים.  התעלמות מהתהליך הפוליטי  יוצר  שקר תלוש ממנו שואבים בעלי כוח אפשרות לשלוט על אחרים.

התבוננות  במצב הסולידריות ובאופקים  שהיא מציבה בפני החברה הישראלית עשויה  להיות חשובה בקביעת גורלה .

הסולידריות נשענת    על תפישת  ההמצאות יחד . גם על רצונם של יחידים לפרוץ את בדידותם  אך גם  על תחושה שאין להם לאן לברוח גם אם יש להם  סיבות טובות לעשות זאת. אך האם ההמצאות יחד מחייבת  סולידריות?  במאה העשרים התברר כי  הסולידריות אינה מתקיימת בהמונים הנמצאים אמנם יחד אך מבטלים את תחושת היחיד ומשחררים  אותו מאחריות  אמיתית לזולת .  המונים הנקראים 

 

 לכיכרות ומוצפים  סיסמאות   במדינות טוטליטריות אמנם נמצאים  ביחד  אך נתבעים למסור את עצמם למדינה למנהיג  או למפלגה על מרתפיהם ומרצחיהם    . גם ההמצאות  יחד של המוני  המעריצים הערצה  לכוכבי תקשורת או  המוני המגויסים אל הצריכה מהווים  יותר סימפטומים  של בדידות מאורגנת ותלות מאשר סולידריות   . לפעמים ההמצאות יחד    מעוררת דווקא תחושת מצור, בידוד , הישרדות המחייבים להפעיל את  התוקפנות הגדולה  ביותר של  האחד כלפי השני. היא מעוררת  רצון להגן על העצמי  ולא ליפול קרבן ליחד עריץ של  קונפורמיות .  מצבים של המצאות  יחד  מעוררים לא פעם דווקא  רצון לעשות מעשה של פריצה  שכוחו בעיוורון לזולת, בבניית חומות וקידוש נרקיסיות .

לסולידריות  בחברה הישראלית  מקורות היסטוריים רבים. בחלקם הם גובשו  כחזון  המלווה את החברה המסורתית כחברה  המגוננת על אנשיה באמצעות מוסדות  צדקה וסמכות קולקטיבית. חברה זו מתבססת על  פעילויות  רצוניות, על גיבוש  של זיכרון קולקטיבי ולימוד  מתמיד  של טקסטים מדריכים המכוננים מקור  סמכות . חברה זו  האמינה    בחינוך ופחות בהשכלה ביקורתית . היא האמינה כי ביקורת היא הודאה במשבר וערעור סמכות. היא  קיימה עצמה  באמצעות  חרמות ועמידה  משותפת במצבים של איום  וכל זה ללא  שלטון ריבוני. במורשת זו ניתן למצוא   תביעות מוסריות אוטופיות   של אחריות הדדית והתגברות על עוול מתוך סולידריות עמוקה  אך  גם זיכרון צורב        של  שריטות וכישלונות. זיכרון זה הוא שעיצב חברה  שהפכה את הטיפול בצדק לטקס מוגבל וזהיר. בטיפולה  בתביעות האוטופיות  הגנוזות  במורשתה  היא נזהרת   שלא ליפול להזיות ולמרידה נגד  כוחה של הסביבה. למרות שהיא חולמת  על סולידריות  קיצונית  היא כופה על עצמה  תבונה  מצטברת של  מתינות  עמוקה הנובעת    מתחזית מפוכחת של  כישלון  חוזר. מסורת זו נשענת  על  מודעות   לסיכונים     שהתגלו   בניסיונות קודמים לצאת מן המסגרות של ההשלמה עם הקיים ולהביא יחידים וקבוצות למימוש  חלומות חברתיים ומדיניים.  ניסיונות להשיג כאן ועכשיו  את החלום הרחוק  שלעתים כונו משיחיות שקר נכנעו מהר מאד לדינאמיקה  של מאבק שבסופו של דבר לא עורר  את יצר התיקון  אלא את  הניסיון להסתופף  מאחרי  כוח ושררה חיצונית . ציפיית יתר הביאה    דווקא להתעוררות של כוחות   שמרניים שנסמכו על התבטלות בפני סמכות .  מצוות  ההסתגלות הפכה לנשק הכרחי במאבק עם חוץ מאיים  . במסורת אמנם נותרו  מצבורים של  חלומות הנוגעים לעבר קסום ולתביעה עתידית  לסולידריות שלא  תסתפק בדרך של פשרה עם כוחות אפלים, אך אלו נותרו בגניזה, בהשהיה.  את מאוויי הסולידריות  השלמה החליפו הסדרים פילנתרופיים שמעמיקים את ההשלמה  עם אי השוויון. הצדקה בה  העשיר  נותן ומעמיק את שליטתו על העני. לא פעם  דווקא חלומות אוטופיים  הם ששיתקו את הרצון  לקדם סולידריות כאן ועכשיו בסבכי הזמן הנוכחי.

 המקור השני לתפישה  הסולידרית בחברה הישראלית  מצוי  בתפישה  של האמנציפציה . כאן מופיעה   הסולידריות כתביעה  למהפכה, כתביעה לשינוי כיוון . כצורך  לדלג מעל מסורת מנציחה עוולות . כאן   התעמקה התודעה ששיווי המשקל הקודם עליה דיברה החברה המסורתית גם לא מוסרי וגם נהרס על ידי אירועים טראומטיים של מלחמה  , של אלימות  שנזרעה  דווקא בעידן של חיפוש אחרי עתיד טוב יותר. מהפכנות זו בתפישת  הסולידריות  שאבה  לא מעט מתקוותיה  מהבטחת  הזכויות האוניברסאליות  שהבטיחה  המהפכה הצרפתית . זו היתה תפישה עקרונית  שעל מנת להתקדם  ליותר  סולידריות יש לשבור עריצותן של   מסגרות היסטוריות קיימות ,שיש להציב אלטרנטיבות , תביעה להיסטוריה  קדושה חדשה  בה הזמן והפעולה  מובילים  אל צדק  חברתי ברמה חדשה. פעולות היסטוריות אלו  המכוונות ליצירת סדר חברתי חדש או בגישות אחרות שדיברו על חינוך  של אדם המגלם את  הזרעים האוטופיים הטמונים בו כאדם, כיצור אנושי.הציונות  שאבה לא מעט  משתי המסורות גם יחד ומהאכזבה  מהגשמתם . מקוצר יכולת של המסורת לחתור למימוש האוטופיה החברתית הגלומה בה ומאכזבותיה  העמוקות של החברה היהודית  שביקשה להיות  חלק מהחברה  החדשה  והצודקת הנבנית ומגלה פרצופים  לא נעימים כלפי היהודים כתומכי המשטר  הישן. . הציונות  ביקשה לממש חזון של עם יהודי  המוצא  לו מקום מחודש  למימוש יסודות אוטופיים בחזונו המסורתי ויסודות לחזון האמנציפציה היהודית. למצוא ביטוי לסולידריות  ברמה גבוהה יותר הן  כאזרחי עולם חדש והן כבני מסורת עתיקה. הן כביטוי  לזכויות כלליות  של האדם והן כביטוי  לחלומות החברה היהודית שכחברה שעברה משברים רבים יודעת להיות רגישה לתיקונם. . מימוש כזה יפתח שער למשפחת העמים הנאורים  שתקום אי פעם  במסגרת של אנושות שעברה מהפכה  ותיתן ליהודים אפשרות להשתתף  בה  כחברה. התפישה הציונית  כרכה  את קבלת הזכויות הללו  במאמץ לפרק את הקולוניות  היהודיות המסורתיות בגולה . הן  הרי נשענות על  שיווי המשקל  שנבנה  דורות רבים על בסיס תביעת הזהירות הנתבעת  מן העם היהודי בגולה שלא היה אחראי כי היה נטול ריבונות.לפי דעת הציונים  הגשמת מטרות אלו יזרזו  הקמת שפה סולידרית חדשה . השימוש המוקדם בה בזמן  שהמדינה עדיין  בדרך  יקדם את מימוש  המטרות הללו.

 שתי המסורות  הללו התנגשו . כל אחת גזרה על זולתה  את גזר הדין : אוטופיה מצד אחד וסתגלנות מצד שני. כלומר היא גם לא ניתנת לביצוע וגם משמשת כאידיאולוגיה , כתירוץ  התובע   סמכות ומופעל  על ידי יצרי שלטון.  שתיהן מאיימות  האחת על השנייה וגוזרות על הסולידריות  החברתית.   

אך אירועים דרמטיים  שלא נבעו מתוך המסורות הללו העמידו אותן במבחנים  הרבה יותר  גדולים  מאשר נחזו : עמידה לאחר שואת היהודים באירופה, הקמת מדינה  ,קיבוץ  גלויות ומלחמות עם הערבים. .באירועים אלו הועמדו  המסורות של הסולידריות  שנאבקו  בחברה היהודית בארץ ישראל    בפני מבחנים חדשים . 

 כוחות המוענקים למדינה דמוקרטית היו יכולים לעמוד  לשירות הסולידריות  , אך הם גם איימו על  התאים החברתיים  שאצרו  ויצרו תרבות של סולידריות מחייבת. הכוח שבידי  מדינה  העלה  מחסומים חדשים   בפני ביטוי הסולידריות.  המוסד המדיני המתייחס לאזרחים מופשטים ושווים ביקר היררכיות קודמות שגובשו  בעדות, בארגונים דתיים,  ביחידות צבאיות מחתרתיות,  בצורות התיישבות ובמפלגות פוליטיות. המדינה  קלטה  המוני אדם חדשים שעברו סערה גדולה עם עלייתם.   היה נדמה  שאם צריך לבנות מכל זה חברה  יש לצאת נגד  סולידריות הנובעת מניסיון משותף, שפה משותפת, כאב משותף שהיו במידה רבה  מדריך לבניית המערכת הסולידרית לפני  הקמת המדינה. מה  שגונה בצדק כפרוטקציה היה למעשה גם המשך ישיר של נוהגים  שהונהגו  בחברה וולונטרית. הכנסת  חברה מגוונת רבת קהילות למסגרת מדינתית איימה גם על המדינה וגם על  הקהילות. התגלו  הן מגבלות הקהילות הרצוניות והן מגבלות המדינה.  סולידריות תובעת גם הכרה בייחוד של  הנעזר וגם אמון   במי שיכול  לגלות כוחות  לקיים אחריותו  לזולת. לא ספר החוקים ולא מנגנוני אכיפת החוק יכולים לממש סולידריות של ממש.אולם בלעדיהם  הסולידריות  נכנסת למחתרת ואינה מסוגלת להתממש.  אכן החברה הישראלית חברה עם מתחים שלא יאומנו אך עם תחושה מאד ברורה כי  אין לאיש או לרעיון מנוס מלהתייצב  אחד מול השני.למרות הבורות העמוקה  עליה התבססו  בני הארץ המשויכים למעגלים שונים ביחסיהם ההדדיים לא היה מוצא האחד מהשני. בכל  הרחובות והאוטובוסים, בעצרות והנאומים, בכלי התקשורת שום דבר לא היה  נעול.כל הקופות  נראו כפרוצות.  נוהגים ביורוקרטיים שהוכנסו על ידי שלטונות ואימפריות  שהתגלגלו לא פעם למלחמות, ולמרות עימותים בין קבוצות שהתגלגלו לא פעם למלחמות אזרחים ללא מוצא הלכה והתהוותה גם חברה אחרת הבנוייה על יחסי אחווה, על ערבות הדדית שאיננה  בנוייה על  הגנה  מפני אויבים אלא על יציבות של מסורת ועל מהפכנות  הלוקחת אחריות הנובעת מסולם ערכים אלטרנטיבי. בכל אחת מהקבוצות  היו גורמים שמשכו לכאן וגורמים שמשכו לכאן.

הקבוצות החברתיות השונות לא היו מודרכות רק על ידי הווי פנימי או מערכת אמונות ודעות שהתקבלה עליהן כנצחית. היתה להן  כתובת  ואחריות שהיתה מצויה רחוק.  האחת היתה התביעה  לערבות הדדית 

 רחבה  שתוגשם בעתיד שאנו מכירים את נושאי חזונו אך לא אותו. ערפילי העתיד  מאפשרים רק לנחש איזה אופי  יהיה לה.  המצווה המסורתית  על פירושיה המרובים מרמזת  על אופקים לא ברורים או על מסגרות  קשוחות שמהן אין להפליג. השנייה נובעת  מתוך ההבנה הביקורתית  של  היהדות ההיסטורית הן כדת והן כלאום.היא טיפחה את הרעיון  כי הסולידאריות תצמח  מתוך  הקריאה הביקורתית של המצב.  אופיין של שתי המשאלות  הללו לא היה אחיד. הן היו בהתהוות מתמדת. הן חיפשו את עצמן באופן קדחתני . הן העמידו עצמן מול המהפכה של המודרניות  וחסו תחת צילן ואורן של מעצמות רחוקות וקרובות. הן קשרו את קיומן למעורבות של קבוצות  מבחוץ הן מדינות הן עדות דתיות  שהיוו גם אופק רחוק נושא תרבות ומקור עוצמה וגם פיתוי ומטה פרנסה. אורות וצללים אלו  לא היו הרמוניים ולא שידרו הרמוניה. השער העליון של האימפריה העות'מאנית, האימפריות של המערב, הקיסרות הרוסית וכל המוסדות הפילנתרופיים  שנשלחו על ידם ארצה השפיעו על רקמות חברתיות  שהחלו להתפתח בארץ  באופן מגוון. לשיאו הגיעה  התהליך הזה  במלחמת העולם הראשונה  . אולם גם אחריה  המערכת  הזו הקרינה לתוך  המארג החברתי האינטימי מערכות המשדרות  כי סולידריות מחייבת קבלת סמכות, היררכיה  שלטונית וכלכלית.  שהסולידריות היא  נורמה של  יציבות  המפיקה  טקסים של הזדהות ולא של ביקורת.

 בכל המערכות  ובכל הקבוצות דיברו על אחווה. אחוות מאמינים  בפני הבורא, אחווה המהווה תשתית לרעיון המשפט, האהבה הרומנטית  ואחוות המהפכנים. אולם מה שהיה ברור הוא דווקא  שבר האחווה ואולי בגללו הכל דיברו על אחווה כעל מצב שהיה, שהתפורר, שיש להתגעגע אליו במקום לחתור אליו.  תחושת  התפוררות  האחווה  הודגשה על ידי  המלחמה, על ידי  כבלי מסורת שקידשו מדרג חברתי ושיעבוד  הנשים, ועל ידי טלטלת מהפכה  שהפכה לחולין את חיי האדם היחיד והעניקה לרצח צידוק  לעתים במסגרות אינטלקטואליות  חובקות כל ולעתים בטלטלת מאבקי  לאומים , שבטים ודתות.

למרות  כל אלה   רחשו ניסיונות  חברתיים של יחידים וקבוצות  לחפש  אלטרנטיבות ליצירת סולידריות  בקבוצות קטנות ובקהילות מתרחבות. במסגרות של קהילות מסורתיות ומהפכניות, באורח חייהם וביצירתם  האמנותית ביקשו אופקים למערכות של  יחסי אנוש, כלכלה  המבקשת  להיאבק על תשתית  לסולידריות  בין שווים, לאחריות מוסרית המממשת את החירות ולחירות המאפשרת יצירה וביטוי עצמי. המחירים שהוטלו על אנשים בעקב רצונם להגשים חזון זה בתוך המסגרות הרבות בהן פעלו הפכו לא פעם  לצידוק של עוולות חדשות, ביטוי  לייאוש מהיכולת להתקדם ולמצוא אופקים חדשים.  הניסיונות הקאמריים הפכו למערכות פוליטיות רחבות ותוך כדי כך  איבדו את אופיים הניסיוני ואת הפריצה  לאופקים  חדשים. לא פעם קיבלו על עצמם את  המשמעת  המתחייבת מרצונן להפוך את רעיונן לנחלת הכלל והיא היתה חזקה  מהחלום שהדריך אותה.

 גם החברה המסורתית וגם החברה המהפכנית סבלו מאותן מחלות : השגרה, אובדן האמון הפנימי, הפעלת כוח במקום  סמכות. אי יכולת  לפנות אל  נקודת המוצא ואל החלום הרחוק.

הסולידריות  כהפעלה מתמדת של נקודת  המוצא, כניסיון לגילוי הדדי  מתמיד של הזולת תוך ביעור מתמיד של  סטריאוטיפים היא פעולה  מתמדת של קריאת המציאות  האנושית  נבחנת  לא רק כיכולת להבין מה קורה אלא כיכולת לחוש שאתה נקרא לעשייה מתמדת. הדבר קשה  מפני  שהרבה פעמים תהליך הביקורת החברתית  שהוא מקור האנרגיה של  התיקון החברתי מתחיל כתהליך  הדומה ביותר לתהליך של יצירת סטריאוטיפים : קביעת כלל המחייב  יחס ללא קשר עם הכרת היחיד והטמון בו. 

 העיוורון שבצדק חיוני לפקיחת העיניים לאדם באשר הוא מיוחד. העיוורון שבאהבה אסור  שיעצום עיניים  לגלות את האדם באשר הוא אדם . כיצד יכול להפוך הקשר היוצר משפחה  לטפח את המחויבות כלפי אדם הבוחר שלא להקים אותה, כיצד יכולה אתיקה של עבודה לא להשכיח  את  הצרכים של מי שאינו יכול לעבוד, כיצד יכולה רגישות לצרכי התרבות של  חברה לא  להיות שופר של אפוטרופסי אמנות  הרואות בה  אמצעי נוסף כדי  לזכות בעודף כוח.

הסולידריות מחייבת הן ראייה מופשטת מכוונת כלפי העתיד, פתוחה ללא נודע והן  ראייה מכבדת את המסורות  התרבותיות במגוונן ושונותן. כולנו מהגרים בזמן, הביוגרפיה שלנו מתרחשת  בתוך שינויים טכנולוגיים, כלכליים, אקולוגיים ותרבותיים. אנו תמיד נמצאים בשלבי גילוי יבשות חדשות  בלי להכיר ולהבין באופן מלא את הזירה בה אנו פועלים.  למסע זה  יש לצאת  עם צידה לדרך תרבותית ומוסרית, עם שורשים  עמוקים המאפשרים  לקיים  את המסע מתוך אמונה בכוחותינו, מתוך ידיעה כי מסע כזה מחייב הרבה לימוד ופתיחות, סולידריות וגילוי עצמי. רבים הם אלו  שלא  נרשמו  בזיכרון ההיסטורי שצריכים להצטרף למסע, עם החוויות שלהם, עם שפתם, עם הרצון לשבור את מה שנראה להם היום כקשר של שתיקה ובעבר נראה היה כביטוי  לגיטימי  לגיבורי  ההתרחשות האנושית שהיתה.   הן ראייה המחייבת לראות במי שלא זכה לזכויות  להשתחרר מכבליו דרך ביקורת חברתית  מתמדת  והן לאמץ את  ההתחברות על בסיס תרבותי  חברתי הנשען על שפה , קשרים, דיאלוג. חוגים  חברתיים  הנראים כקהילות  שקופחו, שאל יחידיהן לא התייחסו כיחידים אלא  כקבוצה מזוהית  בסטריאוטיפים  קשוחים צריכים למצוא  דרכי פריצה אל  תודעת הקבוצות  שהיו לקבוצות  שרכשו להן את המיומנויות ואת הכוח להגיע אל ביטוי מלא של זכויותיהן, לאפשרות מלאה  לביטוי יחידיהן. אלו לא יוכלו לנסח את עצמם במערכות סגורות שהרי הם מצפים  לשינוי דרמטי במצבם.  אך קבוצות מעין אלה מצויות הרבה פעמים  במערכות  שהן סגורות  אידיאולוגיות. אם ניקח כדוגמא את המהפכה הגדולה  הנערכת בתוך ציבור הנשים  בעולם החרדי  או  מהפכת ההשכלה בחברות עוני מצד אחד ומצד שני את  הכמיהה  בתוך  העולםהאקדמי  להיררכיה, המאפשר איבוד  הביקורתיות  מצד אחד  ומצד שני גילויי האחריות  הקהילתית האמפתית ולא אינטלקטואלים המתרחשים  בה, אם  נהיה פתוחים  לקשרים הנבנים  בין קהילות  ובמגוון של יצירה סולידארית קהילתית נוכל לאבחן כי  נולדים כוחות  הסותרים את שנראה   כבלתי ניתן לפתרון.

 כשקמה מדינת ישראל היא ידעה כי יקומו בתוכה  הרבה יישובים וקהילות חדשות. החברה הישראלית גם היתה מודעת כי היא הוקמה  אחרי מלחמה  שהביאה אסון כבד  על  תושבי הארץ  הערבים. הסולידריות המתגבשת  עמדה  בצל המשברים  שהתרחשו  בלידתה.של ישראל גם משברי ניצחון וגם אתגרים שנראו בלתי ניתנים לפתרון.  מעניין לראות  כיצד  קרא  התכנון של מדינת ישראל החדשה את דיוקנה העתידי. בתכנית המתאר הארצית הראשונה    בראשות האדריכל אריה שרון  סומנו  היישובים העבריים שהיו כבר קיימים  בה  לא נקראו בשמם ההיסטורי פרוגרמטי  קיבוץ מושב או מושבה.  בתכנית הם סומנו  או כיישובים עירוניים או ככפריים  בלבד . השמות היו מופשטים, מעוקרים משורשם  ומחלומם העתידי של  יושביהם.   כאילו נעלמה המורשת שלהם.  גם כאשר המורשת הזו  נרקמה מחזון של  עתיד מחייב היא היתה מורשת.  לפי תוכנית המתאר נראה היה   כאילו אחרי קום המדינה  הגיע  השלב  המהפכני החדש  של הקמת החברה  הישראלית . למתכננים היה  נראה כנראה  שהתמורה  שהתחוללה  מחייבת    למחוק  את  הישן .  לא רק  של המסורות השונות  והחברה המסורתית  אלא גם של הטיוטות לחברה החדשה כפי שעוצבו על ידי  גופים ציבוריים שהתקיימו  לפני המלחמה. היה נראה כי העמדת האתגר  של שילוב היישובים החדשים  בחברה מחייב לא רק את  העולים לוותר על שמם וזהותם אלא גם את  המתיישבים הוותיקים.    בנוסף  לעזרה מהמתיישבים הוותיקים  יש  לפתוח  את הארץ בפני  האנשים החדשים על ידי  התרת   הסמכות של מה  שהחל לצמוח  בארץ לפני הקמת המדינה. אופי  משוחרר  ממסורות  שגיבשו                צורות החיים הקהילתיות לפני  הקמת  המדינה הוא שיבטיח  שהעולים החדשים  יוכלו לחוש כמייסדים. אך גם המייסדים וגם  החדשים העריכו כי פירוק כזה הוא גם אוטופי וגם מסוכן. החברה המבקשת להתאים עצמה לשינוי חייבת להשקיף על עצמה  כאילו  החליפה את דמותה  בדרך של מהפכה. כאילו כל הדרך שהיתה עד כה נמחקה  בפני  החדש . הכוחות התרבותיים  שטיפחו  דרכים למימוש הסולידריות לפני הקמת המדינה כאן ובמקומות אחרים  היו צריכים  לראות עצמם רק  כמכשירים מיילדים לא כיולדים.. כמו   תרבויות שהגיעו ארצה מהעיירה האשכנזית  שנגדעה במלחמת העולם  ומהמלח המרוקאי שפונה , מהקהילה  רווית המסורת שפורקה בבגדד ומהקהילה  החדשה בדרום אמריקה שפרצה אל תרבות  לטינו אמריקאית  בשני דורות, מכולן אמנם  שאבה הממלכה את  האנרגיות  לעיצובה אך כולן  היו צריכות  להימחק לטובתו של  הארגון החדש. לא כך הרגישו כולם. היו כאלה שראו בדבר הזה סכנה.

היו כאלה   שחשו כי  תרבות ישראלית כזו תהיה מסוכנת לחברה כולה.

 גילוי  הסולידריות    היה חלק  מהניסיון  המהפכני  להקים  תרבות חדשה , התרבות הישראלית הממלכתית  ראתה בבית הכנסת ובתנועת הנוער, בשכונת המגורים  ,   בקיבוץ ובמושבה שרידים מסוכנים   של האתמול. המדינה , חוקיה וצבאה,  כוח כפייתה וכוח פיתוחה. הכוח שלה לחלק טובות ולהטיל משמעת  צריכה היתה להחליף את שפת הסולידריות שהתגבשה לפניה.  את תנועת הנוער היתה צריכה לרשת תנועת נוער ממלכתית הפונה לכל ומשחררת את הנוער מהעגה הישנה  של התנועות  הוותיקות  . את בית הספר המגוון צריך לרשת בית הספר  האחיד של המדינה. את  תנועות  ההתיישבות  תחליף תנועת נוער שאינה מזוהה עם גופים פוליטיים. הן יקומו לפי הוראות  המדינה בהנחיית   משרדי הממשלה.

 

לעומת תפישה זו  צמחה גם הדרך הנוגדת  שביקשה  לקיים  את כל הכלים והתכנים שקדמו להקמת  המדינה  ולא לתת  למדינה להחליף  אותם.  את העימות אפשר היה  לראות בבירור  בחלוקה  שנוצרה באותן שנים  בתוך מערכת הבריאות בין בתי החולים של קופת החולים של ההסתדרות  לבין דרכו של חיים  שיבא שביקש להקים מערכת בריאות  ממלכתית. בפילוג של מערכת הבריאות  הקונפליקט התגלה  באופן מעניין וכמעט סמלי. קופת החולים של ההסתדרות לחמה על פיתוח בריאות על יסודות הישגיה המצטברים ביישוב בארץ ישראל , המערכת הממלכתית ביקשה  להקים  מערכת  רפואה מתקדמת אך  מסתפקת במועט ואפילו  פוריטנית לכל אזרחי המדינה החדשה.

 הדילמה  של מקומה של הסולידריות  מצאה לעצמה הרבה ביטויים. אך הרס המערכות התרבותיות  והפוליטיות שהיו התברר כבלתי ניתן לביצוע בגלל  שהמדינה היתה דמוקרטית והמערכות הוולונטריות שהצמיחו חיים קהילתיים מלמטה לא היו מוכנות להתפרק. הן חשו כי אין הן מוכנות לוותר על דרכן.     הממלכתיות לא  הצליחה  לגייס מערכת וולונטארית  למשימותיה שהיו לפי כל קנה מידה בעולם יוצאות דופן.   אופייה המחוקק והפוליטי של המדינה  הדמוקרטי לא היה יכול להניע  המונים למעשים  אלטרואיסטים. אנשים לא האמינו  ביכולתה של המערכת המדינית לעמוד בדוגמה האישית הנדרשת ובחופש המחשבה  הנובע  ממערכת וולונטרית. היא נתפשה  כחלק ממערכי השלטון ולא  כמערכת רצונית.

  התוצאות  לא אחרו לבא :המערכת הקהילתית החרדית שלא הכירה בסמכותה של  המערכת  הממלכתית אמנם  נזקקה לה  ולסדריה אך  היא הפרידה באופן די ברור  את המערכת הסולידרית מן המערכת הפוליטית.  הקהילות הדתיות  שהיה נראה כי צריכות להיחלש עקב  פלישתן של המערכות   הממלכתיות

 

והן על ידי החברה החילונית  שתרמה  כל כך  להקמת המדינה השתנו לבלי הכר אך השתמשו  בכליהן כדי  לחזק את מערכותיהם . כישלונה היחסי של המערכת הממלכתית  לקלוט את העלייה כתוצאה ממדיניות כלכלית חברתית רק חיזקה את  הסולידאריות  המוסדית של הקהילה  החרדית ועודדה שיבה אל מסורות  שהעניקו כבוד וייחוד למערכות חברתיות מקופחות.. אך לא ברור  אם חוזקה הסולידאריות  התובעת  הכרה ברבגוניות , בביטוי האישי ובחירות החיפוש של כל יחיד וכל גרעין חברתי. תחושת  הציפייה שלא  מתמלאת של חוגים שונים בחברה הישראלית  אמנם הצליחה לשבור את מה שנראה הגרעין הקשה  של  התרבות הישראלית בתקופת היישוב אך לא הביאה לגיבוש של חברה פתוחה ורבגונית . הממלכה לא  מנעה  את תחושת התפוררות  הסולידאריות אלא  חיזקה אותה.

 

 המערכות הוולונטאריות החילוניות  שהתקיימו לפני הקמת המדינה  הועמדו כל הזמן  בסימן שאלה  הן על ידי  הגופים הממלכתיים והן על ידי  עלייה של אוכלוסיה  שלא צמחה אתם.  העלייה הרבתי של קהילות  היהודים  וצמיחתו  הדרמאטית של היישוב הערבי יצרו צורך  לעצב צורות של  סולידריות חדשה.

    התנועה הממלכתית אמנם הצליחה  ללחום בתנועות הנוער  המסורתיות של תנועת העבודה  ושל תנועות חברתיות ומפלגות אחרות. אך היא  לא הצליחה  להקים   מערכת חינוך משותפת  החופשית מפוליטיקה  ולא הצליחה להניע  סולידריות  חדשה.

 כך קרה בשטח של ארגון המפלגות הפוליטיות .  בעבר הן היו  גופים בהם טופחה  סולידריות עמוקה  המבוססת על שיחה , על  משברים החושפים  צרכים  משותפים, על טיפול  משותף וביקורתי של יצר השלטון. כמו כל החיים  הפוליטיים  בארץ  הנשלטת על ידי זרים, הסוד היה  גם צורך של חיי מחתרת  וגם דבק חברתי. בתאי  החיים הפוליטיים היתה גם שפה, גם  כתובת וגם אופק רחוק.  דווקא עם סיום הפרק הטרום ממלכתי  שבו היה מודגש  האלמנט המחתרתי של  הקבוצות הפוליטיות השונות  שהיה אחד ממוקדי הסולידריות  החלה להכריע יותר ויותר הנורמה של  החשיפה והגילוי, של החשדנות  כמוקד הגנה של  חברה דמוקרטית.   עם השנים  הפכה החברה לחברת תקשורת החיה על חשיפה , על גיוס  תמיכה במנהיג זה או אחר מבלי לקיים קשר דיאלוגי ואחווה . המפלגות ביקשו להיפטר  מהדרכים שהיו והפכו להיות  מנגנונים מתחרים המבקשים  כוח ומטפחים בדידות. דרכן  מגייסים מקורות  כלכליים  ולא  שותפות בעשייה. מיקום במדרגי ממשל ולא סולידריות החלו להדחיק את השיחה  הרעיונית המעצבת ולבנות תחתיה תרבות של גיוס  כוחות ותמיכה  ציבורית שאינה נשענת על  דו שיח ציבורי אלא על תמיכה מיכנית , על בניית היררכיות פוליטיות  ששיתפו פעולה עם מערכות פרטיות של אינטרסים.   . כך איבדו  גופים חברתיים   מן הסולידריות הפנימית שלהם.  היישובים והקהילות המקומיות  הלכו ואיבדו את  הסולידריות הפנימית הבלתי פורמאלית   .

 

 מערכת  השלטון  המקומי  לא הצמיחה  אלטרנטיבה  כי היא היתה נושאת הקונפליקטים ולא פותרת אותם.   הם נלקחו בשבי של  קהילות עבודה היררכיות  האדישות   ליסוד  החברתי נורמטיבי, לטיפוח התרבות המשותפת והדיאלוג  האנושי.

 בקהילות מסורתיות וחרדיות  העמידה מול  התהליכים המתקיימים  בחברה הסובבת  הובילו  להחרפה של  ההתבצרות הפנימית, גבר הצימאון  לסמכות של פרטי חוק שאינו  מבקש לעצמו צידוק אלא  בשחרורו מכל טעם ומכל  ערך חברתי כללי. במערכות שמסורתן היתה חילונית  וחברתם ביקשה להגשים  סולידריות על בסיס  של מהפכה  הבלבול הוביל לאדישות  להעמקת התביעה כי הסולידריות  תוסדר באמצעות המדינה וחוקיה.

כשמסתכלים  על החברה הישראלית כמכלול נראה כי כל הדרכים למימוש הסולידריות החברתית  עברו זעזוע קשה ואין אף תרבות  סולידרית שיכולה  להשתלט  על כל החברה. או אפילו להיות מרכז  להגמוניה  בתוכה.  בכל החוגים שוררת  אווירה   של רצון להיות רלבנטיים בלי לאבד את האותנטיות , של אמונה  במחויבות  לפעולות תיקון  ולימוד  הצומחים מתוך תחושת אי היכולת לממש את  הצרכים הבוערים של העתיד  מבלי  לשאוב מן העבר ושאינך יכול  לשקוע בעבר מבלי להיחשף לבעיות המתגלות בהווה ובדאגה למחר.

 

הסולידריות  בחברה  הישראלית יכולה להישען על הדרכים השונות  שגובשו בעברה כפי שהן נקראות ועשויות לתרום לעתידה, מתוך מפגש לעתים כואב אך גם לא צפוי  של מערכות אלו. אולם בצד  דרכים אלו  יש  צורך  לכונן  ניסיון ליצור  אלטרנטיבות הנשענות על  קבוצות  שיתופיות  שבאות ממגוון גדול של חוגים קבוצות המבקשות  דרכים לגיבוש סולידריות הצומחת  מהתנסות   במשימות ראויות  שאין החוק והדמוקרטיה יכולים לגייס   כהכרעה מחייבת  הנוגעת  ל'אזרחים  בעלי זכויות' השותפים  לחיים הדמוקרטיים. קבוצות  שתקחנה  על עצמן משימות  שהדמוקרטיה אינה יכולה לכפות אך היא נדרשת להן כחברה המגלה ללא הרף בעיות של חינוך וחברה.  משימות  הנובעות  מתפישה מוסרית  המבקשת את האחר לא בחינת הזר המאיים, ואת החבר  לא כמכונן בועה  המשחררת מאחריות. קבוצות שיתופיות המתאגדות על בסיס של  משימתיות  וצורך להעמיק את חיי היחד . בחלקן הן  קהילות מקום  המבקשות להעניק לו ביטוי  לתרבות  המאפשרת   הקשבה  לריבוי הקולות . קהילות שהמקום  , הסיפור  והמסורת הצומחת בהן יעניקו להן כלים  להעמקת האחריות ההדדית והסולידריות המתמודדת עם מגוון הבעיות האנושיות הצומחות  בהן. בחלקן  הן  קהילות  רעיון  המגבשות להן שפה  משותפת  שלא על בסיס  של חיים משותפים  אלא על בסיס של מפגש עם בעיות ואחריות לתיקון החברה וניסיון  לשמור  על אופקיה  האוניברסאליים , חברה הבוררת לעצמה כלים משתנים לביטוי מאוויה. קבוצות כאלה  תטפחנה  תרבות

 

פוליטית במובן הרחב של המילה  תוכלנה  להעלות את רמת החיים הפוליטיים ולאפשר חיזוק של החיים הדמוקרטיים  המבוססים על  דיאלוג תרבותי  ואנושי המבוסס על  עמידה בדילמות מוסריות והחלטות כלכליות  חברתיות.

הרצון להעמיק את  השידור  של מגוון הקולות  מבלי  שיהפוך  להתפוררות ולחששות הדדיים  יוכל  לקרב לתפישה  הרואה בסולידריות  תנועה הצומחת מלמטה, על בסיס של התאגדות רצונית, תנועה הניזונה ומזינה  התאגדות פוליטית חוקית רחבה וחופשית   הרואה לנגד עיניה  את   התמונה הכוללת, הרחבה. שתי התנועות הללו של הסולידריות  בהתאגדות  הצומחת  מלמטה  וכמשטר חברתי כלכלי  מצד שני יאפשרו  פיתוח ליחידים, לכל היחידים,   דיאלוג צומח ומחויבות  לאחר הלא נודע. שני הקצוות הללו של פיתוח הסולידריות  בחברה

יכולים   להזין האחד  את השני.  שתיהן  אינן  מתגלמות  בתמונה ידועה מראש של תכנית אלא מגלות בדרכן אפשרויות ומכשולים  חדשים. לכל אחת אורבים סיכונים אחרים אך כמהלך של חיים עליהן  להכיר את המכשולים ולנסות לגבור עליהם.

 

לא במקרה  מייחסים ציפייה כזו  לאורח מחשבה אנרכיסטי, כלומר  אורח מחשבה שלא רואה  בשלטון תרופה  או פתרון לאדם ולחברה. אך   באופן פרדוקסלי יש  להדגיש  כי  תפישה של צמיחה  מלמטה  אם אינה  נשענת על רשת ביטחון של חוקים אוניברסאליים פוליטיים  המבטיחים זירה המאפשרת  את צמיחתם  (הגנה  חברתית, צמיחה בעלת צדק  חלוקתי, מערכת חינוך אוניברסאלית , רווחה) תמצא עצמה  בעימות מתמיד, במגננה מעקרת, בעימותים פנימיים  מפוררי תקווה. מצד שני מערכת דמוקרטית ולו מערכת של מדינת רווחה  מאורגנת למופת לא תוכל  בסופו של דבר להביא  לסולידריות אמיתית בלי צמיחה  חברתית וולונטארית כי היא תהיה שבוייה  במערכות ביורוקרטיות  שאינן יכולות ואסור להן  לגלות  את האישי, את בעל הזיקה  לא למקרה אלא  לאדם, לא  לפוטנציאל הייצור או הצריכה שלו, לא לכוחו  הכלכלי ולכישרונו אלא לו כאדם הכולל את כל אלה ויותר.המטרה צריכה להיות  לטפח   מערכת שאינה רק מכסה את עיניה  כדי להיות אובייקטיבית וישרה  אלא פוקחת אותן כדי  לגלות  בה אנשים .

 

ברל כצנלסון ודב סדן היו עסוקים בפענוח חידתה של  העלייה השנייה ואנשיה.  להפתעתו של דב סדן התברר לו כי ישראל שוחט ואליעזר שוחט מחשובי  העלייה השנייה  היו אחים. והרי שני האנשים הללו  היו משני צידי המתרס

ישראל היה מנהיג כריזמטי מכוון למשימות  אליעזר היה איש עבודה וחינוך. בספרות הרוסית נודעו שני טיפוסי  שיגעון האחד היה  משימתי ומתפרץ. משנה עולם ויודע לתת פקודות השני היה עסוק  בעיצוב דרך חיים מוסרית  ובדיאטות חריפות על  היצרים הגועשים.  שני קצוות השיגעון  באו  לידי ביטוי חריף 

בעולמה המתוח של רוסיה  לפני המהפכה והנה כאן בארץ נמצאו שני אחים שגילמו את המתח בבירור. האחד כשיך של השומרים השני כאיש הרוח של מושב העובדים . ברל טען כי לא רק אחים היו כאן אלא ששניהם שכנו בנשמה אחת.  היו אדם אחד. דב סדן שאל אותו מה קורה בנפשו של אותו אדם  וברל השיב כי  בנפשו תופת. אין לי ספק שהיה זה ווידוי של התנועה לה ברל היה שייך. הוא גילה בה את עקבותיהן של  הנשמות  שהיו מסוגלות לבנות חברה כה מתוחה המבינה כי אחווה הנבנית ממתחים כה עזים נחשפת לסכנות קשות. האפשרות השנייה הניו איג'ית  להפגיש בין הקצוות על פי  תביעה להרפייה בה השונים עוקבים רק אחרי תנודות נפשם ומוכנים להגיע לאחווה משחררת מאחריות  גם היא  הרת סכנות.

איננו נמצאים עתה לא בתקופת היישוב ולא בתקופת ייסוד  מדינה.  עלינו לגייס כוחות גדולים לחברה  הנמצאת על הסף של תקופה שאין אנו יודעים לחזות את עתידה אך יכולים להציב מולה חזון וקריאה  רצינית של המתהווה. רק מפגש  הער לסכנות של המון, של מסדרים ושל  בועות  ומבקש  להצמיח סולידריות  מתוך  חיי היום יום של  קהילות תוך מאבק על  יצירת זירה המאפשרת להן להתפתח כקהילות פתוחות ולא כחדרים אטומים. היודע להבחין בין  תהליכים לבין  אירועים,   להיאבק בטירוף על ידי  שפיות וקשרים מתפתחים , על ידי ביקורת  ואמפטיה, על ידי גילוי מוקדם של  סימפטומים משתקים ומאבק באדישות  המפהקת יוכל להביא את החברה הנמצאת על הסף לאופקים חדשים.

 

מוקי צור

ספר על דגניה במלאת 100 שנה לקבוצה

 

לפי המדרש לאבות  ציון מיוחד : ההר- אברהם, השדה  יצחק ויעקב הוא הבית. אברהם  מבטא את הוד  ההתגלות והפסגות, יצחק נאמנות לארץ , לשדותיה ולבארותיה  ויעקב איש תם  בביתו את החלומות והאהבה. המדרשים סותמים פיהם לגבי האמהות וחבל.  נעניק  לנשים את הזכות לכתוב את מדרשן הן. מדרשים חדשים המגלים  תמונות ותכונות המבוססים על שתיקות של קודמיהם,   מציירים בדרך כלל נופים חדשים שטרם התגלו.

כפי שידוע לכם בודאי,  בקיבוץ לא היינו קוראים לחדר המשפחה  בית. הוא היה חדר. לא קראנו לו בית לא רק בגלל גודלו (שלשה מטר על ארבע בימים ראשונים וזה  במקרה  הטוב, אוהל דולף וליפט במקרה הטוב פחות) . קראנו לו חדר כי הקיבוץ היה הבית . אבל מה בקיבוץ הוא בית? על כן שנים אני לוקח על עצמי להקשות ושאלתי רבים להיכן היית לוקח אורח כדי להראות לו את הבית הקיבוצי כפי שאתה מבין אותו?  היו שענו לי לחדר האוכל כי הוא חלל ההתכנסות של הקיבוץ, האם ניתן לומר בית הכנסת? היו שהציעו לקחת את האורח לדשא הגדול או לפרדס השכן.  על המשקל של 'מקדש מעט' אלה חיפשו כנראה את  ה'גן עדן מעט'. היו שאמרו ניקח את האורח אל פינת סתרים מחוץ לקיבוץ שממנה ניתן לראות את הקיבוץ מרחוק. בלי מהומת אדם. בלי לחץ של נורמות ועודף קריאות . בזכות המראה וקול הדממה הדקה. שם, לבד, מצוי הבית. פעם הבית הקיבוצי היה כה פרוץ שחיפשו אותו לא בין קירות , לא בתבניות  יצוקות של בטון אלא  בפעילות מסוימת. אני אהבתי את אמרתה של רחל כצנלסון שז'ר שאמרה : את הבית  הקיבוצי אני מגלה יותר בזמרת המקהלה מאשר בישיבת המזכירות. בפירוש שלי לדבריה  ישיבת המזכירות הרי היא  שדה המערכה ולא הבית.

אך עתה, משאני כותב את  ספר דגניה, התחלתי לשאול על הבית  את  חברי דגניה. לאן היית לוקח אורח להראות את הבית. אמר לי בחור צעיר. הייתי לוקח אותי  למסע במדרכות הקיבוץ. מילדותי הייתי מוקסם מהמדרכות. כל פעם שיצקו מדרכה הייתי מגיע לשם יחף וטובע בהן את עקבות רגלי  הקטנות. אתה רוצה? אעשה  לך סיור במדרכות דגניה ואראה לך את  המדרכות בהן  הטבעתי  את עקבות יחפותי.

חשבתי לעצמי לא הוא הטביע את  עקבות רגליו המדרכות הן  שהטביעו את רגליו, ואת זהותו .. הוא הולך במדרכות היצוקות, בין העצים הגדלים  וסוככים על הכל, רואה את  האנשים החולפים על פניו בדרך ומשהו אומר לו: כאן הבית. כאן חולפים מחזורי החיים, כאן שרות עונות השנה, כאן שורט הזמן שריטותיו וצל העצים מנווט את עקבות רוחותיו.

אך הבדל גדול יש  בין עקבות לבין שרידים. עקבות הן סיפור המציין דרך, שרידים מציינים את גזר דינה.

עקבות מציינים את שעוד לא בא.את שעדיין לא התגלה. לא כפתיחת שמים פתאומית אלא כמה שצומח ונובל, נשבר ומתקן, מה שמתחולל בין אסון לתקווה. מה שיכול להכיל את המציאות האנושית  כמבקשת  הד, כקוראת  ליצירת שייכות, כפותחות חלונות אל  הנוף  הפתוח.בית אינו  בית כלא.הוא מדרכה. הולכים בו. בית אינו מרתף אטום שמשקיפים ממנו רק על עצמנו, לא פסגה מאיימת עם אוויר דליל , לא שדה   מתיש כוחות בסיקול אינסופי.  בית הוא בית אם הוא פתוח לגובה ההר, למרחב העשייה , לאהבה האנושית  היודעת לחייך..בית הוא שלשת האבות יחד, הר שדה ובית .יחד עם שרה, רבקה, לאה ורחל.

 

 

גרשום שלום עוד הערות

אני מבקש כאן להעלות כמה הרהורים מאוחרים  לגבי תפישתו של  גרשום שלום.  הרהורים אלו עלו  במיוחד מתוך מכתבי אדורנו  לוולטר בנימין.

כידוע היה  גרשום שלום קשור בקשר מיוחד  עם וולטר בנימין.  הם הקימו  ביניהם מעין אוניברסיטה שבה כיהן הדיאלוג  וההומור לסירוגין.  קשר זה בין דיאלוג להומור עדיין לא התברר כל צרכו.  ההומור  לעתים קרובות משחק בפרספקטיבות. הגדול יכול להפוך לקטן הקרוב לרחוק. יש בו חשדנות למה שנראה כיציב וקבוע. הוא אוהב להחליק ולמעוד, לטוס ולרחף.  דיאלוג עם הומור מסכן עצמו לדעת כל הזמן.  הוא עלול להיתכרסם, אך בין גרשום  שלום  לוולטר בנימין הוא נעשה רציני  יותר ויותר  ודווקא משום כך פתח פתח  להומור.  גרשום שלום היה מודאג תמיד מכניעתו של וולטר בנימין למרכסיזם. אדורנו רואה זאת  בניסיונו של שלום  להציג את מחקריו  כנענים להיגיון פנימי של יצירה ולא לתגובה לעולם החיצוני. הסירוב של שלום  להיכנע  לפירוש החסידות למשל כפרי של  בעיות כלכלה וחברה של היהודים במזרח   אירופה נראה  לאדורנו מוזר , אם לא  למעלה  מזה. הרי אדורנו עסק כל הזמן בצד החברתי  של היצירה המוסיקלית, בהקשרים הסוציולוגיים של הג'אז, של יצירת  ברליוז, פרוקופייב הרדיו, והיצירה התרבותית  בכלל. איך יכול שלום להתעלם מכך ? אך שלום חושש  מרדוקציה של היצירה התרבותית לתופעות חברתיות כלכליות.  לדידו  הניסיון הזה הופך  במהירות  לעריצות פוליטית שעיקרה הוא  כיבוי הנביעה העצמית של  התרבות היהודית. מהר מאד היא הופכת  לאמונה בהתבוללות מהפכנית.

אדורנו שנפגש לראשונה  עם גרשום שלום בארצות הברית מספר כי  הוא נכבש בסיפוריו על  הפראנקיזם והשבתאות. הוא חושד בו כי עבר את גבולות המספר והחל להזדהות  עם  ההוויה האנטינומיסטית והפוליטית ששידר  משיח השקר. זה היה  בעיניו יותר מדי דומה  להוויה החברתית והפוליטית שהמתה בעולם רווי  הרומנטיקה הפאשיסטית שהכיר.  הדיאלוג עם שולם תמיד היה רווי חשד שהוא  יוצר רומנטיזציה של הגיבורים אותם הוא  חוקר. ברור כי הוא ראה  בטיפול ההיסטורי שלו הסרת מכשולים במבוך  ההיסטורי  המפתה לאובדן . שולם האמין כי הציונות היא אתגר מסוכן של שיבה להיסטוריה אך הוא  חשש מפניה.  הוא חשש מפני מה שהיה קורא חברו הטוב  וולטר  בנימין  חשיפת  הביטנה.

 

פוסט לדוגמה #1

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. הועניב היושבב שערש שמחויט – שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.

נולום ארווס סאפיאן – פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק – וענוף להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק – וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. הועניב היושבב שערש שמחויט – שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.

הועניב היושבב שערש שמחויט – שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.

קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. נולום ארווס סאפיאן – פוסיליס קוויס, אקווזמן